1 577    6    3  

Fakta på Fredag - Radon

 6     2
Alle boliger bør måles for radon. 15. oktober startet ny målesesong.
Fakta på Fredag - Radon - radon1.png - Corentium
 
Årlig dør opp mot 300 av lungekreft i Norge forårsaket av radioaktiv radongass. Dette er syv ganger flere enn det årlig dør i husbranner. Røykvarslere er vanlig i de fleste boliger. Radonmålere er ikke like vanlig. Det burde det være.


Dette er en artikkel i serien Fakta på Fredag.


Radon er en naturlig radioaktiv gass som dannes i bergarter som inneholder uran. Det er spesielt mye radon i alunskifer og noen granitter, men radon finnes i de fleste bergarter spredt over hele landet. Radon finnes også i løsmasser som morene, og i menneskeskapte steinmasser. Selv på berggrunn som har lite radon kan løsmasser benyttet til byggeformål forårsake høye radonverdier i bygninger.
Stråling fra radon er bare farlig når gassen pustes inn. Når radon opptrer i luft dannes det kontinuerlig nedbrytingsprodukter (såkalte radondøtre) som binder seg til støvkorn og røykpartikler. Når disse pustes inn kan de i lungene avgi stråling ved videre nedbryting. 
Hovedvekten av all ioniserende stråling mennesker utsettes for - både fra naturlige kilder og menneskelig aktivitet - kommer fra radon. I uteluft opptrer radon i ufarlige konsentrasjoner. Det er når radon akkumulerer i inneluft at den får nivåer som kan utgjøre en helserisiko.
Som edelgass finner radon enkelt veien gjennom bygningskonstruksjoner. Radon er uten farge og lukt, og kan dermed bare registreres med spesialutviklet måleteknologi. Dette kan gjøre radon til noe mystisk og skummelt. Radon kan være helseskadelig om en ikke forholder seg til den. I de fleste tilfelle finnes det gode løsninger for å redusere radonnivået. Men først må det måles.

Måling og rapportering
Fakta på Fredag - Radon - radon2.png - Corentium
 
Strålevernforskriften krever blant annet at alle utleieboliger, skoler og barnehager måler og kan framvise en godkjent rapport som dokumenterer  tilfredsstillende radonnivå. Fristen for dette var opprinnelig 1. januar 2014. Mange utleieboliger er antagelig ennå ikke målt, men leietager kan kreve å få se rapport for radonmåling.  For selveide boliger er det ikke krav til måling, men Statens strålevern anbefaler alle å overvåke radonnivået. Ved eierskifte av bolig skal det nå opplyses om resultat av radonmåling, om måling tidligere er gjennomført.
Strålevernforskriften setter et årlig gjennomsnitt på100 Bequerell per kubikkmeter luft (Bq/m3) som grense for når en skal eller bør gjøre tiltak. Nivået bør aldri overstige 200 Bq/m3.
Målesesongen for radon er fra 15. oktober til 15. april. For å få en godkjent målerapport må det måles minst 2 sammenhengende måneder i løpet av denne perioden. Radonnivået kan endre seg over tid, så det anbefales å måle regelmessig, og alltid etter ombygging.
Årsaken til at myndighetene har definert en sesong for radonmåling er at radonnivået som regel er høyest i den kalde årstiden.  Oppvarming av bygninger fører til en temperaturgradient som skaper innendørs undertrykk. Dette bidrar til å suge radon fra grunnen og inn i bygninger. Måling i sommerhalvåret vil bli påvirket av at en da har mer vinduer og dører åpne som bidrar til naturlig ventilasjon.


Målemetoder
Fakta på Fredag - Radon - radon3.png - Corentium
 
Det er ulike metoder og fremgangsmåter for å måle radon:
- Digital Radonmåler. Boligeier utfører selv måling og analyse ved hjelp et batteridrevet  måleinstrument, der verdiene avleses på en skjerm. Eksempel på slik teknologi er norske Canary (www.corentium.com), som også tilbyr nettbasert rapportering. Med digital radonmåling kan en i løpet av noen dager få en indikasjon på radonnivået, og få kunnskap om hvilket rom i bygningen som har høyest verdi. En kan deretter gjøre en langtidsmåling over 2 måneder for å få en gyldig dokumentasjon. Digitale radonmålere kan 0-stilles og brukes om igjen i mange rom og bygninger.

- Sporfilm. Som regel kjøpes sporfilmer hos radonfirmaer. Også noen kommuner har sporfilm til salgs. Boligeier setter selv ut filmene (små bokser). Etter måling sendes sporfilmene inn til laboratorium for analyse.  Etter framkalling sendes målerapport tilbake til boligeier. Minste måleperiode for sporfilm er to måneder for å få et gyldig resultat. Sporfilm er til engangs bruk.

- Profesjonelt måleutstyr. Profesjonelle radonkonsulenter kan utføre målinger og utstede målerapporter. Disse kan benytte ulike typer måleutstyr. Profesjonelt måleutstyr gir ofte en rask indikasjon på radonnivået. Uavhengig av teknologi for radonmåling  må en måle i 2 måneder for å få en godkjent målerapport.Hvordan redusere radonnivået?
Fakta på Fredag - Radon - radon4.png - Corentium

Om det måles for høye radonnivåer kan en gjøre tiltak for å redusere dette. Det er flere metoder for radontiltak. Dette er av de vanligste:
- Radonmembran. Membran er nå påkrevet i nybygg. Den beskytter mot radon fra grunnen, men for å fungere må en vær påpasselig at den legges tett f.eks rundt rørgjennomganger. Membran har mindre effekt om den legges i eksisterende hus, siden en ikke får dekket under veggkonstruksjoner.
- Radonsug. Om bygningen har et porøst lag under betonggulvet i underetasjen (f. eks. pukk), kan en ved hjelp av ventilasjonsrør med vifte som føres gjennom gulvet i grunnetasjen suge opp radonholdig luft og føre det ut av vegg eller over tak.
- Romventilasjon. Ved moderate radonnivåer kan økt ventilasjon av rom ha god effekt. Dette kan være passiv ventilasjon ved å sette inn flere lufteventiler, eller for eksempel miniventilasjon eller balansert ventilasjon som bidrar til trykkbalanse i rommet.

Ansvarlige myndigheter

Statens Strålevern er overordnet fagmyndighet for radon, mens kommunene gjennom plan- og bygningsloven og lov om helsetjenesten i kommunene er et sentralt forvaltningsnivået i forhold til radon. For arbeidsplasser krever HMS forskriften at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, også når det gjelder radon.

For de som er pålagt måling og rapportering er bygningseier selv ansvarlig for å få det gjennomført og utført etter myndighetenes krav. Radonrapport skal ikke sendes inn til myndighetene, men skal kunne framvises når dokumentasjon blir etterspurt.Signatur

   #1
 85     0
Jeg kan ingenting om Radon så har et spørsmål.

Er dette en problematikk kun for hus med kjeller eller er det like aktuelt for hus uten kjeller?
   #2
 19 326     Akershus     0
Hvordan kan luft-til-luftvarmepumpe redusere radonnivået i boligen?
Signatur
   #3
 19 326     Akershus     1
Er dette en problematikk kun for hus med kjeller eller er det like aktuelt for hus uten kjeller?


I prinsippet der det samme problem. Imidlertid vil trolig hus på plate på mark være mer isolert (tettet) mot grunnen i sin konstruksjon. I (eldre) hus med kjeller vil også ofte deler av kjelleren være mindre brukt og ventilene stengt. Bruken/ventilasjonen i huset har betydning.
Signatur
   #4
 85     0
Okay, takk for svar.

Har et hus som opprinnelig ble bygd i 83, som er hovedhuset, men det er 2 tilbygg hvor det ene er 2 soverom og gang. Ingen kjeller noe sted. Regner med tilbyggene som ble satt opp for 2 år siden har bedre radonsikring. Vi kjøpte for 1 år siden.

Ikke merket noe til kreften enda Tongue Men har lurt litt på dette en stund.
HSt
   #5
 24 850     Lillestrøm kommune     0
Det er lurt å teste selv om en tror at huset ligger i trygt område. Har selv montert radonbrønn og kan bekrefte at det er Canary måler som er den praktisk beste måleren å bruke for oss amatører.  Selger hadde en måling fra gammelt på 100 på mitt hus fra '87 mens min kontrollmåling viste ca 400 med over 1000 i kjelleren.

Jeg har lånt ut Canary måler til både venner og bekjente og til noen BB brukere.  En av de største verdiene 1400 fant vi i et hus i såkalt helt Radonsikkert område. Gå sammen med nabo e.l. og kjøp en Canary måler hvis dere synes det er dyrt.

Hus med såle på mark er ofte mindre utsatt, men det skal bare en byggefeil til for at også disse kan få radon inn.

Virkning på ventilasjon og ventiler åpen/lukket kan ha veldig stor forskjell fra hus til hus, hos meg var det ingen effekt overhode å prøve å gjøre noe med ventiler i kjeller.  En annen kollega fant at ventilasjonsanlegget var feil konfigurert ved at det hele tiden tok inn returluft og radonverdier var derfor høye.

Det er mulig å gjøre mye selv og unngå store konsulentregninger, jeg hjelper gjerne andre BB medlemmer med mine erfaringer.

Ellers er Radon en risikofaktor, mens Radon+røyking er betydelig farligere enn faktorene hver for seg (ligner litt på asbest og røyking der en nærmest kan gange risikofaktorene med hverandre).

  (trådstarter)
   #6
 6     0
Hvordan kan luft-til-luftvarmepumpe redusere radonnivået i boligen?

Det var et våkent spørsmål. Her har det det sneket seg inn en feil i artikkelen. Beklager dette. Det riktige skal være miniventilasjon / balansert ventilasjonsanlegg
Signatur