1 238    37    4  

Feilsøking på bergvarmeanlegg

TRM
 58     0
Har et hus fra 1970 hvor det tidligere var oljefyr og radiatorer i alle rom.
Byttet ut oljefyren med en Nibe 1255 12 kW varmepumpe, og to brønner på 100 meter hver. 
Ettrørs rørsystem.

Samtidig med installasjon av varmepumpe ble fire gamle radiatorer byttet ut med fire nye. Det ble også tatt bort to radiatorer i en utleieleilighet, hvor disse ble erstattet med en Frico SLS400 viftekonvektor.

Utfordringen har vært å få varme i de fire nye radiatorene, samt i viftekonvektoren. De gamle radiatorene blir varme.

Mistenker at viftekonvektoren trenger lufting for å fungere, så den vil jeg komme tilbake til etter lufting i morgen.

De fire nye radiatorene, derimot, er det definitivt ikke noe luft i. De er luftet av 3-4 fagfolk (?), og meg selv. Røret opp fra gulvet er varmt, men varmen stanser i røret på vei opp til ventilen. 
Hva kan årsaken til dette være?

Rørleggeren som var her sist mente det kunne være dårlig sirkulasjon på anlegget. Det er ikke installert noen ekstern sirkulasjonspumpe på anlegget. Kan manglende sirkulasjon være årsaken? Eller er det feil ved oppsettet som er årsaken? Eller en innstilling på varmepumpa? 

Legger ved bilder av installasjonen, samt noen bilder fra menyen på varmepumpa. 
Håper på hjelp herfra! Firmaet vi har benyttet til installasjon av varmepumpe har underlevert så til de grader, og har ikke, og er ikke, til noen hjelp - men den historien kan jeg ta i en annen tråd en annen gang...

Feilsøking på bergvarmeanlegg - IMG_20180930_221651.jpg - TRMFeilsøking på bergvarmeanlegg - IMG_20180930_221627.jpg - TRMFeilsøking på bergvarmeanlegg - IMG_20180930_221640.jpg - TRM

   #2
 20 501     Akershus     1


Kanskje noe av interresse her https://dibk.no/globalassets/miljo/publikasjoner/forenklet-anlegg-for-vannbaren-oppvarming-av-boliger.pdf

Om en ser på figur 6.4 (ca side 20), så får jeg inntrykk av at kontrollventilen din på radiatoren bare slipper varmtvannet forbi utenom radiatoren?

Signatur
T1
   #3
 522     0
Ut fra skjermdumpene dine fra menyene ser vi to ting:
Meny 4/14: Sirkulasjonspumpen mot radiatorer og viftekonvektor går på 30%. Det er således mye å gå på her, men den reguleres nok automatisk med dine innstillinger og vil søke å oppnå en optimal hastighet for delta t.
Meny 9/14, BF1: Her ser vi at det går 11,3 liter pr minutt i varmekretsen. Dette er normalt og er en betydelig vanngjennomstrømning.

I et ettrørssystem må feilen ligge på reguleringen / ventilen på de nye radiatorene (ref. innlegget til KjellG). Hvis det var dårlig sirkulasjon hadde det nok ikke blitt varme i de andre radiatorene heller. Og god sirkulasjon har du med 11,3 liter pr minutt.

------
Og så til det som bør være en minst like stor bekymring, men som det heldigvis er enkelt å gjøre noe med.
I meny 9/14 ser vi at du varmepumpen din bruker _store_ mengder tilleggsvarme i form av el-elementet. Dette er _svært_ lite økonomisk.

Med bare kompressor har pumpen levert 3.205 kwh.
Med el-element og kompressor har den levert 11.529 kwh!!! I praksis fyrer du med el-elementene!!!

Dette må du få gjort noe med. Du må sperre for bruk av tilleggsvarme mye lavere ned på temperaturskalaen enn det vi ser i meny 4.9.2 (-5 grader). Som et utgangspunkt kan du prøve med -15 grader, muligens helt ned til -20. Her må du prøve deg litt frem.

I meny 6/14 ser vi at du har max innstillt el-effekt på 9 kW. Du bør sjekke om du har stor nok sikring til varmepumpen - dersom sikringen ikke er stor nok risikerer du at den løser ut en sprengkald januarnatt (og da våkner du til iskaldt hus).

TRM
  (trådstarter)
   #4
 58     0
Takk for svar, begge to.
Radiatorene det gjelder er Lyngson Ludvig Plan. Rørlegger har sett på ventilene, men kunne ikke finne noen feil. Uten at det betyr at det ikke er feil... Er det forskjell på ventilene? Justeringer jeg kan gjøre?

Angående elkolber så er det de som har gitt oss varme i huset fra januar til ca april. Så lang tid tok det før firmaet evnet å koble seg til brønnen. Den andre brønnen ble tilkoblet nå på seinsommeren. Det er altså grunnen til tallene du ser. Siste måneden har jeg ligget på ca 3,2 - 3,3 i COP.
   #5
 1 598     Norge     0
1/14 kuldebærer (brine?) inn 8,4
kuldebærer (brine?)ut 11,3
Ser ut som pumpen sender varme fra annlegget ned i grunnen? Feilkobling fra produsent. Brine inn skal alltid ha høyere temp enn ut, da pumpen henter varme ut fra den!
TRM
  (trådstarter)
   #6
 58     0
1/14 kuldebærer (brine?) inn 8,4
kuldebærer (brine?)ut 11,3
Ser ut som pumpen sender varme fra annlegget ned i grunnen? Feilkobling fra produsent. Brine inn skal alltid ha høyere temp enn ut, da pumpen henter varme ut fra den!

Ja, stusset over de tallene. Med produsent, mener du Nibe?
T1
   #7
 522     1
I meny 4/14 ser du at kuldebærerpumpen (brine) ikke går i øyeblikket. Vi ser også at kompressoren ikke jobber (5/14), da blir temperaturen på kuldebærer inn / ut påvirket av temperaturen i resten av maskinen og er ikke til å stole på. Vent med å lese av til neste gang kompressoren har jobbet noen minutter.

Når det gjelder radiatorene som ikke blir varme: Kan du ta noen bilder av radiatorer og ventiler på disse? Hvis du vet med sikkerhet hva som er tur og retur inn / ut til radiatorene er det til hjelp om du angir det også.

   #8
 1 598     Norge     0
1/14 kuldebærer (brine?) inn 8,4
kuldebærer (brine?)ut 11,3
Ser ut som pumpen sender varme fra annlegget ned i grunnen? Feilkobling fra produsent. Brine inn skal alltid ha høyere temp enn ut, da pumpen henter varme ut fra den!

Ja, stusset over de tallene. Med produsent, mener du Nibe?

Ja, men ser nå at brinepumpen ikke går.
Du har tur og retur temp som er lik. Da avgir ikke kretsen noe varme 3/14 BT2 og BT3. Er dette varmekretsen til huset?
TRM
  (trådstarter)
   #9
 58     0
Når det gjelder radiatorene som ikke blir varme: Kan du ta noen bilder av radiatorer og ventiler på disse? Hvis du vet med sikkerhet hva som er tur og retur inn / ut til radiatorene er det til hjelp om du angir det også.

Her er bilder av ventil på en av radiatorene:

Feilsøking på bergvarmeanlegg -  - TRMFeilsøking på bergvarmeanlegg -  - TRM

Må nevnes at det i forbindelse med brann i huset har vært gjort mye arbeid i huset. Mange av håndverkerne har ikke vært helt kompetente, for å si det litt pent. Det er ikke umulig at de har vært borti shunter, ventiler og kraner på rørsystemet. Noe som kan ha påvirket funksjonen til anlegget.

Under er et bilde av en shunt (?) som står rett bak varmepumpa. Såvidt jeg kan se er denne på turdelen. Tidligere var det en lesbar innstillingsskive (?), men denne har leietaker malt over. Angel

Feilsøking på bergvarmeanlegg -  - TRM
TRM
  (trådstarter)
   #10
 58     0
Du har tur og retur temp som er lik. Da avgir ikke kretsen noe varme 3/14 BT2 og BT3. Er dette varmekretsen til huset?

Ja, skulle tro det. Kan det ha noe med at varmepumpa på bildetidspunkt ikke gikk?
Her er et bilde fra forleden dag som viser forskjell på temp på tur og retur:
Feilsøking på bergvarmeanlegg -  - TRM