973    49    4  

Strømforbruk bergvamepumpe sommer

 110     0
Hvor mye strøm bruker deres pumper om sommeren?

Jeg har en enkel pumpe som kun varmer akkumulator-tank. Jeg kan dermed kun sette varmepumpen til en gitt temperatur. Vannet til VVB forvarmes fra akkumulator.-tank, og vann til gulv-varme styres av shunten ut til sløyfene fra akkumulatortank. 

Når alle sløyfer er stengt (som på sommeren) så sirkulerer shunten vannet i en liten sløyfe i teknisk rom. Teknisk rom er oppvarmet. 

På sommeren bruker  varmepumpen min likevel  fra 3,3kWh (med VP innstillt på 30 grader) til 6,6kWh (VP satt til 48 grader) per døgn. 

Er ikke dette urimelig høyt? (Vi har ikke stort forbruk av varmtvann). 

Totalt bruker Varmepumpen 7000kWh i året på å varme opp et nytt hus på nesten 300m2 - så det er ikke så galt tenker jeg, men sommer-forbruket virker urimelig høyt. 

Hadde vel lønnt seg å bare skru av pumpen og kun varme VVB med strøm da. 

(I august brukte varmepumpen 219 kWh totalt, men vi hadde på gulvvarme på badet i enkelte perioder. 
VVB på 250 liter brukte 180kWh i samme periode på ettervarme vannet opp til 80? grader i berederen)

HSt
   #1
 33 954     Lillestrøm kommune     0
Hvor leser du av forbruket ?

Det er roterende deler så brukes ekstern enhet til å lese forbruk så kan tallet en får være spinn galt.

En leser ofte da både effekt og reaktiv effekt

Du skriver ettervarme av varmtvann dvs du har forbruk til forvarming av varmt vann
KE
   #2
 3 662     Hordaland     0
Med den høye temperaturen på varmtvannet så må varmepumpen bruke elkoble for å produserer varmtvann. Hvorfor har du så høy temperatur? Du sparer ingenting når temperaturen er høyere enn det kompressoren klarer å produsere.
  (trådstarter)
   #3
 110     0
Hst:

Forbruket for varmepumpen leses av fra en måler i sikringsskapet - et krav fra Enova, montert av elektriker.
Antar at denne er korrekt?

Forbruket på VVB leses av fra en Heatit ZM Single Relay 16A, koblet direkte på VVB.

Disse forbrukstallene stemmer også med totalt strømforbruk for måneden, hentet fra strømleverandør. (1263kWh for august)


Så om jeg kan stole på forbrukstallene, så har varmepumpen i august brukt 219 kWh på å forvarme varmtvann til 48 grader. VVB har deretter brukt 180kWh på å ettervarme fra 48 til 80? (husker ikke helt hva VVB stå på).


KE:
Hvilken temperatur mener du er høy? 48 grader ut fra VP? Jeg er enig i at denne er høy, men det var slik montøren ville ha den. Jeg har nå selv juster den ned til 35 grader. Men uansett så skal vel varmepumpen kunne levere vann på 48 grader uten el-kolbe? er det ikke vanlig at man setter gulvvarme til ca 35 og forvaming av varmtvann til ca 45?

Jeg trodde egentlig ikke varmepumpen min hadde en elkolbe, men vet lite om den.
Fra en annen tråd:

Pumpen heter Nextherm Optipack 2- 6kW. Finner bare dokumentasjon på fransk


I linken står det: (oversatt med google )

Oppvarmingskapasitet: 6530 W
Absorbert elektrisk kraft: 1450 W
SCOP/COP: 5,08/4,50
COP varmtvann (VVB): 2,78/2,70

Nå i september har jeg justert tempraturen på VP til ca. 35 grader. Samtidig har jeg begynnt å varme gulvene igjen, for høsten har kommet til sørlandet. Pumpen bruker nå ca. 6,2 kWh per døgn
KE
   #4
 3 662     Hordaland     0
Hvordan "forvarmer" du da? Er det buffertank i bunn av dobbelmantlet bereder eller går varmtvannet gjennom en spiral i buffertank eller noe annet?
Om det er dobbelmantlet bereder vil nok ikke varmtvannet rekke å bli så kaldt at det får overført varme fra buffertanken, i praksis blir alt varmet med elkoble. Så kan en jo spørre seg om det varme varmtvannet også varmer opp vannet i bunnen av tanken?

Om det derimot er spiral gjennom buffertank før det går inn i varmtvannstank vil forvarming ha hensikt. Senker du temperaturen på varmtvannet vil det gå mindre energi fra elkoble og større andel tilført energi vil komme fra varmepumpen.

Er det tappevannprioritering i varmepumpen vil man kunne varme alt varmtvannet med varmepumpe.
  (trådstarter)
   #5
 110     0
Jeg har en varmepumpe, en dobbeltmantlet bereder (som også fungerer som akkumulator-tank?), og en vanlig 250 liter VVB.

Oppvarmet vann fra VP går inn i nederste kammer i dobbeltmantlet bereder. Derfra går det videre til gulv-sløyfene, som styres av en shunt. Nederste kammer er også koblet på retur til VP. Nederste kammer i har også en varmekolbe, men denne er ikke tilkoblet (sikringen er av).
Øverste kammer får kaldtvann inn, og sender lunkent vann videre til VVb. Der varmes det videre opp til 80 grader.
Hvor mye forvarming som faktisk skjer, skal jeg forsøke å måle med en sensor på utsiden av slangen, men jeg merker tydelig at forbruket til VVB går ned dersom jeg øker temperaturen ut fra VP - så det er en viss grad av forvarming som foregår.

Spiralen i dobbeltmantlet bereder er altså ikke i bruk.

Det er ingen tappevannprioritering i VP. Den er meget enkel - kun Vann tur/retur og Brine tur/ retur. Jeg kan sette temperaturen på Vann tur.

Har nå satt på en strøm-måler som leser av mer data, samt sensorer på vann ut og inn fra VP.

VP skrur seg opp til 2,4 kW flere ganger i timen (se graf), mens det er konstant 11 grader forskjell på Vann inn og ut fra VP.

Skjermbildet viser først ingen gulvvarme frem til midnatt, deretter kun badegulv frem til 05:30 og tislutt flow til alle gulv.


Strømforbruk bergvamepumpe sommer - d6ee5d61647741f5a3cbb1e514edcd45.png - Armas
HSt
   #6
 33 954     Lillestrøm kommune     0
Vil tro det er for mange start stopp her men uten inverter pumpe evt smartere logikk så blir det kanskje slik.

I praksis er det kanskje VB som varmer mye av systemet hos deg med lekkasje av varme nedover
  (trådstarter)
   #7
 110     0
Vil tro det er for mange start stopp her men uten inverter pumpe evt smartere logikk så blir det kanskje slik.

I praksis er det kanskje VB som varmer mye av systemet hos deg med lekkasje av varme nedover


Men VvB har bare et månedsforbruk på ca 180kWh, også i februar.

Dessuten ser jeg ikke hvordan varmen skal ledes tilbake fra VVB til dobbeltmantlet bereder - dette vannet går vel bare en vei?

  (trådstarter)
   #9
 110     0
Jo, men vannet går vel bare en vei?

Kaldtvannet kommer inn i øvre kammer i dobbeltmantlet bereder. Der forvarmes det mot nedre kammer. Når noen tapper ut vann fra VVB, så etterfylles den fra øvre kammer av dobbeltmantlet bereder. Det
går vel aldri vann motsatt vei. Fra VVB til dobbeltmantlet bereder?

   #10
 2 291     Trondheim     0
Vil tro det er for mange start stopp her men uten inverter pumpe evt smartere logikk så blir det kanskje slik.

I praksis er det kanskje VB som varmer mye av systemet hos deg med lekkasje av varme nedover


Men VvB har bare et månedsforbruk på ca 180kWh, også i februar.

Dessuten ser jeg ikke hvordan varmen skal ledes tilbake fra VVB til dobbeltmantlet bereder - dette vannet går vel bare en vei?

Sirkulasjonspumper: Disse drar samme mengde strøm (Om ikke trinn eller frekvensstyrt) om det er lite eller mye varmebehov. Ved ekstremt lavt uttak av varme, blir disse 200W (Ser det ut som) med hele tiden, er 4,8 kWh per døgn, som blir 144 på en måned. 219 minus 144, blir 75 til varme. Om det er samme dT du løfter i akktank og VVB, så har VP hat COP på 180/75=2,4. 
Signatur