72 009    218    0  

Bygger alle med vannbåren varme?

 102     Møre og Romsdal     0
Vi gjør ikke det.....vi skal bare ha vedfyring og varmepumpe. Samt gulv varme på bad, gang og vaskerom

Er det bare vi som ikke valgte vannbåren varme?
Signatur

   #1
 1 452     0
Er nok flere ja
Her blir det varmekabler på bad, vask og vindfang, samt vedovn og elektriske ovner.
   #2
 543     Asker     0
Her blir det VB i alle rom unntatt soverom og boder. Forhåpentligvis fyrt av en pumpe på sikt, men det startes opp med el kasett.
Signatur
   #3
 268     Ja     0
Her blir det VBV i alle rom. Primært oppvarma med elkassett. Skal det bli noko investering på varmeannlegget utover dette blir det i tilfelle vedkjele då vi har gratis ved. Varmepumpe skal eg ikkje ha- av reint prinsipp ;D
   #4
 5 412     Langhus     0
I nabolaget her vil jeg tro (godt) under 50% har vannbåren varme. (boligfelt påbegynt 2009)
Signatur
   #5
 3 259     Akershus     0
Men om man bygger etter TEK 10, som vel alle gjør nå, så er vel fjellvarme ekstremt lite lønnsom?

Blir ikke det å skyte spurv med kanon, overkill?
Signatur
   #6
 383     Landet     0
Slikt tenker jeg og å har valgt varmekabler i alle rom med godt stryringssytem.
Signatur
   #7
 268     Ja     0
Legg ein til grunn dei utgiftene enkelte kostar på seg med v-v varmepumpe til 200000,- ++ i eit nytt TEK10-hus kan vel ein kven som helst 4-klassing som har fulgt nokolunde med i mattetimen rekne ut at dette er økonomisk galskap.

Det som for meg virkar heilt utruleg er kor mange som ikkje tenker på å faktisk sette opp eit reknestykke på kva som er mest lønnsomt før dei set i gang å handle dyre løysingar. Når folk "investerar" 200000,- for å spare 5000kwh i året, treng ein ikkje kalkulator eingang for å sjå kor "lønnsomt" dette er. Beste eksempelet eg har er ein bekjent som bygde seg nytt hus i fjor. 110kvm på eit plan. Årlig oppvarmingsbehov beregna til ca 5000kwh. At vedkommande har "investert" 200000,-++ i borehol, varmepumpe er vel å ansjå som manglande innsikt i grunnleggande matematikk  ::)

   #9
 417     Troms     0
Nå har ikke jeg lest eller satt meg så nøye inn i disse TEK forskriftene, men mener å ha hørt at det er noen krav til at boligen skal ha "alternative" oppvarmingsløsninger utenom elektrisk ? Da er vel kanskje det å legge VBV relativt smart, selv med lavt energibehov, siden det er lett å koble alternative varmekilder til distribusjons-systemet. Eller for å spørre på en annen måte.. Dekker man kravene i TEK 10 dersom man kun baserer seg på elektriske kabler og ovner ?
Signatur