873    19    4  

Leveransebreskrivelse/videre gang arkitekttegnet enebolig.

 5     0

Trenger råd om videre gang-Detaljeplan/leveransebeskrivelse.

Bakgrunn: Vi har brukt arkitektfirma til å tegne vårt drømmehus og har nå fått rammetillatelse. Dessverre har ble arkitektkostnaden 100% over prisestimatet i avtalen vår. Vi har vanskeligheter med å se hvordan prisen kunne bli så mye høyere. Da ingen forsinkelser fra vår side og gjennomgått detaljert omvisning på tomten og førstegangsmøte hvor vi var detaljerte hva vi ønsket. Eneste forsinkelsene var at arkitektfirma hadde feiltolket gesimshøyde (tross bemerkninger fra vår side) og at godkjenningen til ramme ble utsatt grunnet mangler i søknaden, tross at dette stod at måtte med i referat fra forhåndskonferanse.

Aktuelt:Vi er ganske så blank når det gjelder husbygging. Derfor ønsket vi hjelp til hele prosessen. Men overnevnte har ført til at vi nok ikke ønsker/tar sjangsen på å bruke arkitektfirmaet videre tross av at det var planen til ferdig hus. Lurer således på om noen har tips om hvordan vi kommer oss videre. Vi tenker å bruke interiørarkitekt også. Videre trenger vi hjelp til detaljeplan/leveransebeskrivelse. 


Hva anbefaler/erfaringer har dere?:
Engasjere en ingeniør/firma som se på tegninger og lage leveransebeskrivelse samt hjelpe oss med valg av materialer m.m evt sammen med interiørarkitekt. Engasjere alle underleverandører selv. Hvem skal bære ansvarlig søker for prosjektet da?
Engasjere en totalentreprenør? 

   #1
 2 934     Asker     0
Hvor mye var kostnadene til arkitekt på. 50? 200? 500? En del kostnader i byggeprosessen kan raskt skyte i været. Og flere ganger er ikke fastpris det lønnsomme. You win some, you loose some.

En måte er å gi tegningene til en totalentreprenør. Da får du en pris, og potensielt er det nøkkelferdig. Da er grunnarbeidet det som er risiko med summer av meningsfull størrelse.

Å ha en arkitekt til stede gjennom hele prosessen er klart kostnadsdrivende. Av flere årsaker. At løsningene er dyrere og at de tar timer for oppfølging.
Signatur
   #2
 199     0
Hva med å snakke med arkitetktfirma: si at dere hadde tenkt å bruke de gjennom hele prosessen, men at dere nå er usikkre. Somregel løser dislog det meste...
  (trådstarter)
   #3
 5     0
Ja. Vi har tenkt å gå i dialog med dem rundt dette. Men usikker på hva vil føre til, ref når tidl tatt dette opp. Prisestimatet frem til  ferdig rammesøknad var 430 000 (Ikke fastpris. Oppga at vi heller ønsket reelt/høyere estimat og bli positiv overrasket) Dette var således også høyt ut i fra hva vi fikk tilbud hos andre (fleste rundt 200K, men varierte fra 150-300K). Nå er vi på over 800 000. Snakk om utenomhusplan da er et hus til på tomten og hus på 300kvm i moderne/funkisstil.
Så vi synes det er greit å sjekket ut alternativer og ber derfor om råd her 👍
   #4
 30     0
800.000,- til arkitekt for tegningsett og søking?
Hvor stort er huset? Hvor mange utkast har de laget?
  (trådstarter)
   #5
 5     0
800.000,- til arkitekt for tegningsett og søking?
Hvor stort er huset? Hvor mange utkast har de laget?

Huset er 300kvm. Søknad til rammetillatelse. Vi har mottatt 2 utkast, da de mistolket gesims på første. 3 ganger vi har gjort små endringer på planløsningen. Kan jo godt hende de har arbeidet en del med huset og planløsningene som vi ikke har mottatt utkast på. De har også laget utenomhusplan for tomten da var et ferdighus som også skal skal plassere på tomten. 
   #6
 261     3
Akk ja, 800 000 svidd av og med godkjent rammetillatelse.  Da er rimeligvis ikke prosjektering utført, ei heller detaljerte arbeidstegninger for utførende?  Materialvalget i yttervegg kunne med fordel vært klart på tegning.  Det har med type fasade og hvor tykke vegger arkitekten har tegnet inn, som igjen har med utnyttelsesgrad på tomten osv.  Men la gå - jo mer skisse-preg, jo mer absurd økonomisk er dette.

Videre dialog dill-dall med byggarkitekt frarådes.  Han er uansett opptatt i banken.  

Kontakt heller fagfolk som prosjektet deres kan ha nytte av, fokusert på framdrift:  Forfatteren av boken "Plan- og bygningsloven", C. W. Tyrén, (2018) ISBN 9788215025643.  Tyren AS Bistand bygge- og reguleringssaker

Når det gjelder bruk av interiørarkitekt: kan det være en ide å gjøre huset ferdig, se an renteoppgangen og hvor mye interiør det da blir å arkitekturere på, før beslutning tas?  
Signatur
   #7
 533     Skien     0
800.000 for denne leveransen?
Hvis man antar en timespris på 1250inkl mva. vil det si 640 timer på tegne og søke om huset.
Gjennomsnittlig bruker en arkitekt 1 time per m2 (inkluderer teknisk beskrivelse, detaljtegninger, elektro/rør tegninger osv.), som vil si 300 timer her.

   #8
 218     Oslo     0
100% over prisestimat? Det høres ikke ut som et estimat, det høres ut som et kompetanseløst bomskudd eller svindel. Det kan man vel ikke forvente at forbruker skal belastes for, så fremt ikke forbruker eller ukjente forhold (for leverandør) er årsak til overskridelsen. De som leverer ytelsen har normalt en varslingsplikt når de overskrider estimatet vesentlig som følge av nye forhold.

Standardkontrakter benytter ofte (+/-) 15% til 20% som akseptabel endring på estimat uten at en endring i avtale er nødvendig. Som referanse.

Dette er jo kremeksempel på saker som ofte havner i tingretten.

Utenomhusplan, tror jeg betalte 5000 for det. Landskapsarkitekt kan jo fort koste litt om det skal være veldig detaljert.

Interiørarkitekt? Altså interiørdesigner? Har de også fått ordnet seg en finere tittel, eller er det noe annet?

Jeg tenkte umiddelbart kjent arkitekt og et relativt stort prestisjeprosjekt når jeg så summen. Jeg tegnet huset selv, og fikk husleverandøren til å utarbeide resten ut i fra det. Kostet ikke noe mer enn å velge et masseprodusert ferdighus der underlaget gjenbrukes 100 ganger. Det kan jo ikke helt sammenlignes, og jeg ser verdien i en arkitekt.....men for en kost?

En totalentrepenør kan hjelpe dere videre. Virker som dere har et godt underlag. Interiør og overfladiske ting kan dere ordne med andre steder.

Signatur
HSt
   #9
 28 162     Lillestrøm kommune     0
TS skriver vel bommet på tolkning av gesimshøyde det er slike ting som også overrasker meg

Jeg var borti en sak der arkitekt hadde ferdig tegninger før dispensasjonssøknad og de sto omtrent med gravemaskinen i gata når avslaget kom. Det var enkelt å se at reguleringsplan ville slå beina under arkitektens forslag.
   #10
 2 934     Asker     1
Jeg tenker arkitekten må ta en betydelig del av kosten ved å bomme på reguleringsplan. Det de betales for. Blir som å belaste kunden for at snekker knakk en pall med gips eller parkett. Den parketten blir det snekker som må ta kostnaden på. 800k virker som Snøhetta og at dere har detaljerte planer for alt inne og ute. Men mulig du har bedt om det.

En annen stor bekymring jeg ville hatt er hva huset vil koste å bygge. Jeg sa 1 mil mindre i budsjett en faktisk budsjett når vårt hus skulle bygges. Den gikk og vel så det. Her kan det fort gå 2 og 3 ekstra.
Signatur