(trådstarter)
   #21
 1 806     Trondheim     0

Begrepet hybel er vel såvidt jeg har forstått koblet til utleie av rom i egen bolig der det deles fasiliteter med huseier. Alt annet er hybel-leiligheter og disse krever søknad.


Fint om du setter deg inn i materien før du kommer med feilaktige utsagn.

   #22
 672     Bergen     0
Bokollektiv/bofellesskap eller lignende regnes ikke som en fast husstand.

Hva har du tenkt angående forsikring, renovasjon, vann og avløp?
   #23
 1 098     Østfold     0


Begrepet hybel er vel såvidt jeg har forstått koblet til utleie av rom i egen bolig der det deles fasiliteter med huseier. Alt annet er hybel-leiligheter og disse krever søknad.


Fint om du setter deg inn i materien før du kommer med feilaktige utsagn.


Ja ja, drit i det. Hybel er uansett et ganske vagt begrep.

Les her heller

http://www.huseierne.no/boligsporsmal/juridisk-hjelp/husleie/bruksendring--nar-vil-utleie-av-en-bolig-medfore-soknadsplikt/

Vil tro at om du innreder boligen med mange små rom og leier ut til en gruppe (f.eks studenter) så er det OK siden de da danner et bofellesskap.

Om du begynner å leie ut rom som selvstendige boenheter til diverse folk så begynner det nok å ligne på en bruksendring.


Sitat:
Etablering av bokollektiv (flere som bor sammen i en bolig og disponerer denne som en husstand) innebærer ingen bruksendring. I motsatt fall, hvis beboerne ikke innretter seg som en husstand og bor i hver sin enhet/oppholdsrom men samtidig deler kjøkken, bad og ett eller flere andre rom i fellesskap, vil dette være søknadspliktig.
  (trådstarter)
   #25
 1 806     Trondheim     0
Jeg har jo skrevet tidligere at de skal innrette seg som en husstand. Dvs. De må forholde seg til de rammene som boligen har.
   #26
 266     Sørlandet     0
Er det realistisk å tro at du kan få 1 person til å signere på kontrakt på vegne av 15stk? Bofellesskap medfører muligens ikke bruksendring, men det vil ikke nødvendigvis være enkelt å leie ut til 15stk på en gang. Og hvis 15stk går sammen om å leie et hus, vil jeg tro at de kommer til å savne stua..
  (trådstarter)
   #27
 1 806     Trondheim     0
jeg er faktisk usikker om det spiller noen rolle om det er 1 kontrakt eller 15 mindre kontrakter så lenge dem innretter seg om en husstand.

   #28
 150     0
Her var det veldig mye utlegninger på sviktende grunnlag. Jeg forstår at dere veldig gjerne vil at dette ikke skal medføre krav om søknad for bruksendring, men dersom dere faktisk leser referansen i DIBK som Timberjack kom med tidligere, så er det åpenbart at kommunen har rett og dere tar feil. En slik endring vil kreve søknad om bruksendring.
  (trådstarter)
   #29
 1 806     Trondheim     1
Jeg tolker veiledningen dithen at pbl ikke fanger opp dette under søknadsplikt. Det må nedfelles i vedtekter hos bystyre \ byutvikling for at dette skal bli søknadspliktig.
   #30
 663     0
Det hjelper vel lite hvordan du eller vi tolker den. Om ikke du har tenkt å la en advokat ta over. Hadde jeg vært deg ville jeg tatt kontakt med kommunen med dådyrøyne så kanskje de kan hoste opp noen som kan være behjelpelige med dine bekymringer. Forstår godt at du vil sikre deg, og det burde være mulig for kommunen å gi deg noen trygge forutsetninger så sant du ikke har slått dem i hodet med noen fraser. Da viser de bare rumpen. Det er min erfaring ivertfall.