530    14    0  

Varmtvanns sirkulasjon (VVC)

 160     0
Har nylig installert væske-vann varmepumpe. Denne supplerer varmt forburksvann inn til den dobbeltmantlede berederen (OSO EP300) som jeg hadde fra før, og som nå brukes som akkumulator. Varmepumpen har mulighet for VVC.
Jeg har 2 bad hvor vi synes det tar litt lang tid før varmtvannet er tilstrekkelig varmt (det var også slik før vi installerte varmepumpen).

Har lekt med tanken om VVC til disse to badene, og samtidig sirkulere vannet ut fra den dobbeltmantlede berederen og tilbake i varmepumpen slik at jeg kan koble helt av den elektriske varmeren i berederen.

Hvordan løser jeg dette i praksis for å sirkulere vannet mellom alle disse 3 plassene (2 bad og mellom tankene)?
Finnes det en mer elegant måte enn fordelerstokk og aktuerte ventiler?

Ser for meg noe slik som dette dersom det ikke finnes smartere løsninger:
Varmtvanns sirkulasjon (VVC) - Skjermbilde 2019-06-18 kl. 19.13.53.png - chrlod
Siste redigering: 18. juni 2019 19:18:50 av chrlod

  (trådstarter)
   #1
 160     0
Ingen tips på denne? Er det en OK måte å gjøre det på som nevnt over?
   #2
 19 524     Akershus     0
Ikke gjennomtenkt forslag:

Vp mater akkumulatortank med retur til vp.

Fra akkumulator til sirkpumpe, forgrening til tappesteder som skal ha rask respons og retur til akkumulator.
Kan raffineres med koblingsur på sirk slik at det stopper på natt og arbeidsfravær.
Alternativt sette opp detektor på badet, sirk starter umiddelbart når folk på badet.

Det finnes slike løsninger som bruker varm og kaldtvannsrørene til tappestedet, mao ingen nye rør. Hvor tjenelige disse systemene er vet jeg ikke. En få f.eks, varmt vann i kaldtvannskrana noen sekunder.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 160     0
Takk for tips.
Oppsettet over egner ser, slik jeg ser det, for rom/enheter som ligger i nærheten av hverandre. De to badene mine ligger i hver sin retning fra det tekniske rommet hvor alt er samlet. Kunne jo lagt de i serie men da blir det veldig lang avstand fra VVB til det siste badet og stort varmetap når det skal være sirkulering mellom VVB-akumulator og varmepumpen.

Det var derfor min opprinnelige tanke var og ha en direkte sirkulasjon tilbake fra VVB til VP og en restriksjon på denne slik at jeg da kan ha aktuerte ventiler på VVC på badene og at da vannet vil gå via disse når ventilene er åpne. VP har forøvet funksjonalitet for å styre VVC pumpe.
TSt
   #5
 7 434     0
En må bare være klar over at kontinuerlig sirkulasjon skaper slitasje på rør innvendig. Var borti varmvannsrør som var så tynt at det røk rett etter en bend. Det er jo på innsiden dette skjer så en ser det ikke før det lekker. Så en må tenke på hvordan rør føringen gjøres hvis en skal ha sirkulasjon også.
  (trådstarter)
   #6
 160     0
Det vil ikke bli kontinuerlig sirkulasjon, men en skjemastyrt sirkulasjon for å oppnå noe bedre komfort.
Er det forskjell på om det er kobberrør eller PEX i forhold til slitasje?
TSt
   #7
 7 434     0
Har ikke nok kunnskap om dette men kom over dette tilfellet på hus som hadde blitt bygget om til med sirkulasjon.

   #8
 1 259     0
En må bare være klar over at kontinuerlig sirkulasjon skaper slitasje på rør innvendig. Var borti varmvannsrør som var så tynt at det røk rett etter en bend. Det er jo på innsiden dette skjer så en ser det ikke før det lekker. Så en må tenke på hvordan rør føringen gjøres hvis en skal ha sirkulasjon også.

Det skjer som regel på kobber og hvis pumpa går for fort. Er ikke samme slitasje ved Pex.
T1
   #9
 509     0

Det vanligste er å ha sirkulasjonspumpen på retur fra tappested. Det er lite gunstig at vannet må passere gjennom sikr-pumpen når du fosstapper.

Foreslår at du lager en ny figur som viser hvor du har tenkt å mate inn kaldtvann og hvor du har tenkt å returnere vannet som sirkulerer. Det bør ikke være behov for så mange ventiler etc.
   #10
 1 233     0
Det vanligste er å ha sirkulasjonspumpen på retur fra tappested. Det er lite gunstig at vannet må passere gjennom sikr-pumpen når du fosstapper.


Slik har jeg gjort det hos oss ja. VP med innebygget 165L dobbeltmantlet bereder. Varmtvann går ut fra den, via fordelingsskapet til kjøkkenet (luke ut i boden på andre siden av veggen bak vasken). Videre til fordelingsskap på bad og deretter ut til fordelingsskap i leilighet. Retur til teknisk rom, gjennom pumpe og enveisventil før retur til tank (T-stykke på tilførsel KV). 22mm PEX hele veien.

I hvert fordelingsskap er det en stengeventil mellom sløyfa og fordeler slik at VV kan stenges for kun den ene fordeleren (gjelder også KV).