157 527    304    1  

Ekowell varmepumpe: Erfaring og priser

 8     0
Hei

Skal nå til med å bygge hus og er veldig i tvil på hvilken varmepumpe jeg skal gå for, men har sjekket litt rundt og funnet ut at ekowell må vel være noe av det bedre å satse på.

Har noen der ute erfaringer med denne pumpen?

Priser på evt 500/750 med borehull og kollektorslange.

Jeg har 14 kurser i huset mitt fordelt på 2 samleskap, hvordan gjør de dette når man tenker på at det egentlig bare er 2 kurser ut av pumpen?

Håper det er noen der ute som har erfaringer med dette og kan hjelpe med nyttige råd og svar


T.M 8)


Tom
   #1
 1 545     Sørlandet     0
Siden den bare har 2 kurser og du har 14 kurser, må du nok investere i 7 varmepumper av denne typen.


Spøk til side. De aller fleste varmepumper av denne typen har kun 1 framledningskurs som fordeles til de varmekurser man måtte ha.

Denne pumpen er svært lik i oppbyggingen som CTC Ecoheat. Begge shunter ut vann og begge får sitt tappevann oppvarmet via en kamrørsspiral i akkumulatortanken. Begge bruker også den samme Copeland Scroll kompressoren.

Det er imidlertid en vesentlig forskjell.

CTC har en varmeveksler som overfører hetgassenergien til vannet som så sirkulerer inn i akkumulatortanken. Så suger en sirkulasjonspumpe kaldere vann ut av tanken og varmer det opp i varmeveksleren og putter det videre inn i akktanken igjen. Slik holder den på til akktanken har nådd ønsket temperatur.

Ekowell har til sammenligning en hetgassvarmevekslersløyfe  som først går inn i øvre tank av 2 tanker. Der avgis det litt engergi av den varmeste sorten. Deretter går hetgassen videre til den nedre tanken. Der avgis mesteparten av energien, men nå er hetgassen litt kaldere når den kommer inn og enda kaldere når den går ut. Det er fint for virkningsgraden.

I teorien skal disse systemene være likeverdige. Imidlertid oppnår Ekowell en stor fordel; vannet i den øvre tanken til Ekowell vil alltid være varmere enn vannet i toppen av CTC-tanken. Dermed kan kamrørsbatteriet levere mer varmt vann og til en høyere temperatur enn konkurrentene. Og det med en god virkningsgrad.


Men intet er gratis, alt har sin pris. En normal varmepumpe leverer varmtvann til gjennomsnittsfamilien for ca 5000 kWh/år Om det gjør det litt bedre eller dårligere enn konkurrentene spiller mindre rolle. Det viktige er at den er god til det den gjør over 70% av tiden; varming av huset mest mulig økonomisk.

I tillegg er det slik at en hetgassvarmeveksler som går i sløyfe inn i en akkumulatortank er mer kompleks enn et system som bare sender vann inn og ut av en akktank direkte.

Virkningsgraden på Ekowell ser heller ikke ut til å være høyere enn hos konkurrentene. Det er intet problem å matche Ekowell når man sammenligner på likt grunnlag: +5 brine inn og 32 grader framledning ut er ikke ihht standard. Standard sammenligningsgrunnlag - inkludert strømforbruk til pumper er 0/35 og 0/50. Det finnes ingen tall på hva Ekowell yter her.

Imidlertid liker jeg ideen om varmere tappevarmtvann. Er prisen fornuftig, ville jeg muligens handlet Ekowell og ikke Ecoheat. Muligens..... kommer litt an på service og oppfølging.
Signatur
   #2
 157     Møre&Romsdal     0
Hei

Vi har nå hatt en Ekowell EVT 500 i drift i mer enn ett år, og så langt har den svart til forventningene med hensyn til reduksjon i strømforbruk og enkel drift.

Enkel installasjon, alle tilkoplinger er på en side og kun en el-kabel fra sikringskap til varmepumpen.

Den produserer det varmtvannet vi trenger. (Varmekolben i øvre tank er ikke i bruk) Ved ekstra behov for varmtvann er det en funksjon som kjører tankene opp i maxtemperatur i tre timer.

Huset vårt er litt spesielt, med relativt stort volum i forhold til areal (høyt under taket) og vi har en høyere ut-temperatur på varmesløyfene enn det som er vanlig. Vi bruker av samme grunn både ute- og inne-temperaturføler.
Etter noen dager med innkjøring/regulering av de individuelle sløyfene fungerer dette meget bra med ett unntak: badet får for lav temperatur i sommerhalvåret. Dette vil vi endre ved å ta i bruk den andre kursen i varmepumpen og la badet få egen kurs med temperatur-regulering.

Men bortsett fra det, er jeg imponert over hvor godt temperaturreguleringen av sløyfene fungerer og hvor stabil innetemperaturen er. Vi bor på vestlandet med ganske store temperatursvingninger. Tidligere hadde vi termostatstyring, og den var ikke så rask som dette.

Arbeidsområdet for kompressoren styres, i perioder med behov for oppvarming, av ut-temperaturen på sløyfene. Varmtvann produksjonen kommer da "av seg selv". Når behovet for oppvarming ikke er tilstede, sikrer automatikken at det alltid er høy nok temperatur på varmtvannet.
Dette innebærer for at kompressoren alltid jobber optimalt og gir en meget god virkningsgrad.
For vår del har dette gitt en reduksjon i strømforbruket på over 60%.

Før vi valgte Ekowell, kikket vi nøye på de andre alternativene i markedet. Konklusjonen var og er at dette er det beste valget.

jiho

Signatur
   #3
 99     0
Hei Tom

Jeg ser att du har en god del kunnskap om varmepumper det er bra men her er noen faktiske feil:
Denne pumpen er svært lik i oppbyggingen som CTC Ecoheat. Begge shunter ut vann og begge får sitt tappevann oppvarmet via en kamrørsspiral i akkumulatortanken. Begge bruker også den samme Copeland Scroll kompressoren.


Bruker CTC  Copeland ZH spesialdesignet for varmepumpe?


Det er imidlertid en vesentlig forskjell.

CTC har en varmeveksler som overfører hetgassenergien til vannet som så sirkulerer inn i akkumulatortanken. Så suger en sirkulasjonspumpe kaldere vann ut av tanken og varmer det opp i varmeveksleren og putter det videre inn i akktanken igjen. Slik holder den på til akktanken har nådd ønsket temperatur.

Ekowell har til sammenligning en hetgassvarmevekslersløyfe  som først går inn i øvre tank av 2 tanker. Der avgis det litt engergi av den varmeste sorten. Deretter går hetgassen videre til den nedre tanken. Der avgis mesteparten av energien, men nå er hetgassen litt kaldere når den kommer inn og enda kaldere når den går ut. Det er fint for virkningsgraden.


Ja først en hetgassvarmesløyfe i øvre tank i nedre tank kalles sløyfen kondensator (som tilsvarer plateveksleren på CTC) for her går gassen over til veske.


I teorien skal disse systemene være likeverdige. Imidlertid oppnår Ekowell en stor fordel; vannet i den øvre tanken til Ekowell vil alltid være varmere enn vannet i toppen av CTC-tanken. Dermed kan kamrørsbatteriet levere mer varmt vann og til en høyere temperatur enn konkurrentene. Og det med en god virkningsgrad.


I teorien og i praksis ER SYSTEMENE IKKE LIKEVERDIGE. Som du skriver oppnår Ekowell en VESENTILIG forskjell med hetgassveksler da den slipper å bruke El.kolben for å toppe varmen i VV, her må CTC bruke El.kolbe den har også mindre tank og dermed må El.kolben komme raskt inn (ca 1/2 parten av energien til VV fra El.) Og en sirk pumpe bruker strøm det gjør ikke en rørspiral.
Ekowell kan i tillegg lesveres med Sugassveksler og underkjøler som bedrer Virkningsgraden ytterligere.
Ellers rett.Men intet er gratis, alt har sin pris. En normal varmepumpe leverer varmtvann til gjennomsnittsfamilien for ca 5000 kWh/år Om det gjør det litt bedre eller dårligere enn konkurrentene spiller mindre rolle. Det viktige er at den er god til det den gjør over 70% av tiden; varming av huset mest mulig økonomisk.


Her har du gamle tall, i dag med godt isolerte hus og folk dusjer mere (har målt forbruk til en familie i ett år opptil 12000kWh) kan fordelingen være intill 50/50. Og da blir heatgassvekleren super .


I tillegg er det slik at en hetgassvarmeveksler som går i sløyfe inn i en akkumulatortank er mer kompleks enn et system som bare sender vann inn og ut av en akktank direkte.


??? mere kompleks? Helt feil, hva kan være enklere og mere driftsikkert enn en rørsløyfe (med store korrigerte kammer) i tanken, er det noe som i denne sammenligningen er kompleks er det sirk pumpen i CTC som er avhengig av, vannkvalitet, overspenning. men normalt er sirkpumper også uproblematisk.Virkningsgraden på Ekowell ser heller ikke ut til å være høyere enn hos konkurrentene. Det er intet problem å matche Ekowell når man sammenligner på likt grunnlag: +5 brine inn og 32 grader framledning ut er ikke ihht standard. Standard sammenligningsgrunnlag - inkludert strømforbruk til pumper er 0/35 og 0/50. Det finnes ingen tall på hva Ekowell yter her.


Virkningsgraden ser ikke ut til å være høyere men her må du bruke Årsvirkningsgraden da Ekowell har hetgassveksler og ikke bruker El. tilskudd (om noe så helt minimalt) blir Årsvirkningsgraden nesten lik brosjyre COP.
Det er ikke tilfelle med CTC og andre kombipumper som må ha tildels stort El. tilskudd til VV og golvarme.
Men ctc er litt bedre enn andre Års COP CTC ca 3,3-3,5 andre 3,0-3,4Imidlertid liker jeg ideen om varmere tappevarmtvann. Er prisen fornuftig, ville jeg muligens handlet Ekowell og ikke Ecoheat.


Varmere tappevann ja, i tillegg vil kompressor få lenger levetid da det er kondenserings temp. som bestemmer mottrykket kompressor jobber mot, varmen fra hetgassveksler får du uten att det belaster kompressor.
Den har også stor buffer (Ekowell EVT 360 liter CTC 223 liter) noe som er bra for virkningsgrad og kompressor levetid.
Noen dropper buffertank for å få ned pris, det betyr veldig kort levetid på kompressor og dårligere COP.


Signatur
   #4
 4     0
Flyttet inn i nytt hus i slutten av april i år, der vi har instalert Ekowell varmepumpe, så langt er erfaringene veldig posetive. El. kolben har vært avslått hele tiden da det ikke har vært behov for bruk av denne, pumpen leverer det vi trenger.
Vi har et stort boblebadekar beregnet for 2 personer, dette fyller vi med vann som holder 38 - 39 grader kun ved hjelp av varmepumen, vi har ikke ekstra vv-bereder, samtidigt som vi fyller karet dusjer både jeg og min kone før vi går i karet.
Her er 2 jenter på 12 og 16 år som dusjer i hver sin dusj samtidigt, så lenge at man lurer på om de har med seg matpakke i dusjen. Varmepumpen fungerer nesten for godt.
Siden vi flyttet inn har varmepumpen i gjennomsnitt brukt 0,535 kW pr time til oppvarming og tappevann. Vi har da en stabil temp i huset på 22 grader hele døgnet. Vi har på denne pumpen mulighet for å kjøre høyere temp på bad slik at vi her har god varme i gulvene uten at vi har lagt ned el kabler

Dersom man skal sammenligne pris på denne pumpen med andre pumper må man huske på at man da må ha ekstra buffertank ekstra vv tank og sirkulasjons pumpe, man må derfor rekne med minst 25 timer ekstra på instalasjonen når man tar med dette kommer faktisk Ekonwell gunstig ut prismessig, og i tilegg sparer du mye mere strøm samt at du får en mye ryddigere instalasjon
   #5
 1 421     Bærum     0

Flyttet inn i nytt hus i slutten av april i år, der vi har instalert Ekowell varmepumpe, så langt er erfaringene veldig posetive.

Hvilken forhandler kjøpte du denne pumpen fra og hva betalte du?
Signatur
   #6
 1 421     Bærum     0
Oppbygningen av denne pumpen ser veldig bra ut, men jeg har ikke klart å finne noen seriøse forhandlere av denne. Noen tips?
Signatur

   #8
 1 421     Bærum     0
Takk! Har endevendt sidene deres og funnet en del bra info, men det hadde vært fint med flere alternativer. Det eneste alternativet jeg fant var et firma i Sverige som heter Mecvent. Får vel sjekke med Energi-Spar.
Signatur
   #9
 4     0
Prisen på denne pumpen blir vel ikke noe høyere en ved andre pumper da denne pumpen er komplett, og dermed mye biligere å instalere.
Dessuten har jeg fått vite at importøren av ekowell vil bli å treffe på vvs messen på lillestrøm melom den 29 og 31 oktober så der får man nok svar på de spørsmål man måtte ha. Ellers så finnes det jo en del info på energi-spar.no