#71
 1 582     Norge     0
Når jeg sa delt t, så mente jeg mellom brine og borehull. Du tar ut 12 kw på stor delta t.
Du kan prøve å senke hastighet på brinepumpa, slik at du får delte t på 5 grader mellom brine inn/ut.