OMK
   #21
 98     Nordland     0


Hvorfor? Jo, skatten blir til sammen 48 % før du har det på din egen bankkonto. Dersom du eier hybel privat blir det 28 % skatt (eller 0 % hvis det i tilknytning til egen bolig...)

Så du synes 48 % skatt er bedre enn 28 % (eller 0%)? Hver sin smak.
Ansvarsbegrensning er som du selv innrømmer ikke noe vesentlig poeng. Poenget med fleksibilitet på eiersiden ser jeg.
Dersom de endringene som Knudsen i BAHR har foreslått blir vedtatt, blir et AS et bedre egnet redskap for et slikt formål – men skatten gjenstår.
Små eiendomsinvesteringer i AS er definitivt ikke noe smart.Jeg er, (i likhet med 99% av den norske befolkning), ikke spesielt begeistret for å betale skatt. :(
(Den siste prosenten er politikerne som vedtar skatteøkninger. De er happy med høyere skatter, siden de kan øke sin egen lønn for å kompensere for dette).  ;D

Jeg sier ikke at ikke ansvarsbegrensning er et poeng. Dette er en vesentlig fordel ved et AS, men det betyr ikke at eierne fritt kan låne penger uten garanti. I tilfellet til TS, vil jeg tro at det kan holde med pant i huset de skal leie ut. (Forutsatt at de har en viss egenkapital).

Hva er alternativet til et AS i dette tilfellet? ANS eller personlig firma, eller ikke firma i det hele tatt?  :-\

Slik jeg forstår TS, er dette et hus de skal kjøpe, pusse opp, seksjonere og leie ut.
Her snakker vi om en masse arbeide. Materialer som skal kjøpes inn. Elektriker, rørlegger og kanskje andre håndtverkere skal betales. Hvem av eierne skal betale hva? Og ikke minst: Hvordan holde styr på hvem som har kjøpt material, og hvem som kjøpte spiker. Jeg vil ikke hevde at dette er umulig å få til, men et firma vil gjøre denne biten mye enklere og ryddigere.

Så var det denne helv... s skatten da. Det er riktig som du sier at det blir 28% på utbytte, etter at AS har betalt 28%. Men slik jeg forstår TS, er dette noe de skal gjøre "på si". Dvs, de har andre jobber på heltid. Jeg er ingen ekspert på dette feltet, og kjenner heller ikke til økonomien til TS og hans venn, men jeg vet at selv med en vanlig industriarbeiderlønn skal du ikke tjene mange kroner ekstra før det blir toppskatt av dette. Da gir også denne løsningen plutselig 48% skatt.  :'(

Å stifte et AS er hverken dyrt eller vanskelig. Aksjekapital på 100k vil de jo uansett ha, i form av huset de skal leie ut. Skjemaer for oppstart og selvangivelse får man en regnskapsfører til å ordne. I et såpass lite foretak koster ikke en regnskapsfører all verden. Vil tippe godt under 20k per år, og det er det verdt for å slippe unna skjemaene. Disse utgiftene er jo dessuten fradragsberettiget.  ;D

OMK
   #22
 98     Nordland     0

Er en vanlig men dyr begynnertabbe å smelle opp et AS...

Denne utalelsen er jeg forøvrig helt enig i. Et AS er ikke alltid en like stor velsignelse. Det kan fort koste mere enn man får igjen, men å ikke bruke AS krever både ryddighet og disiplin av eieren. Det finnes dessverre nok av eksempler på håndtverkere som har mistet hus og hjem som følge av at de ikke har hatt oversikt over "firmaøkonomien" Sad
   #23
 460     0


Det er veldig dumt å stifte et AS i et slikt tilfelle som du beskriver, det skal man "aldri" gjøre med mindre det har større omfang enn dette.

Hvorfor? Jo, skatten blir til sammen 48 % før du har det på din egen bankkonto. Dersom du eier hybel privat blir det 28 % skatt (eller 0 % hvis det i tilknytning til egen bolig...)

Gjelder inntil 5 boenheter, sjekk lignings-ABC for detaljer.

Er en vanlig men dyr begynnertabbe å smelle opp et AS...


Det er bare 28% skatt på overskuddet.... ikke alt du tjener...


Grunnen til at det blir 48% skatt er fordi selskapet må skatte 28% av overskuddet, og deretter må eierne skatte 28% av utbytte, som jo er etter skatt.
Tom
   #24
 1 545     Sørlandet     0
Nå finnes det faktisk noe som heter skjermingsfradrag. Man betaler skatt på utbyttet som blir igjen etter at skjermingsfradraget er trukket fra.

Uansett.
Et AS gir mye bryderi men kan skattemessig være gunstig selv med utbytteskatt. Om det er gunstig eller ikke avhenger av om du pga lønnsinntekten i din ordinære jobb ender opp med toppskatt i et ENK ANS eller DA. På den annen side gir næringsinntekt pensjonspoeng. Enda et moment i vurderingen.


Et ANS gir for mye risiko. Utover den risiko man selv tar, er man ansvarlig for partneres forpliktelser.

Et DA er som et ANS, men man er ikke ansvarlig for mer enn sin egen andel av firmaet. Skatten på overskuddet i ANS og DA er avhengig av personinntekten fra din vanlige jobb. Kan bli over 50% hvis man når grensen for toppskatt.

Et enkeltmannsforetak er bare for en enkelt mann. Gir også skatt på over 50% hvis man har høy arbeidsinntekt utenom og når grensen for toppskatt. Gir også høy risiko da man er personlig ansvarlig med alt man eier.


For å komme gunstigst ut av dette, dvs med minst skatt å betale av overskuddet, sørger man for at dette boligkjøpet ikke kommer inn under skatteetatens definisjon av næringsvirksomhet. Da ender man opp med 28% skatt av overskuddet på utleievirksomheten.

Det er faktisk en grunn til at skattemyndighetene har satt en grense på 5 boenheter for når noe går over til å bli næringsvirksomhet. Grunnen er at det i alle tilfeller blir mer skatt ved næringsvirksomhet enn ved å anse inntekten som alminnelig inntekt.  På alminnelig inntekt er skattesatsen 28% av overskuddet.


Du gjør dette for å tjene penger, ikke sant? I så fall er det vel et poeng å betale minst mulig skatt?

Kjøp eiendommen sammen.
Lag en avtale dere i mellom.
Betal 28% i skatt av overskuddet.
Får eiendommen flere enn 5 boenheter? Synd for dere. Da blir dette uansett skattet som næringsinntekt. På næringsinntekt er det både toppskatt og høy trygdeavgift i tillegg.


Når man skal investere en million eller to er det for øvrig mye smartere å prate med en revisor eller andre som faktisk har peiling på hva de gir av råd enn å stole på diverse uttalelser på et forum fra folk du ikke kjenner.
Signatur
   #25
 587     Karmøy     0
Jeg og en annen har vurdert akkurat det samme, og har funnet ut at det beste er å bruke alt av overskudd på å betjene lån. Da trenger du å skatte 0,-, amirite? :)

edit; og vi har ikke dette som hovedinntekt og skal ikke tjene kortsiktige penger på det, men heller kose oss med verdistigningen om "et par" år Smile
Signatur
   #26
 292     0
Enig med ovenfor. Ikke opprett AS.

Kjøp bolig privat. Ei den 50-50. Lei ut. Da kan dere skrive av oppgradering som vedlikehold (fin balanselinje). Etter at oppgradering er ferdig, sier dere opp leieforholdet og flytter inn selv. Ja begge to. Så selger dere etter 1 år.

Dermed får dere trekke oppgraderingskostnadene fra på skatten og mottar hele overskuddet selv.
MGA
   #27
 135     Fårhåpentligvis snart i nytt hus...     0

Jeg og en annen har vurdert akkurat det samme, og har funnet ut at det beste er å bruke alt av overskudd på å betjene lån. Da trenger du å skatte 0,-, amirite? :)

edit; og vi har ikke dette som hovedinntekt og skal ikke tjene kortsiktige penger på det, men heller kose oss med verdistigningen om "et par" år :)


Såfremt du med å betjene lån mener å dekke renteutgifter har du rett, men å betale ned på lånet regnes ikke som en kostnad, og er således ikke fradragsberettiget.

til de som mener AS innebærer stor risiko for "å miste hus og hjem" og krever stor disiplin av eier; Dette er jo helt motsatt av realitene. Med et AS er du kun ansvarlig for innskutt kapital. Driver man derimot et enkeltmannsforetak kreves det disiplin, da selskap og person er samme juridiske objekt.

OMK
   #28
 98     Nordland     0til de som mener AS innebærer stor risiko for "å miste hus og hjem" og krever stor disiplin av eier; Dette er jo helt motsatt av realitene. Med et AS er du kun ansvarlig for innskutt kapital. Driver man derimot et enkeltmannsforetak kreves det disiplin, da selskap og person er samme juridiske objekt.
Er en vanlig men dyr begynnertabbe å smelle opp et AS...

Denne utalelsen er jeg forøvrig helt enig i. Et AS er ikke alltid en like stor velsignelse. Det kan fort koste mere enn man får igjen, men å ikke bruke AS krever både ryddighet og disiplin av eieren. Det finnes dessverre nok av eksempler på håndtverkere som har mistet hus og hjem som følge av at de ikke har hatt oversikt over "firmaøkonomien" :(


Hvis man leser tråden en gang til , står det faktisk at det er ved å ikke bruke AS at det kreves disiplin og oversikt, osv.... Wink
   #29
 86     0
Skulle du kjøpt alene tror jeg det er vel så greit å gjøre det uten firma (er ihvertfall foreløpig en del skattemessige fordeler ved å eie privat).

Men sammen med andre, uansett hvor gode venner man er, så kan det fort bli diskusjon om penger en eller annen gang. Da er det definitivt mer ryddig å ha det som et firma, som et AS.
MGA
   #30
 135     Fårhåpentligvis snart i nytt hus...     0
til de som mener AS innebærer stor risiko for "å miste hus og hjem" og krever stor disiplin av eier; Dette er jo helt motsatt av realitene. Med et AS er du kun ansvarlig for innskutt kapital. Driver man derimot et enkeltmannsforetak kreves det disiplin, da selskap og person er samme juridiske objekt.
Er en vanlig men dyr begynnertabbe å smelle opp et AS...

Denne utalelsen er jeg forøvrig helt enig i. Et AS er ikke alltid en like stor velsignelse. Det kan fort koste mere enn man får igjen, men å ikke bruke AS krever både ryddighet og disiplin av eieren. Det finnes dessverre nok av eksempler på håndtverkere som har mistet hus og hjem som følge av at de ikke har hatt oversikt over "firmaøkonomien" :(


Hvis man leser tråden en gang til , står det faktisk at det er ved å ikke bruke AS at det kreves disiplin og oversikt, osv.... ;)


gikk litt fort der, ble nok lurt av første delsetningen  ;D