HSt
   #11
 26 358     Lillestrøm kommune     0
ja de ønsker litt bevegelse i vannet slik keal beskriver, tilgjengelig varme øker mye

KE
   #12
 3 040     Hordaland     0
Kan ikke se at keal har kommentert i denne tråden?
Bevegelse er det jo men er det virkelig så mye? Trodde bevegelsen bare var viktig for å sikre at grunnvannet ble værende. Også er det selvsagt det som binder rørene til fjellet. Noen som vet hvor man kan lese litt rundt dette temaet?
HSt
   #13
 26 358     Lillestrøm kommune     0
Beklager det ble visst galt navn, ja gjennomstrømning øker mulig energi uttak dramatisk . Is er også en dårlig varmeleder
KE
   #14
 3 040     Hordaland     0
Skjønner at gjennomstrømning øker mulighet for varmeuttak, men er skeptisk til om dette er vanlig eller ikke så hadde håpet noen hadde noen kilder å vise til. Trodde vann flyttet seg sakte i grunnen. Her oss meg ligger grunnvannet på nivå med havet så har liten tro på at det flytter på seg nevneverdig her iallefall.
   #15
 19 918     Akershus     0
Dette er jo et fenomen som du uansett ikke kan påvirke og det avhenger trolig av flere forhold.
Borer du i dalbunnen ved siden av et vann eller tett ved havet, så er det trolig liten bevegelse. Borer du i ei bratt li, så renner vannet liflig på overflaten. Tilsvarende i ura under overflaten. Er fjellet lenger ned med tilstrekkelig med sprekker inn-ut, så vil du ha noe gjennomstrømning her også. Vannet påvirkes av gravitasjonen og søker nedover.

Om du fjerner varme fra hulllet gjennom vinteren, så vil hullet få varme fra omgivelsene ved varmeledning. Etter som omgivelsene kjøles, blir det stadig lenger vei for varmen. Alternativt tilføres varme ved tilstrømming av «varmt vann.

Har ingen link, men utsagnet om gjennomstrømning virker logisk.
Signatur
   #16
 19 918     Akershus     0
Dobbelposting, slett.
Signatur