#101
 5 125     0

Poenget mitt er at det ikke betyr noe om meglere presser (jeg sier ikke at de gjør det) dersom takstmann er ærlig. Da kan de presse så mye de vil uten at noen får problemer.

Nå er du så langt ute på glattisen at eg ville prøvd å ro meg litt i land var eg deg...

Forsøk på å påvirke takstmann er like galt og like straffbart som om faktisk takstmannen gjorde som megler ville, dog med mulighet for redusert straff, ref. straffeloven §49 & § 276a.

Les meir her: http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/10037/1781/1/thesis.pdf

Så det betyr ikkje noko at meglar prøver å påvirke takstmann, nei...
Eg blir meir og meir skremt av meglerstanden....

   #102
 211     0


Poenget mitt er at det ikke betyr noe om meglere presser (jeg sier ikke at de gjør det) dersom takstmann er ærlig. Da kan de presse så mye de vil uten at noen får problemer.

Nå er du så langt ute på glattisen at eg ville prøvd å ro meg litt i land var eg deg...

Forsøk på å påvirke takstmann er like galt og like straffbart som om faktisk takstmannen gjorde som megler ville, dog med mulighet for redusert straff, ref. straffeloven §49 & § 276a.

Les meir her: http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/10037/1781/1/thesis.pdf

Så det betyr ikkje noko at meglar prøver å påvirke takstmann, nei...
Eg blir meir og meir skremt av meglerstanden....Jeg skrev at megleren kunne bli tatt på god meglerskikk for å prøve å presse takstmannen.

Med at ingen får noen problemer mener jeg da selger og kjøper.

Du må se det du siterte i sammenheng med resten av det jeg skrev.
   #103
 5 125     0

Jeg skrev at megleren kunne bli tatt på god meglerskikk for å prøve å presse takstmannen.

Med at ingen får noen problemer mener jeg da selger og kjøper.

Du må se det du siterte i sammenheng med resten av det jeg skrev.

Eg har lest heile tråden, ver ikkje redd for det.
(Eg siterer for å vere sikker på kva som viser i tråden etter dine diverse redigereringer, du var til og med inne og rodde litt i ein av versjonane, eg likte den betre enn den over Wink)

Men i staden for å ta avstand fra pressing av takstmann, gjer du to ting, flytter ansvaret over på denne (takstmann), og "frikjenner" din egen bransje med at dette ikkje går ut over selger eller kjøper.

Eg kan love deg at mi oppfatning av takstmenn ikkje ligg mykje høgare, om noko høgare i det heile, enn meglerstanden etter diverse dårlige takstrapportar eg har fått utarbeida og  mange oppslag i media.
   #104
 211     0


Jeg skrev at megleren kunne bli tatt på god meglerskikk for å prøve å presse takstmannen.

Med at ingen får noen problemer mener jeg da selger og kjøper.

Du må se det du siterte i sammenheng med resten av det jeg skrev.

Eg har lest heile tråden, ver ikkje redd for det.
(Eg siterer for å vere sikker på kva som viser i tråden etter dine diverse redigereringer, du var til og med inne og rodde litt i ein av versjonane, eg likte den betre enn den over Wink)

Men i staden for å ta avstand fra pressing av takstmann, gjer du to ting, flytter ansvaret over på denne (takstmann), og "frikjenner" din egen bransje med at dette ikkje går ut over selger eller kjøper.

Eg kan love deg at mi oppfatning av takstmenn ikkje ligg mykje høgare, om noko høgare i det heile, enn meglerstanden etter diverse dårlige takstrapportar eg har fått utarbeida og  mange oppslag i media.


Man kan ha forskjellige oppfatninger av folk i de fleste yrker: Jeg mener fotballspillere er underholdene, takstmenn er ekstremt nøyne, politikere gjør så godt de kan, håndtverkere er hardtarbeidene, meglere jobber overtid for at folk skal få bedre betalt for boligen sin osv.

Andre mener fotballspillere er dumme, takstmenn er kjeltringer, politikere bare lover men holder ikke, håndverkere er kjeltringer, meglere er kjeltringer osv.

Ville prøvd å tenke på arbeidet som ligger bak en gang i blandt. Det er lettere å kritisere enn å skape/prestere.
   #105
 5 125     0
Eg har respekt for mykje av det arbeidet dei gjer, og har sjølv brukt meglar ved eit høve.
Kompetanse sit dei på, og har tid.
Trur nok dei i mange høve får betre pris og, og framstår stort sett som hyggelege og høflige, naturlig nok, selgarar som dei er.
Men ein del av metodane er eg sterkt kritisk til.

Fordeler med å la megler selga bolig
Kompetanse
Lovregulert arbeid
God tid?

Ulemper med å la megler selga bolig
Relativ høg kostnad
Lite kjennskap til objektet
Dålig omdømme blant ein del kjøpere

Fordeler med å selge bolig sjølv
God kjennskap til objektet
Liten kostnad
Lærerikt

Ulemper med å selge bolig sjølv
Tar mykje tid
Ein del feller å gå i


Kva eg vil velja når eg skal selga eine huset mitt er vel relativt klart.....
Når eg kjøper kan eg ikkje velga, og prøver då å  minmera risken ved å bringa inn mine eigne fagpersonar der det trengs.
   #106
 211     0
Vi prøver så godt vi kan å utføre arbeidet på en etisk måte. Generelt føler jeg det er lite tull, ihvertfall på vårt kontor. Grensene er selvfølgelig ikke krystallklare men vi prøver å gjør det som er mest riktig for begge parter.

Et eksempel på etisk problemstilling:

Solgte en bolig med stor tomt. Det var en bolig med høy prisklasse som jeg brukte mye tid på uten å få høye nok bud, selger begynte å bli fortvilet og begynte å bli avhengig av å få boligen solgt. Etterhvert kom det en interessent på banen som ønsket å skille ut to tomter fra tomten boligen sto på for å selge dem, noe som ikke var noe problem da dette allerede var med i reguleringsplanen. Problemet var da interessenten la frem regnestykke sitt på hvorfor han anså dette som et kjøp som passet godt til hans privatøkonomi (han ville jeg skulle ta en titt på det før han la det frem for banken for å få finansiering). Problemet med regnestykke han la frem var at han ikke hadde regnet med at han måtte betale 28%.  skatt av salgssummen for tomtene. Dette ble fort noen hundre tusen. Her måtte jeg ta hensyn til både interessenten og selger. Jeg valgte å opplyse interessenten om skatten og han bydde heldigvis allikevel. For å sammenligne med privat salg er det ikke sikkert at selger hadde visst om dette og han hadde ikke vært pålagt å innformere om det. (usikker på om jeg som megler var det også forsåvidt)

Listen din var forsåvidt ganske grei.

Fin den med lærerikt.. Man lærer av å feile, er det ikke det de sier?  Wink
   #107
 361     Bortevekk     0

Retningslinjene og lovene kommer i tillegg til hverandre. Ikke i motsetning. Det vil si: selv om du følger en retningslinje betyr ikke at du kan bryte en annen. At man skal oppnå en best mulig pris for oppdragsgiver kommer selvfølgelig i tillegg til den upartiske bistanden.


Where do you get off...

Det heter "interessekonflikt". Slå det opp. Å påstå at en person lønnet av kun den ene parten i transaksjonen vil være upartisk er i beste fall latterlig.

Ikke i motsetning som du beskriver. Hvorfor tror du vi har bestemmelsen om best mulig pris?


For å tjene selgernes interesser."God meglerskikk" er en svært så generell bestemmelse. Hvilke spesifikke tilfeller dekker eiendomsmeglingsloven som avhendingsloven lar være åpne? (hvis svaret er "ingen", så gir eiendomsmeglingsloven overhodet ingen fordeler for kjøper).
(...)


Kan gi deg mange eksempler på meglere som er tatt etter god meglerskikk.


Men du kan opplagt ikke svare på spørsmålet jeg stilte. Takk, det var igrunn det jeg ville fram til. Så slutt å vifte med eiendomsmeglingsloven som om den tjente kjøpernes interesser. Den tjener knapt selgernes.Du innrømmet å ha manipulert prisantydning og satt den til noe annet enn hva du visste var det faktiske bildet. Det heter å innrømme en løgn.


Vil bare gjøre en ting klart for deg. Det er ikke alle steder i Norge som benytter seg av verdi-takst som en del av boligsalgsrapporten. Du manipulerer med andre ord ingen ting. Du setter en prisantydning du antar vil være best for salget.


Du har rett -- jeg manipulerer ingenting. Du derimot har innrømmet å ha manipulert opplysninger av verdi for transaksjonen.

Du løy.

Og nå prøver du til å få det fremstå som om en redelig handling. Jeg kjøper gjerne at det var i tråd med "god meglerskikk". Jeg kjøper også at denne manipulasjonen tjente selgernes interesser. Men ikke narr noen her ved å antyde at du vær ærlig eller upartisk.Tidligere i tråden kom du med denne perlen -- "(...) prisantydning har såppas høy kredabilitet hos interesserte at den blir veldig veiledende" samtidig som du har innrømmet å ha manipulert nettopp prisantydningen. Du greier altså å servere en løgn som "høy kredabilitet" for deretterå beskrive det som å "legge frem mulige scenarioer for budgiver". Jeg kunne aldri selv ha laget en bedre sak mot å benytte seg av en megler.


På hvilken måte er dette til ugunst for selger?


Prøv å lese det jeg skriver. Eller det du skriver selv.

Det var aldri stilt i tvil at du tjente selgerne. Det var liksom kjernen i argumentet -- det er ugunstig for en kjøper å forholde seg til en megler, nettopp fordi det finnes slike som deg, som manipulerer vesentlige opplysninger av betydning for salget; fordi det finnes slike som rapportene jeg linket til referer til; fordi det finnes slike "upartiske" representanter av selgere, hvis opplysninger er direkte løgn som lar seg avsløre med en enkel telefonsamtale.

Meglere tjener først og fremst seg selv. Deretter selgeren. Og de har overhodet ingen insentiver til å være upartiske. Og når jeg som kjøper vet dette, så er det jaggu meg ingen grunn til å foretrekke salg gjennomført vha megler kontra privatperson. Noe å ha i bakhodet også for selger når man skal betale et solid beløp for en tjeneste, hvis objektivt målbare verdi selv den som tilbyr den ikke greier å legge frem.


En jurist er en person med juridisk eksamen av høyere grad. Det vil si at han/hun har studert lovverket. Tror du blander litt her. Kan godt bruke en jurist til å lage kontrakter, men de har ingen forutsetninger for å være flinkere til å tyde dokumentene fra kommunen enn en vanlig privatperson. (Ok, de har en høyere utdanning, og like å lese, men allikevel)


La meg prøve dette en gang til.

For en person som ikke er klar over hvilke dokumenter skal følge et boligsalg/kjøp, kan det være en ide å få dokumentene utformet riktig ihht gjeldende regelverk og å få forklart hvilke klausuler, forbehold, osv. bør/ikke bør være med. Mao. det gjelder ikke å bare få med seg hva som skal være med (denne biten er relativt enkel), men også hvorfor det skal være med.

En megler er en mulig tjenestetilbyder i så måte (hvilket er et målbart argument for å ansette en slik; noe som du faktisk kunne ha nevnt, da jeg etterlyste objektivt målbare argumenter for nettopp å ansette en megler), men langt i fra den eneste. En jurist (som er en person med utdannelse i nettopp å utforme kontrakter, samt relevant erfaring fra utformingen av kontrakter og utdannelse/erfaring fra gjeldende rettspraksis -- noe eiendomsmeglere mangler) er et ypperlig alternativ.Du gjør faktisk det. La meg forklare. Meglernes eneste eksistensgrunnlag er den påståtte større tillitten som allmenheten har til at handelen blir gjennomført riktig når en megler er involvert (...)


At meglernes eneste eksistensgrunnlag er på grunn av tilliten er din personlige mening. Som vi leser fra flere av de andre som skriver her, er det mange som tror at meglerne oppnår en bedre pris.


Du har ikke greid å levere en eneste objektivt etterprøvbar gallup som tyder på at dette er tilfellet. Hva mange "tror" er i så måte uvesentlig. Det hører også til historien at i denne tråden har flere privatselgere sagt i fra om sine positive erfaringer med nettopp privatsalg.

Hva tillitt angår, så er dette ditt argument, ikke mitt. Jeg skal dog stå for "eneste"-delen, siden du kommer til kort når det gjelder objektivt etterprøvbare grunner til å ansette deg (incognito hadde et veldig bra objektivt målbart argument, dog. Jeg har også spurt flere av mine bekjente om hvorfor de ansatte meglere for å gjennomføre salg -- incognito sitt argument ser ut til å være en gjenganger).

Om du hadde lagt merke til at en megler satte bevisst høyere antall kvadratmeter enn det som var tilfellet flere ganger, kunne du tatt han på god meglerskikk.


Haha, ja, for at jeg som privatperson har tid til å forfølge løgnene til en bestemt megler. Spesielt når de gjeldende rettsavgjørelser taler i mot min suksess gitt små nok løgner. Våkn opp. Det er langt mer alvorlige saker som blir henlagt.


Mao, man kan bli tatt. Dessuten anntar du at meglere bryter loven.


Du gjør jo en så god figur at det er vanskelig å la være. Men ja, jeg antar at en solid andel meglere opptrer tvilsomt -- undersøkelsene jeg henviste til tyder på at det er en merkbar andel av dere som opptrer klandreverdig i yrkesutøvelsen sin. Hvilket henviser igjen til tillitten (som var kjernen i ditt argument -- "Tror ikke folk stoler nok på en privatperson (...)". Dine egne ord).

Hele systemet faller sammen om man skulle annta at alle (i alle yrker) vil benytte en hver anledning til å bryte loven, selv om man ikke blir straffet for det.


Nei, systemet vil ikke bryte sammen, siden dette systemet har eksistert en god stund nå. Det er nemlig derfor vi har kontrakter, slik at konsekvensene av å bryte loven ikke skal lønne seg.


Rettspraksis er en ting. Du har bare sett dette i enkelttilfeller. Som jeg skrev ovenfor, en megler som gjør dette bevisst i mange tilfeller kan bli tatt på god meglerskikk.


Vis meg en rettsavgjørelse som dømte en megler for å lyve jevnlig innad 2-3% av arealet. Og vis gjerne hvilke konsekvenser dette hadde for vedkommende i praksis (du trenger ikke å vise til dommene, der meglerfirma ble erstatningspliktig for å ha tiet om eksempelvis fellesgjelden i millionklassen -- det er ikke akkurat en liten løgn heller).


En liten ting til. Som jeg skrev tidligere, her er et eksempel:
En kunde ringte meg for et par uker siden. (...)

En nærmere sammenligning mellom privat salg og salg gjennom eiendomsmegler tror jeg ikke vi klarer å få til.


Dette er argumentet ditt? Ett spesifikt tilfelle, hvor du ikke opplyser om noe som helst av betydning om hva vedkommende gjorde for å selge eiendommen privat? Hadde du hatt 2'000 slike tilfeller, der folk beviselig har prøvd å gjøre en skikkelig innsats (annonser, skikkelig og komplett boligsalgsrapport, profesjonelle bilder, visninger på riktig tidspunkt av døgnet/uken, osv) og ikke fikk noe til, mens bare du kom inn i bildet, så skjedde salget omtrent av seg selv, så ville det ha vært statistiskk signifikant. Dette ene eksempelet du henviser til er verdiløst for å trekke noen konklusjoner. Like verdiløst som eksempelet med min leilighet som lå ut for salg, eh, tja, over en måned, før jeg kjøpte den (og der hjalp det ikke noe særlig med en megler, gitt).

Du er vel helt i mot sannsynlighetsregning også går jeg ut i fra?


Jeg er veldig for sannsynlighetsregning. På et statistisk signifikant grunnlag.

På lik linje som jeg ikke kan gi deg et konkret målbart resultat, kan ikke du det heller.


Ah, akkurat. Nå skal altså jeg bevise en negativ påstand. Hahahaha, dette blir bedre og bedre. Jeg kunne virkelig ikke ha laget en bedre sak mot å benytte seg av meglere. Takk. Nok en gang.

(jeg kan dog bevise at 1) salget lar seg gjennomføre uten meglere 2) det er ingen grunn til å likestille megler med tillitt 3) megler er ingen garanti for knirkefri handel være det for selger eller kjøper)


Du er på andre siden igjen og vil ha hele Norge til å slutte å bruke eiendomsmeglere.


Jeg har aldri påstått dette. Vær vennlig og ikke tilegn meg dine egne meninger.


Hvor stor prosentandel av boligen på finn ligger ute til privat salg igjen?


Som er en svært lite relevant betrakning (ja, dette er en test -- hvorfor det?)


Dersom du ikke liger sannsynlighetsregning kan vi prøve med statistikk.


Vær så snill, slå opp "statistisk signifikant grunnlag". Så kan vi ta det etterpå. Deretter reflekter litt over betydning av skikkelig annonsering (og når den ble tilgjengelig for privatpersoner) ifm. salg av eiendom. Så kan vi drøfte tallene (når det blir mange nok av dem).

   #108
 211     0
Vi kan holde på med disse siteringene i ukesvis. Jeg tror vi gjør det enkelt:


Det var aldri stilt i tvil at du tjente selgerne. (...)  Det er ugunstig for en kjøper å forholde seg til en megler.


Ok, mulig det er gunstig for selger å forholde seg til en megler da. (kontra privat salg/salg gjennom advokat)
   #110
 361     Bortevekk     0

Ok, mulig det er gunstig for selger å forholde seg til en megler da. (kontra privat salg/salg gjennom advokat)


Du har ikke gitt et eneste objektivt etterprøvbart bevis for at det er tilfelle.