241    19    2  

Planløysing - soverom i sokkeletasje

 2 810     Vestlandet     0
Vil gjerne ha innspel på tenkt planløysing i sokkeletasjen min. 

Utgangspunkt: 
Det vert ikkje soverom i ana etasje i huset. Altså kun soverom i sokkeletasje. 
Treng 3 soverom (har 2 barn). 
Ønskjer i tillegg ei kjellarstove, samt bad og vaskerom/teknisk i sokkeletasjen. 
Langsgåande vegg i midten er 15cm berevegg i Leca. 


Slik var planen i utgangspunktet: 
Planløysing - soverom i sokkeletasje - Sov original.PNG - KomloFordelar: 
Rommeleg kjellarstove og 3 greie soverom. 
Lite gang og kronglete adkomst
Ulemper: 
Kun 3 rom som kan nyttast til soverom (utan gjennomgang). Vanskelegare å selja? Lågare verdi? Eg skal ikkje ha fleire barn eller selja, men kven veit kva framtida bringer. 


Alternativ 2:
Planløysing - soverom i sokkeletasje - Sov 1.PNG - Komlo
Fordelar: 
3 soverom + kjellarstove
Kjellarstove kan nyttast som soverom (har då hus med 4 soverom)
Slepp laga døropning i berevegg.

Ulemper: 
2 av soveromma vert små (om lag 2,6x3,8 og 2,6x3,3).
Lang, smal og sikkert utriveleg gang (om lag 3,2 x1,1m

Alternativ 3
Planløysing - soverom i sokkeletasje - Sov 2.PNG - Komlo
Fordelar:
3 soverom + grei kjellarstove
I realiteten 4 soverom
Noko større soverom enn alternativ 2. 
Ikkje meir gangareal

Ulemper: 
Noko kronglete adkomst til sov 2. 
Kanskje noko ugunstig form på sov1 og 2.
Må laga ny opning i berevegg (ikje noko dealbreaker). 

Eg likar i utgangspunkt alternativ 1 best, men er redd detr er dumt å byggja med kun 3 soverom i huset.

Innspel? Set stor pris på alle tips.


Signatur

  (trådstarter)
   #1
 2 810     Vestlandet     0
Ingen innspel?
Signatur
   #2
 2 789     0
Alt 2 er ihvertfall rotete og det går bort altfor mye areal til gang. Kjellerstua er bedre enn i Alt 1 - to vinduer, og akustisk uavhengig av soverommene, ingen gjennomgående trafikk av "beboer" i Sov 2 - men det er den eneste fordelen over Alt 1.

Alt 3 har samme gode kjellerstue, men en mer knotete løsning for Sov 1/2 - ikke-rektangulære rom er ofte vanskeligere å utnytte så godt som arealet skulle tilsi. Likevel, hvis du regner med at kjellerstua vil bli mye brukt, ville jeg nok latt det telle tyngst.

Et par spørsmål (antatt Alt 3):

Er det helt bevisst at du har dører som slår innover i alle tre soverom?

Hvor viktig er utgangsdøra? Hvis det er mer trafikk opp trappa enn ut døra, ville det da være bedre å venstrehengsle døra ut fra kjellerstua?

Gangen foran utgangsdøra virker ganske bred. Har du vurdert å flytte veggen til kjellerstua utover for å gjøre den større, på bekostning av gangen (hvis det ikke er byggtekniske hindringer for dette, da!) Obs risikoen for at dører kan slå i hverandre hvis Sov 1 dør snus så den slår ut.

Sidekommentar til antall/størrelse soverom:
Tidene endrer seg! Jeg delte et 6,1 kvm soverom med min søster til jeg var ti og et halvt år, hun nesten tretten. Det var helt normalt på 60-70-tallet. En tilsvarende leilighet, størrelse rundt 60 kvm totalt, huset en familie med fire barn i tenårene; de hadde ofret "spisestua" for å få to slike knøttsmå soverom på fire tenåringer. Da begynte folk å spørre om det ikke var litt trangt ... Dette var helt nye firemanns-boliger satt opp på tidlig 60-tall, ikke "førkrigs-rønner". På den annen side: Mine foreldrene betalte et innskudd på 10.000 kr - justert etter konsumpris-indeksen er det 130-140.000 i dag. Mange av dagens førstegangs-kjøpere ville vært super-fornøyd om de kunne fått en slik leilighet for den prisen!
  (trådstarter)
   #3
 2 810     Vestlandet     0
Takker for innspel, Keal.

Slagretning på dører (eller heilt nøyaktig plassering) er ikkje gjennomtenkt. Dørene er berre "putta inn" for å sjekka mulig romløysing.

Utgangsdøra i etasjen er ikkje spesielt viktig, så eg har vurdert å gjera kjellarstova større. Veggen på planen er berre satt inn der veggen sto tidlegare. Kjellarstova vil verta om lag 2,8x3,8m slik som no, men kan nok aukast til ca 2,8x4,2m.

Per i dag er det kun bereveggen midt i kjellaren som fortsat står. Alle andre veggar vert då lettveggar eg står fritt til å plassera etter behov.

Personleg var eg godt nøgd med alternativ 1, mtp planløysing for romma for 2 barnerom 1 voksenrom og kjellarstove. Eg er derimot redd eg vil gjera ein tabbe ved å ikkje ha høve  for 4 soverom i ein bustad på 170kvm (nabohuset, som er likt, har faktisk 6 soverom). Det er absolutt andre krav/behov i dag enn for nokre tiår sidan.

Bad/garderobe og vaskerom vert jo og i trangaste laget i denne etasjen, så der vurderer eg og fleire alternativ. 


Her har eg endra litt på alternativ 3. 
Planløysing - soverom i sokkeletasje - Sov 2,1.PNG - Komlo
Signatur
   #4
 1 615     Trondheim     0
Trur jeg ville satset pä alt 3. Roverom 2 er essentielt samme som i 1 bare en liten uthuk for tilgang- rommet har fin størrelse og ikke mere kronglete å bruke, soverom 1 beholder mye V sin størrelse og plassen ved siden av kan benyttes til garderobeskap så formen på rommet syns jeg blir ok der og.
Øke kjellerstua litt mot gangen er en fordel- bare gangen ikke blir veldig trang.
Å ha gjennomgang gjennom rom er aldrig gunstig og kan begrense anvendeligheten senere. 4 separate rom er å foretrekke.
Mvh
Sakke
  (trådstarter)
   #5
 2 810     Vestlandet     0
Gjennomgang gjennom kjellarstova såg eg i utgangspunktet ikkje på som noko problem, då eldstemann på 10 ville brukt den mest og hatt soverom innanfor, men det eliminerer mulighet en for 4 soverom i framtida.

Eg Trur kanskje eg må gå for alternativ 3. Takker for gode innspel, folkens.

Om nokon ha andre tankar eller tips, tek eg gjerne i mot.
Signatur
   #6
 79     0
Om det er lite viktig å nytta utedøra (eg les det som at den vert lite brukt) så ville eg vurdert å droppa veggen mellom gang og kjellerstove (i alle forslaga), -om det er lite trafikk utanfrå ville eg heller prioritert romfølelse/størrelse. Elles likar eg best alternativ 3, med 2 på andreplass.
   #7
 2 789     0
Det var faktisk en interessant ide! Da kan du få en stor og luftig kjellerstue.

Med utgangspunkt i Alt 3: Dobbelt-soverommet har ingen reell arealmessig nytte av av innhuket ved døra. Så hva med å gjøre det åpen der det er dør nå, med en dør inn til hver side, til hvert soverom? Eventuelt én dør rett fram, til Sov 1, én mot venstre, til Sov 2. Da kunne kjellerstua overta hele gangarealet på 'sin' side av midtveggen. Sov 1 får hele veggen mot kjellerstua uforstyttet av dører, som kan gjøre det vesentlig lettere å plassere skap, hyller og hva man nå har mot veggene.

Antagelig ville jeg gå for et minimalt størrelse innhuk, med bare nødvendig plassen for en dør til venstre til Sov 2 og en dør rett fram til Sov 1. Det betyr riktignok at ihvertfall dør til Sov 2 må slå inn i rommet, men det er 'tolerabelt'. Antagelig bør dør til Sov 1 også slå inn. Er det behov for lang seng kan det hende at skrivebort og seng bør bytte plass for å ikke gjøre det for trangt for døra. Evt. kan døra i innuket gå mot høyre istedetfor rett fram - det må måles litt nøyere for å se hva som er mulig. Dør rett fram vil virke åpnere!

Jeg er av dem som absolutt ikke har sansen for å kaste bort areal til ganger og korridorer. En slik løsning ville minimalisere tapt areal til gang. Dette ser for meg ut til å være det mest interessante alternativet til nå.

Bare én liten 'obs': Med en såpass smal inngang til dobbeltsoverommet er det stor sjanse for at du må bruke vinduet for å få større møbler inn i Sov 2 og evt. Sov 1. Vinduet bør ikke ha midtstolpe!

(Semi-)egen historie: Min svoger bodde som student på en kjellerhybel. En sommer ville han ta ut den massive gamle sofaen for å banke den fri for støv ute på plenen, men det var plent umulig å få den ut gjennom utgangen. Han spurte hybelverten om hvordan den var kommet inn. Gjennom vinduet! Men... midstolpen er støpt inn i muren! Ja... Men stolpenble støpt fast først etter at de hadde tatt inn sofaen!

  (trådstarter)
   #8
 2 810     Vestlandet     0
Gode tips!

Ang kjellardæra, så vert nok den lite brukt. Trappa opp til hovudetasjen er jo den som vil vera i bruk til dagleg. Sånn sett kan denne gangen gjerast minimal (gitt ana plassering av dør til sov 2), evt. fjernast og inlemmast i kjellarstova.

Kjellarstova er i seg sjølv ikkje eit høgt prioritert rom, men greit å ha ei ekstra tv-stove ungane kan bruka til så sjå film og spela. Eg sjølv kjem nok aldri til å nytta den, då eg har sofa og tv i hovudetasjen.

Her har eg forsøkt meg på ei skisse av keal sitt forslag for inngang til sov 1 og 2.
Planløysing - soverom i sokkeletasje - Endra soverom og kjellarstove 3.PNG - Komlo

Her er eit par alternativ med same rominndeling, berre endra bruk
Planløysing - soverom i sokkeletasje - Endra soverom og kjellarstove 4.PNG - KomloPlanløysing - soverom i sokkeletasje - Endra soverom og kjellarstove 5.PNG - Komlo
Til slutt ei skissa med yttergang som del av kjellarstova. Dette vil gi ei kjellarstova med rundt 6 lengd (dog kun 2,8 m breidd).
Planløysing - soverom i sokkeletasje - Endra soverom og kjellarstove 6.PNG - Komlo
Signatur
   #9
 79     1
Likte godt endringane keal foreslår, kombinert med endringane av romma du har gjort. Då får du eit anstendig «master bedroom som er litt adskilt frå dei andre soveromma (utan felles vegg og med ein gang imellom). I tillegg to greie barnesoverom. Kjellerstova på 8kvm er grei nok til Netflix/PlayStation for ungane og som eit kontor og kan fungera som eit fullverdig gjesterom. Hadde gått for denne sjølv.
  (trådstarter)
   #10
 2 810     Vestlandet     0
Likte godt endringane keal foreslår, kombinert med endringane av romma du har gjort. Då får du eit anstendig «master bedroom  som er litt adskilt frå dei andre soveromma (utan felles vegg og med ein gang imellom). I tillegg to greie barnesoverom. Kjellerstova på 8kvm er grei nok til Netflix/PlayStation for ungane og som eit kontor og kan fungera som eit fullverdig gjesterom. Hadde gått for denne sjølv.

Altså løysinga med "master" soverom nedst til venstre og kjellarstova øvst til høgre?  

Eg har no i alle fall kome framt til at eg går for ei løysing med 4 adskilde soverom (ei vert nytta som kjellarstove). Løysinga til keal med felles "minigang" for sov 1 og sov 2 ser ut som den beste løysinga arealmessig. Desse romma bør og verta greie barnerom.

Rommet øvst til høgre er det minst gunstige rommet mtp. innreiing av rommet. Det er og det minst trivelege rommet, då det har eit mindra vindauge (110x90), som er høgare på veggen. Eg heller mot å nytta dette til kjellarstove. På den måten er det ingen av oss som får det kjedelege rommet. Rommet vert om lag 2,8x2,8m, som vert akkurat stort nok for ein sovesofa (eg har ein 2,5m brei sovesofa med sjeselong som skal ned i kjellaren), tvbenk og ein TV.

Fordelar og ulemper med dette (alternativ 5).
+ Kjellarstova vil liggja vegg i vegg med vaskerom i staden for soverom.
+ Avløp frå kjøkken går ned i veggen på kjellarstova og ikkje soverom.
+ ungane får ganske like, større rom.
+ Kjellarstova er like ved barneromma.
+ "voksensoverommet" adskild frå barneromma.
+ Plass til 2,75 m garderobeskap på mitt (voksen) soverom.
+ Vindauge i kjellarstova mott innkøyring, ikkje hagen.
+ Kjellarstova kan ferdigstillast sist. Her har eg ei utfordring med avløp frå kjøkkenet over.

- Lita kjellarstova
Signatur