2 987    40    16  

Bevist skrive feil i Plantegning til kommunen.. dokument forfalskning?

 39     0
Oppdaget noe forstyrrende i hybelen ejg leier.


Huseier har søkt om bruker endring til kommunen der det ble søkt om og endre “bod” til “soverom”
Og sette inn kjøkken i “kjellerstue”

Denne søknaden vle avslått...

Etter dette søkte huseier om Midlertidig brukstilatelse og i denne søknaden er plantegningen helt likt som i søknaden om bruksendringer. Bare at soverommet er nå kaldt for “bod” og kjøkkenet er fjernet ifra tegningene.

Søknanden ble godkjent og kjelleren har nå midlertidig brukstilatelse.

Har nå leid her i 1 år og har vært plaget med støy, trodde ikke jeg hadde noen rettigheter siden de leide ut endel av egen bolig pga dør ifra deres del til min.

Men siden de leier ut et soverom som er godkjent som bod, og stuen/kjøkkenet ikke er godkjent til varig opphold.

Kan jeg kreve tilbake betalt husleie? Hvis kommunen finner ut av at huseier har bevist har skrevet feil i plantegninger for og få brukstilatelse blir vel dette anmeldt dor dokument forflaskning av kommunen? Ønsker ikke skape Problemer. Men huseier har leid it et rom som er ulovlig, jeg har ingen garantier for Radon gasser, og støy nivået er helt sinnsyk. Kan høre at de kapper opp grønnsaker på kjøkkenet osv

HSt
   #1
 29 886     Lillestrøm kommune     0
Du har fått svar i annen tråd, ikke strekk strikken lengre enn nødvendig. Bruken av rommet er gal, men han har jo ikke gjort noe ulovlig med tegningene
   #2
 2 590     Sørlandet     0
Vel rettighetene er vel begrenset til at du omtrent kan flytte på dagen....

Og dersom ikke dette er stedet for deg så bærer det nok mer frukter å lete etter noe annet enn å lage rabalder. Kommunen kan nok kreve litt av huseier samt at utleien av hybelen opphører. Med andre ord så får ikke du noe ut av dette.

Penger tilbake får du ikke.
   #3
 3 192     Asker     0
Tegningene er 100% rett. Det er som søkt i byggesak tenker jeg. brukstillatelse skal søkes basert på tegninger i IG og evt endringer. At de senere setter inn et kjøkken er lov. Det er spesifikt gitt i SAK10. At de kanskje sier feil i annonse med tanke på bod er at eier strekker strikken. Men da kan de leie ut som «rom og ikke soverom. Det er ingen ting som sier at det man leier må inneholde et soverom. Man kan leie ut stue + rom.
Signatur
HSt
   #4
 29 886     Lillestrøm kommune     0
Ja er det mer enn et rom her så har TS en svakere sak. Vi hadde kjøkken i badstu på hybelene der jeg bodde i start av studie.
TSt
   #5
 10 334     0
TS kan etter et jeg forstå sove i "kjellerstue" men har tilgang til en bod som kan brukes som soverom. Tror ikke TS bør strekke strikken for langt her. Det beste TS kan oppnå er at eier ser bort fra oppsigelsestid.
  (trådstarter)
   #6
 39     0
TS kan etter et jeg forstå sove i "kjellerstue" men har tilgang til en bod som kan brukes som soverom. Tror ikke TS bør strekke strikken for langt her. Det beste TS kan oppnå er at eier ser bort fra oppsigelsestid.

Altså kjellerstuen er ikke godkjent for varig oppehold. Og leiekontrakten sier det er et soverom.
TSt
   #7
 10 334     0
TS skriver at det er søkt om "Og sette inn kjøkken i “kjellerstue”"

Ut i fra dette tyder det på at noe er kjellerstue fra før men hvis dette også er bod er ingen ting i utgangspunktet godkjent for varig opphold. Men en kommer ingen vei men involvering av kommune uten å evt klare å få flytte selv uten oppsigelsestiden. Det er bare hvor mye bråk en kan klare å lage for eier og at en selv evt vil måtte flytte ut på dagen en kan klare å oppnå med å rote mere i dette. Så er en ikke fornøyd med det en har så må en si opp leieforholdet og spørre om en kan slippe oppsigelsestid hvis en har noe annet å flytte inn i. Som andre skriver får en litt problemer med referanse på tidligere utleie når en benytter dette som metode. Det beste er å snakke med utleier direkte og forklare problemet en opplever ved leie.

  (trådstarter)
   #8
 39     0
TS skriver at det er søkt om "Og sette inn kjøkken i “kjellerstue”"

Ut i fra dette tyder det på at noe er kjellerstue fra før men hvis dette også er bod er ingen ting i utgangspunktet godkjent for varig opphold. Men en kommer ingen vei men involvering av kommune uten å evt klare å få flytte selv uten oppsigelsestiden. Det er bare hvor mye bråk en kan klare å lage for eier og at en selv evt vil måtte flytte ut på dagen en kan klare å oppnå med å rote mere i dette. Så er en ikke fornøyd med det en har så må en si opp leieforholdet og spørre om en kan slippe oppsigelsestid hvis en har noe annet å flytte inn i. Som andre skriver får en litt problemer med referanse på tidligere utleie når en benytter dette som metode. Det beste er å snakke med utleier direkte og forklare problemet en opplever ved leie.

Vil gjerna ha tilbake noe av det jeg har betalt i husleie ettersom jeg har leid noe som kan være helsefarlig. Ingen radon målinger her blitt gjort heller
   #9
 2 590     Sørlandet     0
TS skriver at det er søkt om "Og sette inn kjøkken i “kjellerstue”"

Ut i fra dette tyder det på at noe er kjellerstue fra før men hvis dette også er bod er ingen ting i utgangspunktet godkjent for varig opphold. Men en kommer ingen vei men involvering av kommune uten å evt klare å få flytte selv uten oppsigelsestiden. Det er bare hvor mye bråk en kan klare å lage for eier og at en selv evt vil måtte flytte ut på dagen en kan klare å oppnå med å rote mere i dette. Så er en ikke fornøyd med det en har så må en si opp leieforholdet og spørre om en kan slippe oppsigelsestid hvis en har noe annet å flytte inn i. Som andre skriver får en litt problemer med referanse på tidligere utleie når en benytter dette som metode. Det beste er å snakke med utleier direkte og forklare problemet en opplever ved leie.

Vil gjerna ha tilbake noe av det jeg har betalt i husleie ettersom jeg har leid noe som kan være helsefarlig. Ingen radon målinger her blitt gjort heller

Dette kan jeg godt forstå om det er slik at du har blitt forespeilet noe annet enn du har leid (sett bortifra det formelle med godkjenningen av rommene)

Viktig at huseiere er ærlige på støy og slikt om man ønsker langvarige leieforhold.

Dessverre så er ingenting av dette godt nok til at du slipper å betale/får tilbake noe husleie. Det eneste du kan gjøre er å bruke dette som en slags trussel mot huseier for å få kort oppsigelsestid.
  (trådstarter)
   #10
 39     0
TS skriver at det er søkt om "Og sette inn kjøkken i “kjellerstue”"

Ut i fra dette tyder det på at noe er kjellerstue fra før men hvis dette også er bod er ingen ting i utgangspunktet godkjent for varig opphold. Men en kommer ingen vei men involvering av kommune uten å evt klare å få flytte selv uten oppsigelsestiden. Det er bare hvor mye bråk en kan klare å lage for eier og at en selv evt vil måtte flytte ut på dagen en kan klare å oppnå med å rote mere i dette. Så er en ikke fornøyd med det en har så må en si opp leieforholdet og spørre om en kan slippe oppsigelsestid hvis en har noe annet å flytte inn i. Som andre skriver får en litt problemer med referanse på tidligere utleie når en benytter dette som metode. Det beste er å snakke med utleier direkte og forklare problemet en opplever ved leie.

Vil gjerna ha tilbake noe av det jeg har betalt i husleie ettersom jeg har leid noe som kan være helsefarlig. Ingen radon målinger her blitt gjort heller

Dette kan jeg godt forstå om det er slik at du har blitt forespeilet noe annet enn du har leid (sett bortifra det formelle med godkjenningen av rommene)

Viktig at huseiere er ærlige på støy og slikt om man ønsker langvarige leieforhold.

Dessverre så er ingenting av dette godt nok til at du slipper å betale/får tilbake noe husleie. Det eneste du kan gjøre er å bruke dette som en slags trussel mot huseier for å få kort oppsigelsestid.

Jeg tar kontakt med kommunen og viser de leie kontrakten osv. hvis kommunen sier det er ulovlig og bo der så er det ikke noe problem med og få penger tilbake eller heve kontrakten