305    22    2  

Slagretning i Rømningsvei

 523     Bergen     0
Leser her:

https://dibk.no/byggeregler/tek/3/11/iv/11-14/

Det står:

b) Dør skal slå ut i rømningsretning.


Så leser jeg her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840/KAPITTEL_11-4#%C2%A711-14

b) Døren skal slå ut i rømningsretningen. Dør i rømningsvei kan likevel slå mot rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuving ved rømning.

Så jeg kan bygge huset mitt, Enebolig, risikoklasse 4, med døren slående inn, rent lovlig sett, men det er ikke TEK10/TEK17 godkjent?

På bildet har jeg rømingsveier fra to utleieboenheter. Da jeg har lyddører som er montert etter hverandre, blir noen av dørene slått innover.
Slagretning i Rømningsvei - 2019-04-09_01-22 (1).png - famadorian

  (trådstarter)
   #1
 523     Bergen     0
Her er et en dør mellom to brannceller hvor det er to lyddører som er montert etter hverandre. Akkurat rommet på dette bildet er ikke en rømningsvei, men slik dør som er montert etter hverandre er det samme.
Slagretning i Rømningsvei - 2019-04-16_00-38.png - famadorian
  (trådstarter)
   #2
 523     Bergen     0
ok, dette er en endring som er godkjent i TEK17:

Hva er endringene for brann i TEK17?
I § 11-14 er det gitt aksept for at dør i rømningsvei kan slå mot rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuvning ved rømning. Dette er mest aktuelt i boligbygninger der det er relativt få personer, og disse er kjent med slagretningen.
HSt
   #3
 20 224     Sørum     1
Men pass på en må klare å finne veien ut, har litt labyrint følelse her. Når strømmen har gått finner en veien ut ?

På jobb har vi nødlys ut fra kjeller og tekniske rom siden installasjoner gjør at den samme labyrintfølelsen oppstår. Selv om jeg er godt kjent gjorde vi en test og det var nesten umulig å finne vei ut i mørket.
   #4
 117     Oslo     0
Lovdata og TEK17 med veiledningen er identiske. Husk at hele huset ditt regnes som én branncelle så disse forskriftene gjelder kun for utgangen av denne, dvs inngangsdøren, og selv der gjelder egentlig ikke punkt b) pga lavt personantall.

Utleiedelene regnes kun som egne brannceller hvis du definerer dem som selvstendige boenheter og det er du jo ikke tjent med hvis du kan unngå det? Ser ihvertfall ut som de har inngang internt i huset, og da er det tilstrekkelig med to rømningsveier fra hver hybel, vindu og inngang.
TSt
   #5
 4 959     0
Men en må sørge for at en har nok rømningsveier også uten bruk av (låst) dør mellom hoveddel og ikke selvstendige boenheter. Hvis ikke kan en være ille ute. Er ikke slik bruk med låst dør helt uaktuelt å benytte så er det annerledes. Men en må tenke på evt lys. Selv om det er vindu i "toppen" av noe kan det bli så mørkt at en ikke klarer og orientere seg. Har opplevd dette ved strømbrudd et sted jeg akkurat hadde begynt å arbeide og selv om jeg viste hvordan det så ut var det ikke lett å finne ut.
   #6
 1 860     Asker     0
Dette med slagrettning er uvesentlig (med unntak av ytterdør) bla grunnet at enebolig, rekkehus regnes som boliger der alle i bygget kjenner godt til hvordan man kommer ut. Da kan de slå begge veier inni.

Et offentlig bygg er noe annet.
Signatur
   #7
 226     Sørlandet     0
Dette med slagrettning er uvesentlig (med unntak av ytterdør) bla grunnet at enebolig, rekkehus regnes som boliger der alle i bygget kjenner godt til hvordan man kommer ut. Da kan de slå begge veier inni.

Et offentlig bygg er noe annet.

Nja.. det går mest på mengden folk som rømmer, enn hvor godt lokalkjent disse er. Blir det alt for mange som presser på bakfra, så går ikke døren å åpne hvis den slår innover (ref. eks. diskoteksbrann i Gøteborg -98).


På sted med veldig mange så er det gjerne fordelaktig med s.k. panic bars i tilegg til håndtak.

  (trådstarter)
   #8
 523     Bergen     0
Lovdata og TEK17 med veiledningen er identiske. Husk at hele huset ditt regnes som én branncelle så disse forskriftene gjelder kun for utgangen av denne, dvs inngangsdøren, og selv der gjelder egentlig ikke punkt b) pga lavt personantall.

Utleiedelene regnes kun som egne brannceller hvis du definerer dem som selvstendige boenheter og det er du jo ikke tjent med hvis du kan unngå det? Ser ihvertfall ut som de har inngang internt i huset, og da er det tilstrekkelig med to rømningsveier fra hver hybel, vindu og inngang.


De er uselvstendige boenheter, men de har egen inngang.

Leiligheten har inngang ved 1 og nødutgang ved 3
Hybelleiligheten har inngang ved 2 og nødutgang ved 4

Du kan beskue Romplan i Autodesk Viewer

Og hva mener du med "hvis du kan unngå å definere dem som selvstendige boenheter"? Det er vel helt opp til meg?
Slagretning i Rømningsvei - Screenshot of Autodesk Viewer _ Free Online File Viewer.png - famadorian
HSt
   #9
 20 224     Sørum     0
Det er adkomst til den venstre hybelen som kan være diskusjonen, arealet skal jo være egnet for egen bruk men skal du gå gjennom bod vaskerom og bad så kan det jo hende at noen sier at dette ikke tilfredstiller dette kravet.

Romplanen er ikke god
  (trådstarter)
   #10
 523     Bergen     0
Det er adkomst til den venstre hybelen som kan være diskusjonen, arealet skal jo være egnet for egen bruk men skal du gå gjennom bod vaskerom og bad så kan det jo hende at noen sier at dette ikke tilfredstiller dette kravet.

Romplanen er ikke god

Jeg må bare forstå deg rett. Når du sier adkomst til den venstre hybelen, snakker du da om rømningsvei og snakker vi om det som er merket leilighet på romplanen, men du sier hybel? Ble litt forvirret;)

Det er også bare rømningsvei som skal gå igjennom bad, vaskerom og bod; er det det du mener ikke tilfredsstiller kravet?