826    15    3  

Hvordan sjekke vannstand i energibrønn?

 17     0
For ett år siden fikk jeg borret et hull på 200m som borefirmaet umiddelbart fylte opp med vann (vha hageslange). Da hullet var åpent kunne jeg følge med og se at vannstanden sank noen meter de første dagene, og da leverandøren etter ca 10 dager koblet kollektorslangen til Nibe-anlegget (og samtidig fylte masse over toppen av hullet), var det anslagsvis 8-10 meter ned til vannet.

Tælen har nettopp gitt slipp, og tenker det kunne vært interessant å sjekke hva nivået på vannstanden er nå. Har derfor gravd fram til hullet, men er usikker på hvordan man åpner, men ser at det er to skruer som stikker opp med mutter (jfr vedlagte bilde)
Hvordan sjekke vannstand i energibrønn? - Borhull.jpg - HmNt
Er det en grei sak å  forsøke å "ta av lokket" for å sjekke vannstanden? Det ser ut til at det er en slags "gummiknott" mellom skruene. Er det smartere å prøve å stikke ut denne, eller...?

Lurer altså på hva som er beste metode for å overvåke/sjekke nivået på vannstanden i brønnen.

   #1
 20 067     Akershus     2
Har fundert på det for en vanlig borebrønn. En kan bruke sensorer av ymse slag, men det koster og en får elektriske ledninger ned i brønnen.

Her er en metode. I dette tilfellet en meget dyp brønn. I ditt tilfelle er det tilstrekkelig med en pex-slange til et godt stykke under antatt minste vannstaand, et manometer og trolig en bilpumpe.

https://m.youtube.com/watch?v=yLFUjxjYFmw

I en litt annen utførelse har dette vært brukt i årtier til å måle nivået i oljetanken i villaer. Da med ei klokke på veggen med en liten «sykkelpumpe . Dra i pumpa, vent til nåla stopper og les av tankvolumet.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 17     0
Det hadde vært interessant med en permanent måler, og forslaget om trykkløsning virker til å være en smart metode.

Ambisjonsnivået i spørsmålet er imidlertid langt lavere. Lurer bare på om det er noen som har erfaring med midlertidig åpning/sjekk av hullet (for manuell kontroll av vannstand). Tips til framgangsmåte, og om det ev. er noe spesielt man må passe på.
  (trådstarter)
   #3
 17     1
Dersom noen lurer... Følgende løsning ble valgt:

Kollektorslangene ble grav fri en meter fra hullet. Det ble da avdekket at det var 4 skruer som stakk opp (ikke 2 som først antatt). Disse klemte sammen en gummipakning som gjorde at toppen satt fast i røret. Ved å løsne litt på alle fire muttere, ble det mulig å løfte opp slangene slik at hullet kunne sjekkes.

Hvordan sjekke vannstand i energibrønn? - Vannspeil.png - HmNt

Ved hjelp av en line/snor, dupp og en mutter (som søkke), ble det en enkel oppgave å finne ut hvor mange meter det var ned til vannet.

Hvordan sjekke vannstand i energibrønn? - VannspeilMaler.png - HmNt
   #5
 20 067     Akershus     0
Nivået vil kunne gå opp og ned. Dette er nær knyttet til generell grunnvannstilstand i området. Sommeren har vist at grunnvannstanden kan bli lav.
Signatur
   #6
 146     Sortland     0
HAr alltid hatt lav temp. på vinteren ikke uvanlig med minus 2 inn og 5 ut ..
Nå når det er 7gr ute ligger jeg på 3-4gr inn og 0 grader ut
  (trådstarter)
   #7
 17     0
Det var ca 10 meter ned til vannspeilet da jeg sjekket, som vel betyr det er et aktivt hull på ca 190 meter (mulig det er slik som KjellG skriver at nivået vil gå litt opp og ned - men uansett betryggende at mesteparten av hullet fortsatt var fylt med vann ett år etter).

Når det gjelder brine-/kuldebærer-temperatur er erfaringen omtrent identisk med Skogvoll. Basert på forundersøkelser var forventningene til bergvarmeanlegget at det skulle være jevn temperatur (i følge reklamen er det slik at: "Nede i fjellet er temperaturen jevn hele året"). Var derfor bekymret da temperaturen stadig sank utover vinteren, selv om leverandøren beroliget om at slik utvikling var helt normal.

Sikkert mye forskjellige erfaringer, men her er i alle fall NIBE Uplink-historikk over inn- og ut-temperatur fra oppstart og fram til d.d. på vårt bergvarmeanlegg:
Hvordan sjekke vannstand i energibrønn? - Kuldebarer.png - HmNt

   #9
 20 067     Akershus     0
Et hull på 200m er sammenlignet med jordens diameter som er myggestikk. Varmen i hullet er derfor for en stor del sommersolvarme. En må mye dypere for å nærme seg geovarme. Dersom hullet gjennomstrømmes av vann, så mener mange at dette er gunstig. Det «øker volumet på brønnen idet varme utveksles med området rundt. At temperaturen synker i løpet av vinteren skyldes mao at varme tappes ut av «magasinet på samme måte som et vannmagasin.
Signatur
KE
   #10
 3 063     Hordaland     0
Er det virkelig så vanlig at det sirkulerer vann nede i en slik brønn?
Er det ikke mer at man belaster/kjøler ned brønnen mer om vinteren?