TSt
   #21
 14,293     2
Det er problemet rundt det å passere gesimsen som er årsaken til at mange får avslag på dette som rømningsvei.

   #22
 24,534     Akershus     2
Linken over fra dibk.no viser litt om det problemet ja.

Gesimspassering uten tilrettelagt stige passer trolig best for Parat redningsheis eller for dem som er velkjent med rappell.
Signatur
   #24
 24,534     Akershus     2
Siste foto:

Takstigetrinn/feiertrinn horisontalt fra vundu på venstre side til en er kommet til terrassen. Trinnn ned til terrassen og stige på terrassen i venstre kant. Kanskje kunne en finne en løsning der stigen ned lagres på taket. Svartmalt, så ser en den knapt. Ulempen da er snø, men da kan en hoppe ned i dungen på terrassen, eller sette opp vinterstigen. Teleskopisk stige?
Signatur
HSt
   #25
 36,372     Lillestrøm kommune     1
Det huset jeg har sett har permanent stige vange som stikker opp over gesimsen, Men tror de har takvindu som åpner lavere

Lufteveranda mot terasse med åoning helt ned ? Nødåpning av grind
   #26
 24,534     Akershus     1
Har også sett noen særs luftige stigeanordninger i 4. etasje fra et gammet studenthybelbygg i Magnus den Godes gt o Trondhjem. Med litt himert innabords så så ikke det særlig trygt ut.
Signatur
TSt
   #27
 14,293     1
Her er det jo en fasade som er ganske lav. "Takterasse" med nedgang her er det eneste jeg kan tenke meg at en kan få godkjent. Hvis en ikke får godkjent det som takterasse får en bare ha terassen som nødutgang.