804    49    6  

Vann - og avløpsgebyr

 372     0
Hei,
Jeg fikk tilbud om å installere vannmåler av rørleggeren. Men først må jeg regne ut om det lønner seg.
Siden jeg ikke har vannmåler i dag, betaler jeg etter areal. Men det ser ikke slik ut på regningen.
På fakturaen fra teknisk sektor i kommunen står det eks. GEBYRTYPE:vanngebyr, GRUNNLAG ENH.: x antall Kbm.
Kbm betyr vel m3? Mens bruksarealet er x antall m2.
Signatur

   #1
 890     Hordaland     0
Vannforbruket er nok oppgitt i m3.
I min kommune bruker en m2 for bolig og ganger med 2,2 for å regne ut vannforbruk. Dette er for de uten vannmåler.
Alle boliger med størrelse 101-250 m2 (BRA) settes opp med 150 m2 som grunnlag for utregning av vannforbruket.
Det vil si at disse boligene må betale for 150x2,2=330 m3 vann.
For de aller fleste vil det lønne seg med vannmåler. Jeg har vel et forbruk som ligger på cirka det halve ifølge måleren. Dette med to voksne og to småbarn.
Hus nummer to som brukes sporadig av oss og slektninger på besøk ser ut til å havne på usle 20 m2 per år.
  (trådstarter)
   #2
 372     0
Alle boliger med størrelse 101-250 m2 (BRA) settes opp med 150 m2 som grunnlag for utregning av vannforbruket.

Gjelder det alle kommuner i landet? Da kan det stemme.

Fra min kommune:
For abonnenter med stipulert forbruk på grunnlag av BRA gjelder omregningsfaktor 1,2, både for årsgebyr vann og for avløp.
Eksempel: •BRA = 150 m2 gir et forbruk på 150x 1,2 = 180 m3. Abonnenter med vannmåler betaler etter målt forbruk.

Grunnlag enhet på fakturaen er 180 Kbm for vanngebyr og 180 Kbm for avløpsgebyr. Og jeg har BRA på under 250 m2.

Siste redigering: 7. april 2021 23:44:56 av Pinje
Signatur
   #3
 890     Hordaland     0
Regner med andre kommuner opererer med andre utregningsmodeller uten at jeg har sjekket dette.
Mitt eksempel var hentet ut fra nettsidene til min kommune.
   #4
 2 933     I huset mitt     0
Man bør jo se på hva dette beregna vannforbruket koster iåret, opp imot kostnad for kjøp og installasjon av vannmåleren.
Så kommer det helt sikkert re-kalibrering/skifte av måler etter x-antall år som også koster noe.
Ekspansjonstank er jo også en kostnad og en service-kostnad på årene.
Er selvsagt individuelt, men man kan fint risikere at man aldri sparer inn kostnadene ved å montere vannmåler.Wink
HSt
   #5
 28 446     Lillestrøm kommune     0
Eller som her hos oss at den trolig er spart inn på 1/2 år. Det avhenger veldig av hvor stor husholdningen er om en vanner hage og om hvordan kommunens forbruksavregning ser ut.

Jeg skal få montert Waterguard samtidig bare jeg får tid, vannmåler hentes hos kommunen hos oss
   #6
 21 081     Akershus     0
Her er det også stor besparelse, særlig om husholdningen er liten.

Montering av vannmåler kan innebære montering av tilbakeslagsventil og dermed behov for ekspansjonskar, eller at vvb begynner å dryppe. Sentral vannstoppventil kan også være greit når en er i gang.
Signatur
TSt
   #7
 9 437     0
Tidligere var det et høyt minimums forbruk som gjorde at vannmåler kunne være vanskelig å avgjøre om det lønnsomt eller ikke. Når en ikke har måler kan dette være oppgitt som forbruk nå.   Men tror denne praksis nå er forbudt så en vil få effekt av vannmåler hvis en ikke har et uvanlig forbruk.  

   #8
 203     0
Må også huske å sjekke kloakk-avgiften, hvis man har det. Her i kommunen er det en egen post, som er lik vann-posten i forbruk. Da vil reell besparelse på mindre forbruk være høyere, enn bare ved å se på vann-posten.

Fikk installert vannmåler her, betalte seg ned på under ett år, og levde forsåvidt fint med dryppende varmtvannstank i noen år til det ble installert ekspansjonskar.
TSt
   #9
 9 437     0
Det er korrekt. Disse henger ofte sammen og de ville ikke være med på å gjøre unntak der jeg bor. Firma som produserer ferdig mat bruker mye vann som transporteres bort med bil og de fikk ikke lov å få redusert denne avgiften så de flyttet fra kommunen.
  (trådstarter)
   #10
 372     0
Regner med andre kommuner opererer med andre utregningsmodeller uten at jeg har sjekket dette.
Mitt eksempel var hentet ut fra nettsidene til min kommune.

Finner ikke noe tilsvarende på min kommunes hjemmeside om: "...boliger med størrelse 101-250 m2 (BRA) settes opp med 150 m2 som grunnlag for utregning av vannforbruket".

Ser at Bærum kommune har egen utregning på hus bygget før 2008. Mitt hus er bygget i 1976.
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/arealberegning-ved-stipulert-forbruk/

Min kommune.
Ved stipulert forbruk regnes årsgebyrene etter boligens bruksareal (BRA). For eiendommer hvor gebyrgrunnlaget tidligere er beregnet etter leieareal, settes bruksarealet til leieareal x 1,25.

Det beregnes et forbruk på 1,2 kubikkmeter (m³) pr. kvadratmeter (m²) bruksareal pr. år. Det betyr at for en bolig på 200 m² bruksareal betales det for 240 m³ i vanngebyr og 240 m³ i avløpsgebyr.
Stipulert forbruk = BRA x 1,2

Hva betyr leieareal?

Jeg har litt over 2/3 av boligens areal som P-rom. Lagerrom i underetasje, som om huset aldri ble innredet ferdig. Innebygget garasje i huset. Så kanskje dette har vært diskutert en gang før min tid? Bortsett i fra at BRA betyr hele huset. Hvor får kommunen tallene sine fra? Alt er i hvert fall korrekt utfylt i min selvangivelse.

Signatur