8 780    15    0  

Kjøpt brukt hus; det har nå vist seg noen feil/mangler.

 15     0
Har kjøpt enebolig hvor selger har forsikret seg ved Protector. Huset er fra 1980 og der er ikke gjort nogen moderniseringer av betydning siden da.
Vi tog over huset for et par måneder siden og det har nu vist seg nogle feil/mangler.

Takst: Montert ESWA i gulv og tak. Et felt gulv defekt.
Feil: Total defekt ESWA.
Har talt med to takstmenn. Den ene mente at dette var en klar feil, mens den annen mente at den antatte livstid for ESWA var nått (ca 30 år) og det derfor ikke var noget at gjøre.

Takst: Antatt betongfundamenter/bankett. Grunnmur i lettbetongblokker, påforet og antatt isolert i boligrum.
Feil: I deler af kelderen under plateslått gulv har det vist seg at det ikke er betongfundament men blot isopor. I samme kelderrom var vegpanel slått direkte på stendere uten noenting mellem, hverkenmembran (bakkenivå dækker fra 60-100% af veggen) eller isolasjon.

Takst: Fuktkvote på 22% i øvre del av rom, tørt på befaingsdagen.
Feil: Samme rom ovenfor. Bag vegpaneler har bl.a. stendere og asfaltpap vist seg at være angrebet av mugg.

Takst: Ingen kommentater til invendig trapp til kjeller. (Formodes montert da huset blev bygget)
Feil: To trinn i ene siden og 1 trinn i andre siden av trappen gik løs da jeg gikk ned med vores 2-årige datter på armen. Resultatet var at vi fallt en halv meter ned. Bare flaks gjorde at ingen fikk alvorlig skader. I etterkant fannt trappemontør at trappen er monteret feil og at det for at reparere trappen er slått i spikere flere plasser (formodes av selger selv da en trappemontør aldrig ville gjøre sådant).
Takstmann mener at vi hadde mulighet for at oppdage spikere innen kjøp. (Trappen er åben og dermed tilgengelig nedefra). Takstmann har derfor rett i at vi kunne have sett spikerne, men har ikke selger ansvar i forhold til egenerklæring?

Den ene takstmannen mente at det spild af energi at forsøke seg med Protector. I beste fall vil vi få et begrenset beløb for veldig mange timers frustration, retsmøter osv.

Hvordan vurderer dere saken?
Dere vil selvfølgelig ikke blive stillet til ansvar i ettertid ;-)

På forhånd takk for hjelpen.

Carsten

RTv
   #1
 918     0
Trur ikkje du kommer så langt med ESWA'en desverre. Beregnet levetid på denne er 20-25år. At den har virket i 30 år er egentlig bedre enn forventet. Einaste dåke kan vinne fram på er visst dåke kan bevise at det var øydelagt når taksten blei tatt, noke som er svært vannskeligt...
   #2
 1 292     Ålesund     0
Ja, når man er borti eswa fra 70-tidlig 80 tall er det ofte like overraskende når den fortsatt virker...dessverre..
   #3
 802     Akershus     0
Argumentene virker fornuftige ut fra levetid etc.

MEN når det i salgspapirene skrives at ETT felt i gulv er defekt.
Sies det jo indirekte at resten av gulvet virker.
Dette er jo en villedning som selger burde reagert på og fått rettet opp, da man må ta for gitt at han har merket at anlegget ikke virket i det heletatt !!

Om en slik handling ikke er erstatningsberettiget, i og med at anlegget kanskje uansett ikke ville hatt noen særlig levetid igjen.
Har selger i hvertfall gjort seg fortjent til hederstittelen "kjeltring og drittsekk"  ;)

Men generelt må man nok tåle ganske mye når man kjøper et  brukt hus.
Spesielt fra 80- tallet, da var det mange "nye" løsninger som kom på banen, kombinert med mye dårlig håndtverk.
  (trådstarter)
   #4
 15     0
Jeg er helt klar over at man som kjøper av et hus fra 80-tallet må forvente at der er fail og mangler.
Men disse må da som jeg har forstått det enten være synlige, være oplyst i egenerklæring fra selger eller være oplyst i takst. Alt utover dette må da gå på forsikringen, eller?

Jeg er selvfølgelig enig i at man i utgangspunktet må være fornøyd med at ESWA'en har fungert fra montering og frem til nu (27-28 år).
Men som hyby skriver står det jo indirekte i taksten af ESWA'en fungerer bortset fra det ene feltet som er defekt.
Medmindre kjøper oppholder sig magne timer i huset efter at have slått på ESWA'en har denne jo ikke chance for at finne ut at ESWA'en faktisk ikke fungerer. Dermed mener jeg at det er tale om enten en selger i ond tro (hedder det sådan på norsk?) eller en skjult feil.

Hvordan vurderer dere de andre feil/manglerne?
Hvem må i øvrigt betale for takstmann når der er tale om denne typen av feil/mangler?

Carsten
   #5
 468     0

Feil eller manger du oppdaget eller burde ha oppdaget går ikke på forsikringen. Dvs ting du burde oppdaget ved å bruke undersøkelsesplikten din.

Jeg kan ikke vurdere de konkrete feilene, men når det gjelder trappen vil jeg påstå at selv om du kanskje burde oppdaget dette ved undersøkelse, så bør eiers opplysningsplikt gå foran. Dette er åpenbart en mangel som kunne ha betydning for potensielle kjøpere og deres vurdering av verdien på boligen.
   #7
 1 292     Ålesund     0
Den er vel i salg ennå, men har en HELT annen konstruksjon på varmetrådene enn den hadde før, så ny eswa er bedre enn 20-30 år gammel eswa.. ;D

   #8
 21 481     Enebolig     0
Eswa er varmefolie, typisk til bruk under parkett.

Er i salg ennå. En lik variant er Flexwatt.
  (trådstarter)
   #9
 15     0
Hei

Da har jeg enda et par spørsmål.
1: Er det korrekt at det er kjøper som må bære kostnader forbunnet med at dokumentere kravet?
2: I henhold til avhendingsloven må jeg vel ikke påbegynne utbedringer innen forsikringsselskabet har tatt stilling til kravet. Men når det er tale om mugg så kan jeg jo ikke vente så lenge på grund af risiko for helseskader (hele familien er allergikere). Skrækhistorier med 3½ år venting er ikke aktuelt.

Takk for hjelpen.