10 703    45    12  

Holder dette til brannkrav i kjeller hybel/leilighet?

 7     1
Heisann, jeg har ett hus fra 73 der kjelleren var delvis innredet da vi kjøpte huset, var blandt annet ett lite kjøkken og kjellerstue, inngang og gang var felles.

Etter vi overtok har jeg innedet videre i kjeleren slik at det i tillegg har blitt ett lite bad i forbindelse med kjøkkenet og kjellerstua samt at jeg har byttet ut kjøkkenet (det gamle var fra byggeår).
har også blendet igenn døra fra "vår" boenhet og satt inn ei egen inngangsdør til det som nå er hybelen.

I ettertid har jeg blitt litt undrende rundt dette bla pga brannkrav.

Hvordan det er nå:
I det nye kjøkkenet og badet har jeg lagt opp lydhimling så der er det to lag med gips i himling, på veggen er det ferdigmalte panelplater på sidene som vender inn i hybelen og på andre siden som vender inn mot vår del er det ett lag gips og så ett lag med panelplater, på badet er det likt bare baderomsplater på veggene på badet, disse veggene er merket med BLÅ strek
I veggen mellom badet og vår kjellerbod har jeg plassert vannskapet, pga plass mangel ble det plassert slik at det vender ut mot vår kjellerbod, er benyttet ett Roth plastskap. merket med en GUL strek ellers er det også ei gjennomføring med lufterør som går fra ventilatorhetta på hybelkjøkkenet og inn i vår kjellerbod før det går ut.
I kjellerstua er det ikke gjort stort annet enn å sette opp panelplater på veggene, i taket her er det ett lag med gamle takplater (takess).
Det er satt inn tre store toppsvingte vinduer (125x115) i oppholdsrommet, merket med GRØNNE streker.
Inngangsdøra til hybelen er merket på tegninga med en kort GRØNN strek ut i fra Oppholdsrom.
Ytterveggene er betongbloker som er kledd med panelplater i heile kjelleren (utenom badet der det er baderomsplater).
Veggen mellom Oppholdsrom i hybel og vår gang er bygd i teglstein tegnet med RØD strek pluss pipe utenom der døra inn fra ganga våres før var, dette hullet har jeg tettet igjenn med ett lag gips og panelplater inn mot hybelen og ett lag panelplater ut mot vår gang, denne merket som en ROSA strek på tegning.
Veggen mellom Oppholdsrom i hybel og hybel kjøkken samt vår kjellerbod er bygd i betongblokker og kledd med panelplater på alle synlige plasser i hybelen, kun pusset i vår kjellerbod denne også merket med RØD strek.
Det er satt inn ett lite sikkerhetsvindu (80x50) på badet merket med en GRØNN strek.
Dør mellom kjøkken er også merket med en GRØNN strek


Det er plassert en kablet røykvarsler i taket i oppholdsrommet i hybelen som er koblet inn på vårt anlegg i resten av huset.

Planen videre er å rive taket i Oppholdsrommet og lage lydhimling der også med to lag gips.

Hva tenker dere om dette?
Er dette en forsvarlig hybel slik den er i dag?
Vil jeg kunne klare å få dette godkjent hos kommunen slik det er i dag?
Må jeg sett inn døra mellom vår gang og oppholdsrommet i hybelen igjenn for at dette skal bli mere lovelig?

på tegningene til komunen er det forøvrig ikke noe som stemmer med det som var da vi kjøpte, da er det regnet inn noen boder og diverse.
Holder dette til brannkrav i kjeller hybel/leilighet? -  - Kaljon

   #1
 2 435     Hordaland     0
Det er satt inn ett lite sikkerhetsvindu (80x50) på badet merket med en GRØNN strek.

Ved gjennomgang av utleiebygget vårt i januar 2015, ble det påpekt av kommunalt tilsynspersonell at vindu som er tiltenkt rømningsmulighet skal ha minimumsmål på 80x80cm.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 7     0
Jeg er klar over at dette er for lite i forrhold til rømingsvei men er det egentlig noe krav om rømningsvei ut i fra ett bad?
Dette er vel ikke noe som går under oppholdsrom og da faller kravet om to rømningsveier bort?
   #3
 2 435     Hordaland     0
Det viktigste er at man skal ha minst to rømningsmuligheter. Utfordringen din er at den naturlige veien ut fra badet er gjennom kjøkkenet. På kjøkkenet har man flere potensielle brannkilder, både komfyr, oppvaskmaskin og kjøkkenapparater. Utfordringen din med rømningsvei blir dersom det oppstår en brann på kjøkkenet, eller eventuelt i område mellom kjøkken/stue, mens man befinner seg på badet og er uvitende om hva som skjer på utsiden.

Det er plassert en kablet røykvarsler i taket i oppholdsrommet i hybelen som er koblet inn på vårt anlegg i resten av huset.

Scenarie:
Man setter middagen på kok på komfyren og skrur på ventilatoren på full styrke. Samtidig går man inn på badet og tar en dusj, mens mobilen ligger på toalettet med radioen på fult volum. Dette er ikke en utenkelig situasjon. Det oppstår så en brann på kjøkkenet og røykdetektoren løser ut.
Spørsmålet er da:
Vil man kunne høre lyden fra røykvarsleren mens man står i dusjen, med så pass mye støy fra omgivelsene?
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 7     0
Det kan helt klart være ett problem ja.
Vinduet på badet er så stort som jeg klarte å få til, er sikker på man skal kunne klare å komme seg ut av det hvis denne situasjonen skulle oppstå men om det holder er vel ett annet spørsmål.

En annen ting jeg har funnet på nettet er at det står at det må være rømningsvei ut fra annenvært rom, skillet mellom oppholdsrom og kjøkken er bare en halvvegg samt at taket er trukket litt ned for å dekke over bæring i taket (innestøpt såldrager eller tilsvarende)
regnes da kjøkken og oppholdsrom som ett rom eller to? i og med at det ikke finnes noen dør eller terskel/høydeforskjell på gulvet?
   #5
 2 435     Hordaland     0
Det er mye som kan løses med tiltak og risikovurderinger. Tidlig brannvarsling dersom det skulle oppstå en brann på kjøkkenet - som er lett hørbar på badet - i tillegg bør der finnes et brannteppe på badet for å kunne dekke seg til ved rømning gjennom kjøkken. Det er vanskelig å si om dette er tilstrekkelige tiltak uten å ha alle detaljer og å ha sett den fysiske utformingen. Ut i fra teningen din ser det før øvrig ut til å være en mindre hybel med korte avstander for å komme seg ut. Det er ikke utenkelig at en slik løsning kan ansees som god nok etter en helhetlig risikovurdering.
Signatur
   #6
 1 009     Nordpolen     0
Det viktigste er at man skal ha minst to rømningsmuligheter. Utfordringen din er at den naturlige veien ut fra badet er gjennom kjøkkenet. På kjøkkenet har man flere potensielle brannkilder, både komfyr, oppvaskmaskin og kjøkkenapparater. Utfordringen din med rømningsvei blir dersom det oppstår en brann på kjøkkenet, eller eventuelt i område mellom kjøkken/stue, mens man befinner seg på badet og er uvitende om hva som skjer på utsiden.

Det er plassert en kablet røykvarsler i taket i oppholdsrommet i hybelen som er koblet inn på vårt anlegg i resten av huset.

Scenarie:
Man setter middagen på kok på komfyren og skrur på ventilatoren på full styrke. Samtidig går man inn på badet og tar en dusj, mens mobilen ligger på toalettet med radioen på fult volum. Dette er ikke en utenkelig situasjon. Det oppstår så en brann på kjøkkenet og røykdetektoren løser ut.
Spørsmålet er da:
Vil man kunne høre lyden fra røykvarsleren mens man står i dusjen, med så pass mye støy fra omgivelsene?

Er det virkelig krav til 2 rømningsveier på en hybel på bakkeplan?
  (trådstarter)
   #7
 7     0
Ligger delvis under bakkenivå. Forsiden med vinduene i oppholdsrommet ligger ca på bakkenivå mens på siden av inngangsdøra er det en mur som går opp som verandaen til andre etasje ligger på, denne går heilt rundt til vinduet på badet hvor den går ned ca en halv meter og det er derfor jeg ikke kunne sette inn større vindu der.

   #8
 2 435     Hordaland     0
Man skal ha to rømningsmuligheter fra allmenne bruksrom, og i de fleste tilfeller har man enten et vindu i rommet - eller et tilstøtende rom som har vindu - og vil da som regel bli ansett som godt nok. Det er helheten som avgjør om det er forsvarlig eller uforsvarlig. Dersom det er fare for at man kan bli innesperret ved en brann, vil det kunne bli vurdert dit hen at rømningsmulighetene ikke er gode nok.

I hybelen til Kaljon kan det oppstå en potensielt farlig situasjon dersom man befinner seg på badet og det oppstår en brann på utsiden. Dersom det var en gang på utsiden av badet mellom bad og kjøkken ville situasjonen vært en helt annen - av den grunn at det er mindre fare for branntilløp i en gang enn på et kjøkken.
Signatur
   #9
 1 009     Nordpolen     0
Man skal ha to rømningsmuligheter fra allmenne bruksrom, og i de fleste tilfeller har man enten et vindu i rommet - eller et tilstøtende rom som har vindu - og vil da som regel bli ansett som godt nok. Det er helheten som avgjør om det er forsvarlig eller uforsvarlig. Dersom det er fare for at man kan bli innesperret ved en brann, vil det kunne bli vurdert dit hen at rømningsmulighetene ikke er gode nok.

I hybelen til Kaljon kan det oppstå en potensielt farlig situasjon dersom man befinner seg på badet og det oppstår en brann på utsiden. Dersom det var en gang på utsiden av badet mellom bad og kjøkken ville situasjonen vært en helt annen - av den grunn at det er mindre fare for branntilløp i en gang enn på et kjøkken.


Tilfeldig søk på nettet
http://www.nrbr.no/no/bolig/R%C3%B8mningsveier.9UFRjQZl.ips

Rømningsvei fra bolig

Hovedkravet til rømningsveier fra boliger (boenheter) er at det skal være minst én utgang fra hver boenhet.

Utgangen fra en bolig / leilighet skal enten:

føre til det fri eller
føre til et brannsikkert sted eller
føre til en rømningsvei (korridor) med to uavhengige rømningsretninger. I praksis skal korridoren ende ut i det fri eller i to separate trapperom som igjen fører til det fri.

I en enebolig på ett plan er det bare krav om en utgang rett ut på bakkeplan. Inngangsdøren kan være denne utgangen.
   #10
 2 435     Hordaland     0
Tilfeldig søk på nettet
http://www.nrbr.no/no/bolig/R%C3%B8mningsveier.9UFRjQZl.ips

Rømningsvei fra bolig

Hovedkravet til rømningsveier fra boliger (boenheter) er at det skal være minst én utgang fra hver boenhet.

Utgangen fra en bolig / leilighet skal enten:

føre til det fri eller
føre til et brannsikkert sted eller
føre til en rømningsvei (korridor) med to uavhengige rømningsretninger. I praksis skal korridoren ende ut i det fri eller i to separate trapperom som igjen fører til det fri.

I en enebolig på ett plan er det bare krav om en utgang rett ut på bakkeplan. Inngangsdøren kan være denne utgangen.

Dette gjelder den primære rømningsveien, hvor det i boliger og leiligheter kun er krav til én utgang - som normalt sett er gjennom boligens inngangsdør. Det er altså ikke krav til ytterligere dører som leder ut i friluft, slik man ser i næringsbygg med rømningsdører.

Nettsiden du linker til sier lite om alternative rømningsveier, som det er krav til i boliger. Soverom blant annet har krav til minimum to rømningsveier, hvor den primære kan ansees gjennom døren til soverommet, samt en alternativ rømningsvei gjennom et vindu som leder til friluft, eller at soverommet har dør til et annet tilstøtende rom med forsvarlig rømningsvei til friluft.

Nettsiden du liker til er også noe utdatert, hvor det er opplyst at vindu for rømning fra kjeller skal ha minimumsmål på 60cm bredde og 50cm høyde. Minimumskravene i dag er 80x80cm.

Det er som nevnt helheten av boligen/leiligheten som er av betydning. Dersom det er fare for at man kan bli innesperret i leilighetens alminnelige bruksrom ved en brann, kan det bli vurdert dit hen at det ikke er forsvarlig å bo der.
Signatur