#21
 361     Bortevekk     0

En ting er å spare 50-100 000 på å ikke bruke megler. Men vurder dette først:
- Meglere har ofte kontaktlister med folk som er ute etter bolig på din adresse.


Det er altså noen som ikke bruker "åpne" elektroniske søketjenester til boligkjøp for (tilgi et ullent begrep) en gjennomsnittlig bolig?


- En seriøs megler klarer å ofte dra prisen opp 100-200 000 om ikke mer på en budrunde.


Jeg skulle likt å se objektive tester som underbygger denne påstanden. Nøyaktig hvordan "drar" megler opp prisen?


- Kjøp og salg av bolig er som regel den største invisteringen man gjør i livet, som kjøper vil man ha tryggheten som en proff part som megler kan gi.


Mtp. at en megler sitter med null ansvar ifm. boligkjøp (utover å være ansvarlig for å legge ut direkte feilaktige opplysninger som megleren har/burde hatt kjennskap til), eksakt hvilken trygghet tilbyr en megler?

Det å selge boligen selv vil kreve investering på en del timer, og fremdeles et 5-siffret beløp til en 3. part (advokatutgiftene -- kontrakten samt tiltrodd 3. part for pengeoppbevaring), men håpet er at dette 5-siffrede beløpet vil være betydelig lavere enn til en megler.

Per i dag er dog meglerens soleklare fordel tilgang til finn.no og lignende tjenester.

   #22
 42     Telemark     0
Men det finnes dyktige meglere også! Jeg ville ikke nølt med å bruke det lille lokale meglerkontoret her i distriktet. De var utrolig service-minded når vi var på boligjakt. Vi endte likevel med å kjøpe uten bruk av megler, og for å si det sånn, det er blitt endel rot. Tongue
   #23
 212     0


En ting er å spare 50-100 000 på å ikke bruke megler. Men vurder dette først:
- Meglere har ofte kontaktlister med folk som er ute etter bolig på din adresse.


Det er altså noen som ikke bruker "åpne" elektroniske søketjenester til boligkjøp for (tilgi et ullent begrep) en gjennomsnittlig bolig?


- En seriøs megler klarer å ofte dra prisen opp 100-200 000 om ikke mer på en budrunde.


Jeg skulle likt å se objektive tester som underbygger denne påstanden. Nøyaktig hvordan "drar" megler opp prisen?


- Kjøp og salg av bolig er som regel den største invisteringen man gjør i livet, som kjøper vil man ha tryggheten som en proff part som megler kan gi.


Mtp. at en megler sitter med null ansvar ifm. boligkjøp (utover å være ansvarlig for å legge ut direkte feilaktige opplysninger som megleren har/burde hatt kjennskap til), eksakt hvilken trygghet tilbyr en megler?

Det å selge boligen selv vil kreve investering på en del timer, og fremdeles et 5-siffret beløp til en 3. part (advokatutgiftene -- kontrakten samt tiltrodd 3. part for pengeoppbevaring), men håpet er at dette 5-siffrede beløpet vil være betydelig lavere enn til en megler.

Per i dag er dog meglerens soleklare fordel tilgang til finn.no og lignende tjenester.Eiendomsmegling er et fag, på lik linje med feks rørlegger. Og det finnes selvfølgelig useriøse meglere, på lik linje med useriøse rørleggere.
Det er vanskelig å underbygge en påstand om at megler kan få høyere pris enn det eier av huset. Men en god megler jobber daglig med å selge hus. Har de en eller 10 potensielle kjøpere, så er en av deres oppgave å få høyest mulig pris i budrunden. Hvis du av erfaring mener at trauste "Ola Nordmann" klarer å presse der hvor det skal presses i en budrunde, og kan oppnå bedre pris enn megler, så tror jeg du har valgt feil megler Tongue
Min erfaring (kjøp og salg av 6 boliger siste 5 år) gjør at jeg velger megler neste gang jeg skal selge. Samtlige salg har endt over prisantydning, selv om budene har begynt under prisantydning. MEN få anbefalinger fra andre som har brukt samme megler slik at du vet hva du går til.
   #24
 361     Bortevekk     0

Det er vanskelig å underbygge en påstand om at megler kan få høyere pris enn det eier av huset.


Det var det jeg ville fram til. Takk.


Men en god megler jobber daglig med å selge hus. Har de en eller 10 potensielle kjøpere, så er en av deres oppgave å få høyest mulig pris i budrunden. Hvis du av erfaring mener at trauste "Ola Nordmann" klarer å presse der hvor det skal presses i en budrunde, og kan oppnå bedre pris enn megler, så tror jeg du har valgt feil megler Tongue


Megleren kan fortelle hva andre er villige til å by på, men "presse"mulighetene stopper der. En potensiell kjøper kommer inn i budrunden fordi vedkommende har et behov og en prisramme å handle fra. Det behovet eller den prisrammen kan ikke endres av megleren, siden megleren ikke har kontroll over noen av parametrene som bestemmer nettopp behovet og prisrammen til kjøperen. Megleren kan (og bør) naturligvis gi tips til hvordan en kan få leiligheten til å fremstå som mer attraktiv, men de tingene som virkelig koster å utbedre (eksempelvis bad, grunnmur, el-anlegg, osv) kan ikke en megler gjør noe som helst med.

Det hindrer naturligvis ikke at meglere prøver seg. Jeg fikk f.eks. forespørsel om jeg ikke skulle by enda litt til, for å hindre at andre benyttet seg av forkjøpsretten på en leilighet jeg la inn bud på, men da jeg hadde en prisramme å handle fra, sa jeg kontant "nei". Dog det er ingen grunn til at slike forespørsler/anmodninger skal kunne komme kun fra meglere. Har man som selger flaks og det er flere mennesker med samme behov hva ens leilighet angår, vil budrunden drive prisen opp. Har man uflaks, og ingen er interessert i boligen, så må man takke til det budet som man får. Ved en annen anledning la jeg inn bud 150K under prisantydningen, fordi, vel, jeg ikke så noen gode grunner til å by mer, mtp. hvor laber interessen for leiligheten var. Da overhodet ingen andre var med i budrunden, var det kun mitt behov som var satt opp mot selgerens behov. Hva skulle megleren gjøre i den situasjonen? Si "nja, du får by litt ekstra"? Jeg tror ikke det.

Siden det ikke finnes objektive tester på at en megler faktisk greier å få høyere pris på en eiendom enn eieren av huset, ser jeg heller ingen grunn til å feste lit til det utsagnet. At meglere jobber daglig med å selge eiendommer er ikke ensbetydende med at de er i stand til å "få" en høyere pris ut av markedet, gitt like forhold.
   #25
 3 259     Akershus     0

Er det endelig avklart dette med privatsalg av bolig på finn.no?

Skal bli spennende å se hvor mye ræl som legges ut ....


Nuvel. Er vel andre enn meglere som klarer å ta bilde med vanvittig vidvinkel og skrive en annonse full av blødmer og klisjeer.  Grin
Signatur
   #26
 274     Oppland     0
Forskriften sier at alle nettportaler skal legge til rette for boligannonser fra private innen årsskiftet. Direktøren for FINN eiendom sier de vil etterkomme det.

Kjøp og salg av eiendom

 • Avtale om kjøp og salg av fast eiendom bør inngås skriftlig.


 • Eiendommen skal være slik offentlige bestemmelser krever, hvis ikke annet er avtalt.


 • Det er en mangel hvis kjøperen ikke har fått opplysninger som selgere kjente til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, hvis man kan anta at opplysningene ville virket inn på avtalen.


 • Hvis det er en mangel, kan kjøper holde tilbake penger eller kreve retting.


 • Hvis selger ikke utbedrer mangelen kan kjøper kreve prisavslag.


 • Han kan heve kjøpet hvis kontraktsbruddet er vesentlig.


 • Hvis det er mangler, må kjøperen klage skriftlig innen rimelig tid og senest fem år etter overtagelse.


Kilde: Forbrukerrådet

Dette må meglerne gjøre

 • Bransjenormen for markedsføring av boliger skal sørge for felles praksis for hvilke opplysninger kjøperne skal få og gi en mest mulig objektiv, balanser, veiledende og riktig fremstilling av boligen.


 • Det skal gå klart frem om boligen er selveierbolig, borettslagsbolig, aksjeleilighet eller obligasjonsleilighet.


 • Megler skal gi klare og fullstendige prisopplysninger. Alle kjente kostnader og økonomiske forpliktelser ved kjøpet skal fremgå.


 • På Internett skal det oppgis totalkostnader og hvilke poster felleskostnadene dekker, informasjon for lånevilkår for fellesgjeld og separat beregning av felleskostnader etter avdragsfri periode.


 • For boliger med lavt innskudd og høy fellesgjeld skal det gis god informasjon om resultat av renteendringer, lengden på avdragsfri periode og konsekvensene når avdragene begynner å løpe.


 • Prisantydning må ikke bevisst settes lavere enn det selger er villig til å akseptere (lokkepris).


 • Areal bør oppgis i all markedsføring. På nett skal bruksarealet (BRA) for hver etasje og for hele boligen oppgis og spesifisert samlet areal for de viktigste rommene (P-rom).


 • Boligtypen skal fremgå av salgsoppgave og bør fremgå av annen markedsføring. Det bør gis opplysninger om hvilken etasje en leilighet ligger i.


 • Byggeår og byggemåte skal fremgå av salgsoppgaven og bør fremgå i annen markedsføring. Det samme gjelder størrelse på tomten. Er tomten festet, skal det gis opplysninger om festeavgift.


 • Det bør gis mest mulig uttømmende informasjon om beliggenhet. Både positive og negative trekk i nærmiljøet bør komme frem.


 • Før bindende bud avgis må det informeres om forholdet til endelige offentlige planer og konsesjonsplikt.


 • Bildene skal gi et objektivt og representativt bilde av boligen.


 • Det bør utvises forsiktighet ved bruk av superlativer.


Kilde: Forbrukerombudet


Signatur
   #27
 211     0
Sotbar1234:

Du har noen poeng i det du skriver, men jeg tror ikke at budgivere tørr å slippe seg like mye løs i en budrunde ved privat salg kontra salg gjennom megler. Jobber selv som eiendomsmegler og hatt mange budrunder som har gått flere hundre tusen over prisantydning. Hadde senest en for 2 uker siden som gikk en halv mill over prisantydning. Tror ikke folk stoler nok på en privatperson til å by så langt over prisantydning.

De gangene man ikke oppnår en budrunde tror jeg også man sliter ved privat salg. Dersom man annonserer bolig selv og ingen biter på de første ukene, tror jeg potensielle kjøpere vil bli skeptiske mye raskere enn det de ville gjort ellers.

Når det gjelder å forhandle budgiver opp i pris er det selvfølgelig teknikker vi bruker for å få dette til. Man må huske på at man blir bedre til å selge bolig når man har gjort dette noen ganger kontra en som skal selge selv for første gang. (En fliselegger har en bedre finish på sitt arbeid enn en som prøver å gjøre dette selv for første gang. Man får det nok til selv, men det blir et bedre resultat med en fliselegger. Alle regler har selvfølgelig unntak.)

   #28
 21 499     Enebolig     0
Jeg ser helt klart fordeler ved å bruke megler, men må innrømme at jeg stoler mer på selger enn på selve megleren  :D

Du som fagmann kan kanskje svare på et hyppig spørsmål her inne. Har man krav på å få se navn fra budrunden når den er avsluttet? Hvis ikek er det latterlig lett å jukse. Og evt når ble det lov?
   #29
 211     0
Kjøper har rett til budjournalen med navn. Øvrige budgivere har rett til denne i en anonymisert utgave.

Edit: Ville stolt mer på en megler. Meglers vederlag øker gjerne med et par tusen ved en høy pris, mens selger overskudd kan øke ved flere hundretusen ved en budrunde. Hvem har da mest grunn til å være uerlig?
   #30
 80     Haugalandet     0
Og selge noe selv er selvfølelig helt greit. Ingen problem.
Tenkt på det selv jeg.
Men det som stopper meg er at jeg tror at en megler blir sett på som en nøytral mann/kvinne og at dette aspektet mister du når du gjør det selv.

Hva som er det beste reknestykket er det selvfølgelig INGEN som vet for da må du gjøre to salg med de samme på visning på samme tidspunkt, og kjøperne skal være i samme sinsstemning osv osv osv 
Vent et salg i en parralell verden kanskje Shocked