#11
 5 189     Østlandet     0
Preaksepterte løsninger betyr anerkjente løsninger.

Taket i artikkelen beskrives som "helt nytt og helt ødelagt".
Videre står det: "Disse husene er gjerne bygd i 2005 og utover."

Siden det ikke er hobby snekkere som setter opp disse flate takene det her er snakk om må man anta at dette også er preaksepterte løsninger og at byggebransjen sliter med kompetansen i overgangen fra tradisjonelle tak til flate tak.
For byggebransjen er det uansett en vinn-vinn sak. Først bygges huset, og 5 år senere tjener man penger på reparasjoner. Mye likt bilbransjens business-modell.
Signatur

   #12
 9 677     Kysten     0
Nå surrer du Harald, å bygge tak slik dem har gjort her er ikke en anbefalt løsning. Kompakt tak er det som er en preakseptert løsning. Fordi om dette er bygget slik er det ikke en standard for hvordan konstruksjonen bør være.
Tom
  (trådstarter)
   #13
 1 545     Sørlandet     0
Hva mener du med kompakt tak?
Signatur
   #14
 9 677     Kysten     0
I et kompakt tak legger en først bærekontruksjonen oppå der dampsperre så trykkfast isolasjon og tekking.
   #16
 372     Hordaland     0
Når det er snakk om MANGE skader (slik Jæger selv uttaler), så kan en ikke henvise til at det er "bygget feil" og dermed - poff - er det ikke noe problem. For sannheten er at det er MANGE slike (kall det gjerne feile) tak der ute. Også bygget av større utbyggere.

Tror neppe det er "jokke's snekker og kebabservice" som har bygget alle husene det er problemer med. ;)  Løsningen med bruk av tre i takkonstuksjonen henger nok igjen fra gammelt. Blant både arkitekter og utbyggere/byggmestre. 

  Sintef sier en ikke bør ha organiske materialer i flate tak. Erfaringer viser det samme. Problemet blir likevel når en bygger typisk småhus og rekkehus i tre og skal kombinere dette med stål el. betong. Det skurrer sikkert blant endel, selv om det er det minst dårlige. Flate tak på en konstruksjon i tre er uansett risikabelt i den forstand at lekkasjefaren er større (basert på tall over skader) enn på et tak med fall.  Noe av grunnen kan synes å være manglende gjennomlufting (også på kompakttak med isolasjon øverst).  Dette synes å bedres med den nye typen isolasjon med innfreste luftespor.

Sintef-rapport ang. kompakttak fra 2012 her; http://www.tpf-info.org/pdf/SB-prosjektrapport-93.pdf

Utdrag; "Tradisjonelt bygges kompakte tak opp uten planlagt naturlig lufting eller selvuttørkingsevne. Se
fig. 1.2. Byggfukt og annen fukt som kommer inn i et tradisjonelt kompakt tak kan bli værende i
taket i flere år før den eventuelt tørker ut. Det betyr i verste fall at det vil være lange perioder med
temperatur- og fuktforhold som kan være gunstige for soppvekst i taket, spesielt de første årene. 
Kompakte tak anbefales derfor bygd av materialer som tåler fukt og som ikke er utsatt for
råtesopp. Muggsoppvekst kan en imidlertid ikke hindre helt gjennom materialvalg. Muggsopp
svekker ikke takkonstruksjonens bæreevne, men soppsporer og mykotoksiner fra muggsopp kan i
verste fall spre seg fra taket og inn i bygget og virke negativt inn på inneluftkvaliteten. Muggsopp
er derfor uønsket, også i kompakte tak. I tillegg vil fukt i taket senke isolasjonsevnen. For å
begrense muggsoppveksten og for å sikre best mulig varmeisolasjonsevne er det derfor ønskelig
med en viss uttørkingsevne for å holde fuktinnholdet lavt også i kompakte tak. "


Edit: Her er et eksempel på skade i et kompakttak og hva en må leve med (betale selv) etter evt. problemer etter noen år...

http://boligtvistnemnda.no/avgj_relser/content/text_60396c06-f5e0-4ef0-8904-c1a9f9ea693f/1348569764186/sak_615_31_01_12.pdf

Undersøkelse av fukt i kompakttak; http://www.bygningsfysikk.no/NorskBygningsfysikkdag2007/10_Noreng.pdf

Ikke akkurat oppløftende lesning.
Signatur
jaf
   #17
 5 074     tromsø     0
Skulle kondens oppstå i et gammeldags tak vil det gjerne renne ut på undersiden på eldre tak med 40 graders tavinkel og ut av hus. Med flate tak og innvendig fall ledes kondens innover og når isolasjon er mettet får en merke i stuetak. Preakseptert betyr at økonomi ansvarlig for prosjektet/entrepenør velger flat tak fordi det er billigst. De er de største entrepenørene som velger flate tak. De har gjerne kortest hukommelse.

   #18
 5 189     Østlandet     0

Skulle kondens oppstå i et gammeldags tak vil det gjerne renne ut på undersiden på eldre tak med 40 graders tavinkel og ut av hus. Med flate tak og innvendig fall ledes kondens innover og når isolasjon er mettet får en merke i stuetak. Preakseptert betyr at økonomi ansvarlig for prosjektet/entrepenør velger flat tak fordi det er billigst. De er de største entrepenørene som velger flate tak. De har gjerne kortest hukommelse.

Amen!

Jeg jobbet for en stund siden i en bygning (Building 3001) som ble bygget på 40-tallet. Bygget var ca 1200 m langt og 120,000 m2. Taket var flatt og hadde stort sett lekket hele tiden. Lekkasjen flyttet seg bare rundt, selv om det mer eller mindre konstant var taktekkere på jobb der oppe.
Signatur
   #19
 9 677     Kysten     0
Ser ikke helt problemet. Hus bygges feil- det blir skader på bygget. Sånn er det bare. Det skjer jo med skråtak også om det bygges feil. Prøv å fjerne lufting fra et skråtak og det råtner. Bygger en flatt tak rett, kompakttak så er det ikke noe som kan råtne. Om det er membran eller tekking dere ikke stoler på så slutt å bruke badet deres, der ligger det mye tynnere membraner.....
   #20
 5 189     Østlandet     0
Her var det stort sett bare betongtak.

Hvordan bygges vanligvis kompakttak på enebolig og rekkehus nå om dagen? Har ikke sett mye betongtak der...
Signatur