43 503    25    7  

Terrasse - Nye regler 1. juli 2015

 182     3
Hei.

I forbindelse med nye byggeregler som kommer i juli 2015 er det, som jeg forstår, en del ting som i dag er søknadspliktig som vil være aktuelle å bygge uten søknad.

I mitt tilfelle ønsker jeg å bygge en terrasse som som går ut fra hagen og ut over en skråning. Altså ikke et tilbygg til huset, men som en "forlengning" av hagen. I de nye reglene har jeg forstått i media at en kan bygge "for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod på inntil 15 kvadratmeter oppføres uten søknad". Dette er fra dinside.no.

Er det noen som vet noe mer om disse reglene. Tenker da eks avstand til nabogrense og om de nye reglene kun gjelder for terrasser som er bygd inntil huset.

Jeg kan heller ikke finne noe om disse nye byggereglene annet enn i nettaviser. Er det noen som kan linke til et offentlig dokument som beskriver dette? Kan man kanskje be kommunen om svar på dette, selv om ikke de nye reglene er trådt i kraft enda?

Grunnen er at jeg vil vente til juli med denne jobben hvis det viser at det er en jobb som kan unntas søknadsplikten.

Svar mottas med takk!

GR
   #1
 794     Rogaland     2
Her er endringene:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2013-2014/vedtak-201314-093/

Det vil fortsatt ligge en del begrensninger opp mot offentlig vei osv., men har ikke satt meg inn i alt. Har fått inntrykk av at mange tror at det som ikke er lovlig i dag vil bli fritt frem når de nye byggereglene kommer, men det er langt fra tilfelle slik jeg har forstått det. Mye av det som automatisk ville blitt godkjent slipper en nå å søke om, for å spare alle for tid og penger, mens det som før var ulovlig mest sannsynlig ikke blir lovlig nå heller, eller vil uansett kreve en søknad/dispensasjon.

Så om du ikke har noe problem med å lage en tegning i SketchUp og skrive en ryddig søknad, så er det jo bare å sende søknad og få jobben gjort nå, det er jo ingen stor og dyr sak å få godkjent en terasse så lenge den er lovlig.
   #2
 487     0
Så lenge du holder deg til din kommunes reguleringsplan, så slipper du vel å søke. Så da er det jo å sjekke reguleringsplanen i din kommune ville jeg sagt. Er det forhold som gjør at du ikke kan holde deg innenfor reguleringsplanen, så må du søke.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 182     1
Dette er en terrasse som skal gå ut fra hagen min og litt utover en skråning. Dette er ikke i veien for noen, men siden den ligger over 0,5 meter over bakken så er det som jeg forstår det søknadspliktig. På det meste vil terrassen ligge 1,5 meter over bakken vil jeg tro.

Kanskje jeg bør sende en mail til kommunen og spørre om dette vil være fritatt fra søknad? De nye reglene sier vel at man kan bygge 50kvm store bygg en meter fra grensen. Regner med en terrasse på 10 kvm 0-1,5 meter over bakkenivå kommer under dette.
HSt
   #4
 29 904     Lillestrøm kommune     0
Jeg skrev i en annen tråd at det forutsetter at byggverket er innenfor det som er lov i reguleringsplanen. Mulig at en kan si at kun den delen som er over 0.5m over bakken er å regne som BYA (bebygd areal) og at du derfor ikke trenger å ha margin på %BYA for hele terassen (her er jeg ikke 100% sikker).
Ebe
   #5
 4 452     Vestlandet     0
Slik jeg har forstått det så kan man bygge 50 kvm frittstående og 15 kvm som tilbygg. Frittstående kan være 1 meter fra grensa.

Men nå er vel ikke forskriftene vedtatt ennå, så detaljer som dette kan være vanskelig å vite hvordan blir endelig. Smile
Signatur
   #6
 3     1
Jeg "bumper" denne opp. Jeg har planlagt akkurat det samme som trådstarter, men finner lite info om akkurat dette. Har snakket med kommunen, og de sier de ikke vet noe (evt ikke ønsker å svare)
Ebe
   #7
 4 452     Vestlandet     0
Frittliggende bygning inntil 50 kvm med 4(?) m maks høyde som ligger 1 m fra nabogrense er ikke søknadspliktig etter nye regler, så sant du ikke bryter andre lokale regler som reguleringsplan, områdeplan, kommuneplan, vegloven, kulturminneloven, andre paragrafer av plan- og bygnigsloven (f.eks strandsone) eller lignende lover.

Smile
Signatur

Ebe
   #8
 4 452     Vestlandet     0
Forskriften kom nå i mars, så det er vare oppdateringen av veilederen som mangler.
Signatur
   #9
 3     0
Frittliggende bygning inntil 50 kvm med 4(?) m maks høyde som ligger 1 m fra nabogrense er ikke søknadspliktig etter nye regler, så sant du ikke bryter andre lokale regler som reguleringsplan, områdeplan, kommuneplan, vegloven, kulturminneloven, andre paragrafer av plan- og bygnigsloven (f.eks strandsone) eller lignende lover.

Smile


Mulig jeg spørr dumt nå, men en terrasse som ikke er fast i huset, kan dette ansees som en bygning?
Bare ser for meg at min kverulante kommune kan anse denne terrassen som søknadspliktig siden det ikke er en bygning, men en terrasse med rekkverk som er frittliggende.
Noen innspill/korrekteringer?
   #10
 2 018     Strømmen     0
Som jeg har forstått rett, så er frittstående terrasser som hele eller
deler bygger over 0,5 m over terreng å betrakte som et byggverk i
sin helhet, og kan bebygges opp til 50 m2... det eneste man behøver
å gjøre er å sende nabovarsel, og passe på at man ikke overstiger
utnyttelsesgrad... det siste er meget viktig...
Signatur