25 132    44    16  

Øke antall soverom: Hvor går grensen før tiltaket blir søknadspliktig ?

 1 806     Trondheim     0
Hadde nær sagt en spesiell opplevelse for en kort tid tilbake.

Vurderer å kjøpe en bolig nr 2 for utleie.

Fant en bolig med kjempepotensial og tok et møte med banken.

Jeg mente at dette ikke var ett søknadspliktig tiltak da kun rom som var godkjent for varig opphold skulle få noen lettvegger. Med forutsetning at kravene ihht TEK var oppfylt.

Mitt mål var å lage ett hybelhus.

Banken tok kontakt med byggesakskontoret og dem påsto hardnakket at dette var ett søknadspliktig tiltak. Jeg mente det ikke er det.

Møtte derfor opp hos byggesakskontoret for å komme til bunns i dette.

Spørsmål 1.

Er det søknadspliktig å sette opp en lettvegg, eksempelvis på stue for å lage ekstra soverom?

Svar 1.
Nei, så lenge kravene til lys, utsyn og rømning er ivaretatt så har ikke kommunen mulighet til å legge noen begrensning på bruken av en bolig til det tilsiktige formål.

Spørsmål 2.
Finnes det noen begrensning på hvor mange som kan bo i en bolig?

Svar 2.
Nei, kommunen har ikke mulighet til å bestemme eller sette grenser for hvor mange som kan bo i en bolig.

Spørsmål 3.
Hvis jeg ønsker å sette opp lettvegger, med forutsetning at TEK og pbl blir ivaretatt... så sier du indirekte at dere ikke kan nekte meg å endre en stue til 3-5 soverom?

Svar 3.
Ja.. vi kan ikke legge noen begrensing for bruken av en bolig så lenge TEK og PBL blir fulgt.

Spørsmål 4.
For en kort stund tilbake så fikk jeg en utfordring med dere, da dere mente dette var helt klart ett søknadspliktig tiltak.
Jeg ønsket å øke fra 5 soverom til 15 soverom i ett hus. På grunnlag av de gitte forutsetninger som du nå påstår ikke er søknadspliktige tiltakt.

Svar 4.
Du får ta dette videre med min leder. Jeg kan ikke svare på dette.

Spørsmål 5.
Hvor i denne prosessen endrer tiltaket seg til søknadsplikt? Hvor går grensen?

Svar 5.
Du får spørre min sjef..

---
Jeg fikk kontaktinfo til saksbehandlerens sjef og tok kontakt.

Jeg spurte rett ut om det konkrete tilfellet og prøvde virkelig å komme til bunns i hvorfor dette utløste søknadsplikt og hvor grensen gikk..
Jeg ytret også ett avklaringsmøte på ett generelt grunnlag ihht 2 konkrete reguleringsplaner om hvilke muligheter og begrensninger de gir.

Alle spørsmål ble blankt avvist og ble oppfordret til å sende en søknad når jeg hadde kjøpt noe...Da skulle de ta stilling til dette.

Jeg mener dette er fullstendig uholdbart og dette strider totalt med etatens service erklæring.

Kan noen hjelpe meg med å forstå hvor grensen på søknadsplikt og ikke?
Hva er bakgrunnen for søknadsplikt?


[hr]
Moderator: Lagt til "Øke antall soverom:" i trådtittel
Siste redigering: 12. oktober 2012 23:12:55 av psv021

   #1
 663     1
Det går ivertfall en grense på privatbruk og bruk for utleie. Det stilles helt andre krav Mtp. 5 eller evt. 15 soverom. Vil tro at det skal både tegningsnessig og praktisk godkjennes Mtp. Rømningsveier, brannsikkerhet, antall soverom pr. Branncelle for å begrense evt. En brann i en seng etc.
Jeg synser litt......
  (trådstarter)
   #3
 1 806     Trondheim     0
Merk: Det er ingenting som heter hybelhus på fagspråket.

Hva er endring i den tiltenkte bruk ?
Jeg har aldri lest en reguleringsplan som begrenser hvor mange som kan bo i en bolig..

Så lenge TEK og PBL blir ivaretatt så sier jo kommunen selv at det ikke er søknadspliktig.

Det er jo ikke søknadsplikt ved utleie av ett hus?

Jeg har ikke vegring mot å søke.. Jeg vil bare vite bakgrunnen for hvorfor det skal søkes.

Skal kommunen ta stilling til hvor mange lettvegger som settes opp i boligen?
Kommunen kan jo ikke ta stilling til "hvem" som skal bo der?

Det tiltenkte formål er jo at noen skal bo i huset, Det har jo kommunen ikke anledning til å legge en begrensning på..

Min oppfatning er at de krever å vurdere tiltak som er utenfor dems delegasjon og mandat fra bystyret.

Det ble brukt argumenter som at søppel og festbråk var noe naboene som regel klaget på.
Ingen av de 2 argumentene er relevant for en byggesak.
   #4
 663     1
Jeg vil tro at mye består av misforståelser og uvitenhet fra din kommune. Å bevege meg ut i regelverket for plan og bygningsloven skal jeg ikke gjøre, men hver gang jeg søker på nettet ang. Din situasjon så dukker søknadspliktig opp. Det skulle bare mangle. Det første du kommer bort i er krav om dokumenterte rømningsveier 2 stk. Pr. Soveenhet. Brannskille, utskifting av luft. Vindustørrelser.
For meg så er det soleklart at ett slikt foretak må søkes for. Har ett hybelhus ett stykke vekk som ikke fikk ta imot skoleelever da kontrollen  avdekte vesentlige mangler i forhold til innsendt søknad og dokumentasjon.

Det beste er nok å ta kontakt med en byggmester som ordner en søknad til deg.

Det mener jeg du har alt å vinne på i evt. En senere situasjon eller katastrofe.
   #5
 765     Østfold     1
Ingenting som heter hybelhus?
Hva med bygningskode 152?Signatur
  (trådstarter)
   #6
 1 806     Trondheim     1
Du forstår ikke problemstillingen  ;)

Kommunen la som forutsetning at TEK og PBL ble fulgt når det ble etablert ett nytt rom i rommet. Dette gjelder utsyn, lys og rømning osv.

Jeg forholder meg kun til rom som allerede er godkjent som varig opphold.

Kommunen sier selv at de ikke kan legge en begrensning på boligen så lenge den brukes til det tilsiktige formål.

DVS hvis jeg ikke ønsker meg stue. men jeg ønsker flere mindre rom for varig opphold så er det min frihet som eier av boligen.

At jeg evt bestemmer meg senere for å leie ut huset skal ikke medføre søknadsplikt..

   #7
 663     2
Hehe. Den der kommer du ikke langt med:)))
Det virker som at når du spør kommunen er det din bolig som du selv skal bo i, og når du er ferdig leier du det ut.
Du kan si det slik at grensen din går ivertfall den dagen du tar betalt for at folk bor i boligen din og da håper jeg at når sønnen min kommer for å leie at du har rene kort i form av godkjent utleie min venn:))))

   #8
 765     Østfold     1
Jeg forstår problemstillingen; du nekter å ta innover deg at det er en åpenbar bruksendring å ta en enebolig til bruk som hybelhus med 15 hybler.
For å bevise din kunnskap hevder du at det på fagspråket ikke er noe som heter hybelhus, selv om det beviselig er det.

Det er ikke antall vegger, antall soverom eller andre rom som er godkjent for varig opphold som er det avgjørende, men bruken av bygget. Det er en forskjell på bruk til bolig og bruk til utleie av hyler, og en slik endring er derfor søknadspliktig.
Jeg har allerede henvist til SAK10 §2-1 der det til og med fremkommer at det er søknadspliktig om man vil dele av til en boenhet i kjelleren i egen enebolig, mens du likevel hevder at å dele av til 15 ikke betyr noe som helst?

Forøvrig tyder mye på at du legger langt mer i "varig opphold" enn det egentlige innholdet i begrepet.
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 1 806     Trondheim     0
152 Studenthjem/studentboliger

Dette er ikke hybelhus. Dette er en kode som primært brukes av studentsamskibnader, der statlig støtte er inn i bildet.

Har ikke vært borte i tilfeller der eneboliger etc  blir definert under kode 152.

Såvidt meg bekjent så er det ikke krav til stue i en bolig... ?

  (trådstarter)
   #10
 1 806     Trondheim     0

Jeg forstår problemstillingen; du nekter å ta innover deg at det er en åpenbar bruksendring å ta en enebolig til bruk som hybelhus med 15 hybler.
For å bevise din kunnskap hevder du at det på fagspråket ikke er noe som heter hybelhus, selv om det beviselig er det.

Det er ikke antall vegger, antall soverom eller andre rom som er godkjent for varig opphold som er det avgjørende, men bruken av bygget. Det er en forskjell på bruk til bolig og bruk til utleie av hyler, og en slik endring er derfor søknadspliktig.
Jeg har allerede henvist til SAK10 §2-1 der det til og med fremkommer at det er søknadspliktig om man vil dele av til en boenhet i kjelleren i egen enebolig, mens du likevel hevder at å dele av til 15 ikke betyr noe som helst?

Forøvrig tyder mye på at du legger langt mer i "varig opphold" enn det egentlige innholdet i begrepet.


Jeg ønsker ikke fremstå som kynisk utleier, det er ikke det som er poenget.
Søknadsplikten i kjelleren som du nevner utløses fordi det er en bruksendring fra evt bod til rom for varig opphold.
Det er ikke det som er mitt poeng.

Hybelhus er ett ord som er brukt på folkemunne, men det er ikke en faglig terminologi som kan benyttes ihht bygningskoder.

Det stilles samme krav til utsyn og rømning fra stue/kjøkken/soverom og andre oppholdsrom. Derfor er det ett fellesutrykk for disse som er "rom for varig opphold".

Det har ingenting med å bevise kunnskap, imotsetning til en del andre her inne så prøver jeg å sette meg inn i og tolke regelverk.