#11
 131     0
http://no.m.wikipedia.org/wiki/Arealberegning_av_bygninger
skjønner ikke helt hvorfor minste arealet er satt til 150m2. Det er jo lite. Ifølge vedlagt link angående P-rom areal i forhold til antall personer er det jo trangt når man bare har p-rom på 100m2 og er mer enn 3 personer. Man MÅ bygge livsløpsstandard men når man en dag blir 4-5 i hustanden nei da må man flytte ut.... skjønner ikke helt logikken.
- dersom link ikke virker bare google: areal bolig ; og gå inn på wiki treffet.

Tom
   #12
 1,545     Sørlandet     0

skjønner ikke helt hvorfor minste arealet er satt til 150m2. Det er jo lite.


Nå er det blitt slik at hvis man har råd til ny bolig over 150 m2, så skal du ikke nyte godt av at fellesskapet sponser deg.

Bygger man under 150 m2 så skal heller ikke sponsingen være for stor, så staten øker rentemarginen fra 0,5 prosentpoeng til 1,0 prosentpoeng. Nye renter blir da:

http://husbanken.no/rente/

Samme gjelder Lånekassa.

For rimelige lån i arbeidsforhold er påslaget enda en kvarting høyere. For Statens pensjonskasse og andre som gir rimelige lån i arbeidsforhold blir påslaget da 1,25%


Grunnen til at dette skjer er jo fordi bankene har doblet sin rentemargin og da dobler også staten sin slik at forholdet mellom bankrente og normrente fortsatt blir om lag 1,0 prosentpoeng.

Etterkrigstidens politikk med tilrettelegging for sosial boligbygging og at alle familier skal kunne ha mulighet til å eie sin egen bolig er dermed under avvikling. Kanskje like greit når de fleste ikke har noe som helst problem med å bygge seg sitt eget slott.

Alt dette styret er altså et direkte resultat av griske banker som dobler marginene sine og skylder på egenkapitaloppbygging samtidig som de gir rekordutbytte til aksjonærene.

Glad jeg har et rimelig fastrentelån Smile
Signatur
   #13
 584     Midt-Norge     0
Mener du at Husbanken sitt grunnlån er tilrettelegging av at alle skal ha egen bolig?

Har ikke dette vært ett tiltak for å få flere boliger med livsløpsstandard/universiell utforming (i tillegg til energieffektive) heller enn den politikk du sikter til? Er ikke kommunenes startlånsordninger det du sikter til (kommunen da som videreformidler av Husbanklån)?
   #14
 131     0
Grunnlaget vårt for å søke husbank er jo ENØK og livsløpstandard som Innsia skriver. Dersom alle hadde bygget etter TEK10 hadde man hatt høyere strømforbruk enn man har idag på landsbasis.

En bolig på 150m2 som husbanken støtter i Oslo/Stavanger er sannsynligvis dyrere enn 200m2 bolig i distriktsnorge hvor vi bygger...
   #15
 827     Kongsberg     0

Grunnlaget vårt for å søke husbank er jo ENØK og livsløpstandard som Innsia skriver.


Tror du tilhører fåtallet. Tipper 95% av dem som søker husbanklån tilpasser seg deres krav nettopp for å få lån der.

Personlig droppet jeg lett husbankens skjerpede tiltakspakke når vi ikke fikk lån i husbanken i 2013 (når de ikke hadde mer penger å låne ut).
Signatur
   #16
 131     0
Mulig jeg ordla meg litt feil i forrige post. Vi har jo tilpasset boligen til deres krav. Men jeg mente at husbankens oppgave er å sørge for at det bygges flere boliger med livsløpstandard og ENØK vennlige:)
   #17
 615     Øvre Eiker     0
Husbanken ble etablert for at også folk med liten inntekt skulle ha mulighet til å bygge hus. Derfor ble det  satt strenge krav til maksimum størrelse både totalt og på enkeltrom, slik at ikke felleskapet skulle sponse folk som satt godt i det. Ideologien på den tiden var at alle skulle eie selv slik at ingen ble utnyttet av hushaier. Det var først i nyere tid at de slakket på arealkravene. Med de nye kravene ser de ut til å gå mer tilbake til sitt originale formål.

   #18
 55     Vestlandet     0
Kanskje man også unngår at Husbanken går tom for penger halveis gjennom året når dem ikke lenger skal låne ut 4-5mill i slengen til svære 200+ kvadrat eneboliger.
   #20
 210     0

Husbanken ble etablert for at også folk med liten inntekt skulle ha mulighet til å bygge hus. Derfor ble det  satt strenge krav til maksimum størrelse både totalt og på enkeltrom, slik at ikke felleskapet skulle sponse folk som satt godt i det. Ideologien på den tiden var at alle skulle eie selv slik at ingen ble utnyttet av hushaier. Det var først i nyere tid at de slakket på arealkravene. Med de nye kravene ser de ut til å gå mer tilbake til sitt originale formål.


husbanken har ikke noe med at felleskapet sponser. Husbanken tjener penger, og det er ikke noe som blir dekket av skattepenger. Husbanken har 2 formål: Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet og Flere miljøvennlige og universelt utformede boliger og bygninger på attraktive steder. Dette står klart og tydelig på husbankens hjemmesider. Disse to sakene er to forskjellige ting, hvor punkt 1 klart er til for å få de med lav inntekt inn i boligmarkedet (ref. startlån) og punkt 2 har da som formål å stimulere til bedre og mer energieffektive boliger, og her kommer Grunnlån inn. Dette lånet har ikke noe med inntekt osv å gjøre