#32
 974     0


Dersom du med "Effektgrad 20:1" meiner 1 del elektrisk energi inn for 20 delar varme ut, er dette fysisk umogeleg i det klimaet som finst nokon stad i Noreg. (kanskje med nokre få unnatak som Utsira, som vil ligge akkurat på grensa for det teoretisk mogelege).

Dersom du meiner noko anna, manglar det ei viktig opplysning: kostnad for tilført energi (brensel, drift av oppsamlarsløyfe for jordvarme/solvarme, eller kva du no har tenkt). Brenselceller brukar brensel...

Verken carnotsyklusen eller varmekraftmaskiner generelt er relevant for spørsmålet. Sorry :)


Sidan du veit dette, er det fint om du klargjer kva som gjeld då.  Brencelcelle utan brensel?

Carnotsyklusen er alltid relevant når du skal varme opp noko; i dette tilfellet romluft og tappevatn.
   #33
 974     0


Dersom du med "Effektgrad 20:1" meiner 1 del elektrisk energi inn for 20 delar varme ut, er dette fysisk umogeleg i det klimaet som finst nokon stad i Noreg. (kanskje med nokre få unnatak som Utsira, som vil ligge akkurat på grensa for det teoretisk mogelege).

Dersom du meiner noko anna, manglar det ei viktig opplysning: kostnad for tilført energi (brensel, drift av oppsamlarsløyfe for jordvarme/solvarme, eller kva du no har tenkt). Brenselceller brukar brensel...


Kun en kasse du setter inn på teknisk rom. Ikke noe oppsamler, eller utetemperatur eller klimaavhengig, eller drivstoffavhengig.

Ikke vær så skeptisk. Om prinsessen kan snakke med engler og døde så......


På linje med å snakke med englar og døde altså....?

Kva meinte du så med "Effektgrad 20:1"?
Er det tilført noko som helst anna enn litt vatn?

   #35
 5,725     0
Det er to teknologier som har vore diskutert her inn tidligere, SWP pumpe og maskina til vassgrisen.
Begge desse maskinene kan minne om oppsett til naff.

Vassgrisen si maskin:

Jeg ville ikke boret et eneste hull eller montert en eneste varmepumpe det første halvåret.
Et italiensk firma har fått godkjent en modul som er på størrelse med et lite dusjkabinett. Krever tilkobling til kaldt vann og strøm og har en effektgrad (tilsvarende COP) på 10.

Tusen watt inn og ti tusen watt ut. Virker på oppvarming av vann til forbruksvann og vannbåren varme. Dette er sannsynligvis bare første produkt i en serie med ny teknologi som en kan anta kan endre alle forestillinger om enrgiforvaltning.

Nå lanserer de en 1:10 enhet, så om ett år hva da 1:20 eller 1:30? Den er allerede godkjent for montering i EU land. Tenk bare utviklingen på varmepumper. I dag får en varmepumper som ikke har noe fall i COP før ved minus 15 grader.

Hvis du kan putte tusen watt inn og få ti tusen watt ut hva er poenget med et borehull til 150 tusen som gir 1:3,5 ?? Kan like gjerne grave penger ned i bakken eller fyre med tusenlapper.

Eller så kan du si at dette ikke stemmer og dette bare er rør og tull, og så begynne å grine til høsten når det lanseres.  ;-)Swp-pumpe kan dere google viss dere vil!
   #36
 974     0

Det er to teknologier som har vore diskutert her inn tidligere, SWP pumpe og maskina til vassgrisen.
Begge desse maskinene kan minne om oppsett til naff.

Vassgrisen si maskin:

[...]

Eller så kan du si at dette ikke stemmer og dette bare er rør og tull, og så begynne å grine til høsten når det lanseres.  ;-)Swp-pumpe kan dere google viss dere vil!


tja... når vi ser bort frå at "SWP" kan stå for noko fornuftig (som "submersible water pump"), så finn vi mykje rart.  Du tenkjer sikkert på denne "fjordland"-sida....  Innimellom mykje tøys står det som sannsynlegvis er nøkkelopplysninga her: aluminium.   Eg må ta atterhald om at dette kan vere ei tilvising til nokon annan si oppfinning som denne påfinnaren trur stør hans innretning.  
Men altså: Det finst innretningar som skal gå på litt vatn og litt straum - men som eigentleg går på aluminum. Ingen er -så langt eg veit - i allmenn/kommersiell bruk. (Det finst kanskje nokon som er i drift fordi nokon har lyst til å prøve.)
  (trådstarter)
   #37
 806     0
Det har vært lansert en mengde ideer og mulige løsninger på diverse slags "energisentraler/varmepumper" jeg lurer bare litt på hvor mange som ville investert i en slik.
Og det kommer mange fornuftige innspill om at inntjeningen er for liten, faren for maskinsammenbrudd etter få år, for stor investeringskostnad, ikke behov i et lavenergihus, passer til 4-mannsboliger og de som ville kjøpt umiddelbart.

Av erfaring ser en jo at det er de rimeligste tiltakene som er mest populære, l/l, selv om veldig mange mener at det ikke gir best komfort. Mange investerer i V/V med en totalkostnad ofte på 100-150 tusen med en forventet effektgrad på 1:3,5-4,5 ett sted.
Selvsagt en litt større kostnad jeg har lagt opp til her, men så er effektgraden økt betraktelig også med 4,5-6 ganger så effektiv som en V/v varmepumpe.

Men som sagt skjer utvikling i kvantesprang og det som ble ansett som umulig i gårsdagens undervisning er kanskje mulig i dag Wink Tiden vil vise hva de smarte kan komme opp med. Kanskje en engel med en brennende busk som ikke brenner opp blir den endelige løsningen. ;)
Signatur

   #38
 974     0

Det har vært lansert en mengde ideer og mulige løsninger på diverse slags "energisentraler/varmepumper" jeg lurer bare litt på hvor mange som ville investert i en slik.


Jau vi forstår det - men du må vel også forstå at svaret på spørsmålet er avhengig av om du har fortalt alt.

Dersom du har fortalt alt viktig, så er dette fysisk umogeleg. Og dersom det er fysisk mogeleg, er det noko viktig du ikkje har fortalt.

   #39
 5,725     0

Du tenkjer sikkert på denne "fjordland"-sida....  Innimellom mykje tøys står det som sannsynlegvis er nøkkelopplysninga her: aluminium.   Eg må ta atterhald om at dette kan vere ei tilvising til nokon annan si oppfinning som denne påfinnaren trur stør hans innretning.  
Men altså: Det finst innretningar som skal gå på litt vatn og litt straum - men som eigentleg går på aluminum. Ingen er -så langt eg veit - i allmenn/kommersiell bruk. (Det finst kanskje nokon som er i drift fordi nokon har lyst til å prøve.)

Eg trur sidene har vore slik med samme dårlig oversettelsene i fleire år (sikkert automatisk oversettelse), og heller ikkje av den engelske teksten klarar eg å forstå kva energien kjem i frå i dette systemet. Det er kun kjernekraft som klarar å omdanna materie til energi p.t. som langt som eg veit, og er vel det einaste som kunne gitt disse energimengdene uten andre energikjelder ein kan tappa fra.
Siste redigering: Friday, September 17, 2010 11:55:17 AM av oblygre
  (trådstarter)
   #40
 806     0


Dersom du har fortalt alt viktig, så er dette fysisk umogeleg. Og dersom det er fysisk mogeleg, er det noko viktig du ikkje har fortalt.Så at den skulle kunne hente energien ut fra mindre mengder vann ved hjelp av 1800 W med elektrisitet kan ikke fungere altså? Hvis den ikke får tilførsel av annet "brennstoff", om jeg forstår deg rett.

Den får ikke tilførsel av annet enn inntil 1800 W elektrisitet og forbruker/trenger/er avhengig av mindre megde med vann.
Ut fra dette får du varmt vann med en cop på 1:20.  Eller en direktekostnad på 5 øre/kWt eller besparelse på 95%.
Signatur