61 071    140    3  

Virkeligheten stemmer ikke med tegningene.

 751     Østlandet     0
Inngangspartiet som nå er ferdig på huset stemmer ikke med tegningene på huset. Taket på inngangspartiet er for lite på den måten at endene på taket stopper for tidlig. Hvor god sak har man når det som blir gjort ikke stemmer med tegningene? Leverandør sier vi må regne med noen avvik,må vi det?

   #1
 3 955     0
Regner med det er målestokk 1:50 på tegningene. Normalt blir da ting 50 ganger så store i virkeligheten som de er på tegningene....
   #2
 4 156     Oslo Vest     0
Hvor store avvik er det? Plassbygger dere eller bygger dere med elementer og ferdighusprodusent? Er huset standard kataloghus eller arkitekttegnet?
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 751     Østlandet     0
Det er ikke så lett å forklare og får ikke lagt inn bilde nå,men det kan se ut til at inngangspartiet er satt for høyt og at de derfor har foret ned "trekanten"/utbygget for å komme ned til standard avstand mellom utbygget og ytterdøra. Det skal være slik som på bildet,men istedet stopper vindskiene og endene på taket høyere opp,mens det blir en "boks" under som er foret ned til søylene. det er kataloghus,ikke ferdige elementer.
Virkeligheten stemmer ikke med tegningene. - .jpg - molly83
   #5
 116     Bergen     0
Det ser ut som at hele utbygget er plassert for høyt, syns jeg.. som at de har startet feil på taket..
Jeg vet ikke om det er graverende feil, men jeg ville nok forhørt meg litt ja.. kanskje forbrukerrådet har noen lure tips til deg..
Signatur
   #6
 4 156     Oslo Vest     0
Dvs at dere plassbygger. Ved plassbygging er det faktisk lettere å endre på slike ting enn ved elementbygging.

Huset deres er jo da ikke iht tegninger, men om det kan sies å være en mangel er jeg usikker på. Er det kun de estetiske dere ikke liker må dere selv avgjøre om det er så viktig at dere ønsker en retting. Om ikke ville jeg ha tatt det opp skriftlig med entreprenøren og vurdert en kompensasjon, f.eks en oppgradering.

Så lenge det er kataloghus har vel leverandøren erfaring med denne modellen og da burde det ikke vært et problem å få det slik det opprinnelig var avtalt. Sjekk med byggeleder og se om de har en avviksregistrering på akkurat dette. Dersom de ikke har registrert dette som et avvik bruker de ikke kontrollsystem, som de er pålagt å bruke, og du har godt tak på dem. Dersom du varsler bygningsmyndighetene om at de ikke har et kontrollsystem mister de ansvarsretten sin og det ville de ikke tjent på i denne saken. Så det gir deg en mulighet til å forhandle frem en kompensasjon.

Har du fått en begrunnelse for hvorfor det ble slik?
Signatur
   #7
 9 677     Kysten     0
Jeg vil tro de har foregnet seg på en drager på hver side. Dette kunne de nok løst ved å bygge om taksperrene litt. Mulig de har feilbestillt om takstolene til dette taket ikke plassbygd da?

Tom
   #8
 1 545     Sørlandet     0
Dette så teit ut, synes jeg. Faktisk helt på trynet.
Inngangspartiets utseende er noe av det mest viktige med et hus og veldig fremtredende.

Dette ville jeg ha bedt om at blir ordnet ihht tegningen.

Du kan eventuelt be om at takstolene forlenges med 50 cm på hver side. Da vil du få senket taket med omlag 30 cm og slipper denne kassekonstruksjonen. Et bredere inngangsparti kan bli fint, så fremt det ikke kommer i konflikt med vinduet ved siden av.
Signatur
   #9
 1 063     Lindesnes     0
Ser ut som dette er blit montert for høyt og rett og slett forsøkt å fuske det til med å klaske på ett par ekstra kledningsbord i bunnen,
Inngangspartiet er jo veldig viktig for veldig mange og dette syns jeg så helt tåpelig ut.
Hadde garrantert bedt dem gjøre dette om slik at det blir slik det var ment å være.
Signatur
  (trådstarter)
   #10
 751     Østlandet     0
Det er godt å høre at det er flere enn oss som synes dette ser tåpelig ut. så det nå ikveld og ringte til byggleder. Han ble ikke glad og mente vi burde tåle noen avvik. men,det gjør vi absolutt ikke!! han skulle på bygget og se på det imorgen.
.