124 215    140    6  

Importere elementhus fra Estland, Litauen, Polen, etc

 23     2
Vi har funnet en leverandør av elementhus fra Estland, og ferdig oppsatt inkl. hvitevarer og baderomsinnredninger, så kommer det på kr. 1.300.000. I tillegg kommer grunnmur, vann- og kloakktilkobling, elektriker.
se http://www.hmkhus.se/

Leverandør er en seriøs husprodusent med ISO sertifisert prod. prosess, forsikring og garantier.

Vi står foran to muligheter:
* Å importere alt - arbeidere og hus
* Å importere kunn hus og en lokal byggeteam sette opp et råbygg.

Vi trenger uansett en byggmester og evt. team som vi kan stole på for prosjektet.

Huset er på ca 155 kvm. 1,5 et. og skal bygges på en flat tomt, lettigjegelig for kranbil osv.


Prosjektstart så fort som mulig etter kommunegodkjenning tidligst januar 2010.

Er det noen som kjenner til kvaliteten på disse husene, evt har andre gode kontakter i utlandet som kan levere etter norske krav?
Signatur

   #1
 9 677     Kysten     0
Pass på at de bruker produkter og løsninger som vi bruker i vårt klima. Ofte har de kryssfiner eller OSB som vindsperre, det er ikke å anbefale da de ikke er dampåpen nok. Et firma jeg kjenner importerte flere elementhus fra østeuropa, de brukte lang tid på å forandre og tilpasse til norsk standard og byggemåte, før de importerte. De gjorde det kun en gang......
   #2
 9 677     Kysten     0
Det var en enkel leveranse beskrivelse dem hadde. Men jeg synes den så ok ut, de har laget leveransebeskrivelsen mot norsk byggetradisjon, da gikk jeg inn på huset "magdalena". De har til og med ordentlig taktro og inntrukket dampsperre i vegg virker det som. Sjekk vinduer og dører, det kan være dårlige greier, men det er ikke sikkert. Du kan be om samlet U verdi i snitt på alle vinduer og dører. Hadde det vært meg ville jeg valgt norske tømrere som vet hvordan vi bruker å bygge i Norge til å sette det sammen. Friskt prosjekt du har der. Frakt kostnader har du tenkt på det?
  (trådstarter)
   #3
 23     0
Alt er inkludert i prisen på 1.300.000. Må også legge til kostnader for bolig til arbeiderne samt leie av kran. ifg spesifikasjonene vi har fått fra dem, så vil disse tilfreddstille de nye byggekravene som blir gjort gjeldende 01.01.2010. U-verdien på vinduer er på 1,2, og denne vurderer vi å endre til 0,7.

Prosjektet må være vedlig friskt, i og med at vi har et veldig begrenset budsjett. Vi har tomt i dag, og en "ferdig" grunnmur når nåværende hus er revet. Vi vil også tro at det er andre som burde være interessert i et slikt prosjekt, i og med at mange ønsker å bygge, men ser seg ikke råd til det. Vi tenkte også å utelate hvitevarer, kjøkkeninnredning og baderomsinnredning. Er i utgnagspunktet interessert i et ferdig lukket råbygg, for så å legge parkett, sparkling og maling av vegger/himlinger.

Signatur
   #4
 3 957     0
drunne: husk at ett ferdig lukket råbygg pr. definisjon er uten takplater, uten kledning og listverk +++ ....
   #5
 9 677     Kysten     1
Har du undersøkt elementer i Norge? Det er jo endel her også som driver med dette. Da må du ha en ferdig målasatt tegning til dem og huske på invendige bærevegger også. Det er ikke sikkert dette er så billig når det kun er et råbygg.
   #6
 4 156     Oslo Vest     0
Husk at det må være en norsk prosjektering på huset, produsenten på ha ETA-godkjennelse eller lokal godkjennelse for eksport til Norge (viktig). Videre må dere bruke en rørlegger og elektriker med norsk autorisasjon.

Husk også at den som setter opp huset må ha norsk ansvarsrett. Er dere usikker på noe rundt importen, ta kontakt med en rådgivende ingeniør eller arkitekt (ansvarlig søker) som kan sjekke hvor utførlig leveransebeskrivelsen er.

Viktig å bruke norsk strandardkontrakt 3425 og betale inn til et norsk firma. Ved reklamasjon er det betydelig tryggere med en norsk importør enn at dere gjør det selv.

Lykke til

Signatur
  (trådstarter)
   #7
 23     0
Da er vi i gang med prosjektet. Kontrakten med leverandøren er signert, og byggesøknaden er levert. Nå er det bare å håpe på at søknaden ikke tar for lang tid, og at budsjettet holder seg innenfor rammene vi har. Foreløpig har vi overskredet budsjettet med 100.000 på norske leverandører. Esterne har holdt prisen sin, og så langt er vi veldig fornøyd med dem. Ingen har troen på at vi klarer å bygge så billig, samtidig som kvaliteten på leveransen er opprettholdt. Spesifikasjonene på huset er bedre enn hva tilsvarende norske hus kan reklamere med.

Vi bygger et lignende hus som dette: http://www.hmkhus.se/hus_till_salu.html og de har flere interessenter som også ønsker å bygge tilsvarende hus. Dersom dere ønsker, så er det bare å komme å se på huset når det står ferdig oppsatt juni.
Signatur

   #8
 4 156     Oslo Vest     0
Husk å få se NTG-godkjennelsen, slik at dere ikke får en overaskelse dersom det blir et tilsyn. Så lenge dere bruker norsk standardkontrakt 3425 og har en norsk kontraktspartner er det juridiske iorden. Oppdater oss gjerne på pris.

Lykke til
Signatur
   #9
 11     Haugesund     0
Stemmer det at drunne er representant for denne fabrikken i Norge ? I tilfelle så synest jeg han bør opplyse om det.