#21
 1 674     0
Har du hus i naturfarge? Da bør du lese dette
Det slo ned som en bombe denne uka at det mye brukte ytterpanelet royal, ikke lenger er godkjent av brannhensyn. Advokat ber alle boligeiere sende reklamasjonskrav allerede nå.


I desember 2020 avdekket nye tester av royalimpregnert ytterpanel at produktet er mer brannfarlig enn tidligere antatt. Salg og produksjon stanset umiddelbart.publisert publisert
15. januar

[ol]
  • Del på Facebook

  • Del på twitter

  • Del med e-post • https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/1BqgxQ/har-du-hus-i-naturfarge-da-boer-du-lese-dette#ui-core-comments
  https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/1BqgxQ/har-du-hus-i-naturfarge-da-boer-du-lese-dette#ui-core-comments4 kommentarer
  https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/1BqgxQ/har-du-hus-i-naturfarge-da-boer-du-lese-dette#ui-core-comments

 • [/ol]

  Folk som bor i hus med naturfargene svart, grå, brun, okergul, låverød og natur på ytterpanelet, bør være obs. Men også folk i blokker av betong kan ha skillevegger laget av panel som nå ikke er branngodkjent lenger.
  [hr]
  – Materialet finnes i nye og gamle boliger, eneboliger og borettslag. I praksis alt som er bygget etter 1960-tallet. Det vil berøre boliger i større boligfelt. Og ikke minst: Offentlige bygg og institusjoner, sier Aleksander Vågen, daglig leder i L&V Takst AS til Stavanger Aftenblad.


  Ingen; verken produsentene eller bransjen vet hvor mange boliger som har royalimpregnert materiale.
  Innrømmer feil
  Produsentene bak ytterpanelet legger seg flate og innrømmer feilen. Bransjeforeningen deres, Treindustrien, opplyser at feiltolkningen av bransjestandarden ble oppdaget i desember 2020, i etterkant av et markedstilsyn som ble startet i 2019. Dette hadde Treindustrien selv bedt om.
  Ibyggteknisk forskrift (TEK17) er det en forutsetning at en bolig må tilfredsstille kravene for brannklasse D. Treprodusentene har fram til nå tolket forskriften slik at royal kom inn under såkalt «preakseptert godkjenning. Det gjør det ikke.
  Ikke farlig for folk
  – Vi ser ingen umiddelbar fare for personsikkerheten, men materialet er ikke helt i henhold til sikkerheten, og det må flere tester til for å avklare, sier fagsjef Leif Tore Isaksen i Sweco som har bidratt i rapporten som Rådgivende ingeniørers forening står bak.
  – En brann kan bli større når det først tar fyr, sier Isaksen.
  Det viktigste er at beboere i en brennende bolig kommer seg ut og i sikkerhet. Panelet, som nå har mistet godkjenningen sin, er på utsiden av boligen.
  https://track.adform.net/C/?bn=38579081ANNONSE

  https://track.adform.net/C/?bn=38579081ANNONSE FRA LET`S DEALBli sett i mørket denne vinteren. Bruk reflekssele
  https://track.adform.net/C/?bn=38579081

  – Ja, de foreløpige testene viser at produktet ikke fyller kravene til utvendig kledning. Det er behov for mer testing av produktet for å avklare risikoen, sier Ari Soilammi, kvalitetssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening.


  Ari Soilammi, kvalitetssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening. FOTO: RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING.

  Ber om is i magen
  Bransjeforeningen laget et fagnotat som en foreløpig vurdering av brannsikkerheten ved produktet etter at treprodusentene selv informerte om at produktet var nedgradert fra brannklasse D til brannklasse E eller avklassifisert.
  – Må alle hus med royal yttervegger bytte panel?
  – Det må gjøres en individuell vurdering, blant annet med hensyn til byggemåte, type bygg og avstand.
  – Sentrale myndigheter må snarest gi noen veiledende råd, slik at vi kan få en felles tilnærming til løsning, sier Ari Soilammi, utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening.
  – Dette er en vanskelig situasjon for både boligeiere, boligprodusenter og produsentene av royalbehandlet kledning. Vi oppfordrer til å ha is i magen til testresultatene er klare, sier Bjørn H. Pettersen i Direktoratet for byggkvalitet.


  Marnar Bruk i Marnardal er en av fire norske produsenter av royalimpregnert panel. Nå er produksjon og salg midlertidig stoppet. FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN (ARKIV)

  Brukt i 50 år
  Byggematerialet er blitt brukt i 50 år. Men de siste tiårene har populariteten økt. Derfor er det de nybygde og nyrehabiliterte – naturfargede boligene – som oftest er kledd i royalimpregnert ytterpanel.
  https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N882866.3119459PLISTANO/B25143203.291588719;dc_trk_aid=484823467;dc_trk_cid=143463159;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=0;gdpr_consent=ANNONSE

  https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N882866.3119459PLISTANO/B25143203.291588719;dc_trk_aid=484823467;dc_trk_cid=143463159;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=0;gdpr_consent=ANNONSE FRA USNVet du ikke hva du skal studere?
  https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N882866.3119459PLISTANO/B25143203.291588719;dc_trk_aid=484823467;dc_trk_cid=143463159;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=0;gdpr_consent=

  I 2020 ble det solgt royalimpregnert ytterpanel for 700 millioner kroner i Norge. Salget har vært stigende de siste åra. De fire produsentene som leverer panelet, Marnar Bruk, Talgø, Moelven og Alvdal Skurlag. De har stanset all produksjon.
  Stanset salget
  Royal yttervegger er satt inn med linolje for å øke holdbarheten og redusere behovet for vedlikehold. Dette øker imidlertid brennbarheten, viser testen som er utført i Danmark. Nå må det gjøres flere tester.
  21. desember 2020 gikk Treindustrien ut med informasjon om at brannklassifiseringen av royalbehandlet kledning måtte oppdateres. Dagen etter informerte boligprodusentenes bransjeorganisasjon igjen sine medlemmer. Men det var først etter juleferien at alvoret gikk opp for bransjen.
  Både boligeiere og boligprodusenter rammes av at trevirkeprodusentene har trukket i nødbremsen og stanset alt salg.
  Produktet er solgt gjennom store byggevarekjeder og brukes i stor stil av utbyggere.
  Trodde produktet var bra
  Boligbyggere over hele landet i akutt behov for å få en avklaring. Mange byggeprosjekter med royalimpregnert materiale er halvferdige.


  Torstein Fjogstad i Fjogstad Hus er fortvilet. Han ber direktoratet gi bransjen et amnesti for pågående prosjekter.
  – Denne saken er så stor at nøkkelen ligger hos Direktoratet for byggkvalitet.
  Spørsmålet han vil ha avklart raskt er om dette er et dokumentasjonsproblem, eller en brannrisiko.
  – Direktoratet har ikke myndighet til å gi amnesti fra gjeldende regelverk, sier Bjørn H. Pettersen i Direktoratet for byggkvalitet.
  – Dette er akutt
  – Vi vet ikke alt og situasjonen er akutt. Derfor er det viktigste å gi de beste rådene vi kan basert på det vi vet, sier administrerende direktør, Per Jæger i bransjeforeningen, Boligprodusentene.


  Administrerende direktør, Per Jæger i bransjeforeningen, Boligprodusentene. FOTO: JOHNNY SYVERSEN

  – Fram til 18. desember i fjor var det en allmenn oppfatning at dette var et godt og sikkert produkt, sier Jæger.
  Han minner om at produktet har vært brukt på boliger i 50 år, og det finnes ingen tilbakemeldinger eller dokumentasjon på at det utgjør en risiko.
  https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N882866.3119459PLISTANO/B25143203.291588725;dc_trk_aid=485016660;dc_trk_cid=143463159;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=0;gdpr_consent=ANNONSE

  https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N882866.3119459PLISTANO/B25143203.291588725;dc_trk_aid=485016660;dc_trk_cid=143463159;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=0;gdpr_consent=ANNONSE FRA USNHvilken utdanning passer for deg?
  https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N882866.3119459PLISTANO/B25143203.291588725;dc_trk_aid=485016660;dc_trk_cid=143463159;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=0;gdpr_consent=

  – Dette er et populært produkt med mange gode egenskaper, sier Jæger. Men fastslår at ytterpanelet nå har et dokumentasjonsproblem som må ordnes.
  Kan ta et år
  – Vi tar ikke stilling til produktet. Vi kan bare forholde oss til at det ikke lenger oppfyller kravene i bransjestandarden, sier Jæger.
  – Jeg tror det vil ta et år før denne saken er helt avklart, sier Jæger.
  Boliger som er under bygging blir bygget ferdig med annen type materiale. Hvis det gjenstår veldig lite arbeid, er rådet at husene bygges ferdige og befaring av en branninspektør.
  Legger seg flat
  Heidi Finstad er administrerende direktør i Treforeningen, som er bransjeforeningen for produsentene bak det impregnerte fasadeproduktet.
  Ytterpanelet er brukt på boliger i Norge i 50 år. Standarder har endret seg og blitt tilpasset. Underveis har det etablert seg en oppfatning at materialet ikke måtte branntestes for godkjenning, i tråd med byggestandarden. Veggpanelet ble oppfattet som såkalt pregodkjent «historisk preakseptert .


  – Produsenter har handlet i god tro. Det har vært endringer og harmoniseringer av standarden opp gjennom årene. Så har man ikke fanget opp at bransjestandarden krever tredjeparts testing av produktet.
  – Vi har ingen historikk på det er større brannrisiko eller personrisiko ved slike fasader.


  Advokat hos Tingmann i Stavanger, Morten Sagen. FOTO: JONAS HAARR FRIESTAD

  – Krev refusjon
  – Det er klart denne informasjonen vil gjøre mange folk engstelig, sier Morten Sagen som er advokat hos Tingmann.
  Advokatkontoret Tingmann jobber mye med reklamasjonssaker både fra bedrifter og enkeltpersoner. Han mener saken er veldig alvorlig.
  Han mener at huseiere med royal på veggene ikke har fått den varen de har betalt for. Derfor bør de kreve refusjon.
  – Jeg ville kontaktet en takstmann, er rådet fra advokaten.


  Han ville også sendt inn krav om reklamasjon til kjøper eller boligutbygger.
  – Det er tidsfrister i reklamasjonssaker. Fristen løper fra da du fikk kunnskap om mangelen ved boligen, sier Sagen.
  Den generelle reklamasjonsfristen er fem år, men det skal skje innen rimelig tid.
  Advokat Sagen mener at både boligbyggere og boligeiere bør sette i gang en reklamasjonsprosess.
  – Begge partene er uskyldige Her må hvert ledd søke kompensasjon i sitt nærmeste ledd. Produsenten er til sjuende og sist ansvarlig.
  Storm i et vannglass?
  Han er allerede blitt kontaktet av flere som er rammet i saken.
  Sagen avviser at dette er «storm i et vannglass , selv om panelet er brukt i 50 år.
  – Det er gjort en test. Det er lite sannsynlig at nye tester vil vise noe annet, sier Sagen.
  Takstmann Tommy Lauvstad i L&V Takst AS har samme råd:
  – Hvis jeg hadde hatt et slikt hus selv, ville jeg kontaktet en fagmann, sier Lauvstad.
  – Det er ingen akutt risiko for personsikkerheten. Men ved overtenning i en brann kan det øke faren for spredning, sier Lauvstad.
  Derfor må risikoen i hvert enkelt hustilfelle vurderes sammen med avstand til andre boliger. Kravet er fire meter. Er avstanden mindre, er kravet til husmaterialet strengere.
  – Reklamasjon og erstatning må vi ta etter hvert. Akkurat nå må vi prøve å hjelpe hverandre og løse de akutte problemstillingene, sier Per Jæger, administrerende direktør i husbyggernes bransjeforening.
  publisert
  publisert: 15. januar 2021 23:46

     #23
   27     Bergen     0
  Jeg skal skifte kledning med oppstart i februar/mars. Har fått pris på jobben med royalimpregnert kledning.

  10m opp til mønet, ønsker ikke stå og balansere der oppe og skrape maling. Håpte derfor på å slippe unna med ny olje hvert femte år.

  Hvilke alternativer har jeg?
  HSt
     #24
   35 401     Lillestrøm kommune     0
  Du får kontakte noen av leverandørene og høre, men foreløpig så høres det ikke ut som de får godkjenningen tilbake. Siden jobben ikke er påbegynt så er det ingen unntak.
     #25
   10     0
  Noen hørt noe nytt angående dette?
  Tenker spesielt de som allerede har hus med dette på, eller hus under oppføring med kledning ferdig påsatt.

  -alex
  TRM
     #26
   61     0
  Noen hørt noe nytt angående dette?
  Tenker spesielt de som allerede har hus med dette på, eller hus under oppføring med kledning ferdig påsatt.

  -alex

  Nei, men har sendt inn reklamasjon til Talgø, og bedt de holde meg oppdatert.

  1970-hus med royalimpregnert kledning fra 2019.

     #29
   868     0
  Så nå vet vi at treverk kokt i olje brenner bedre enn treverk som ikke er kokt i olje...
  TSt
     #30
   13 694     0
  Det er hvor mye bedre vi ikke visste. Det står at Moelven har testet alle andre kledningene sine. Det var jo heller ikke 100% klart om andre ferdig behandlete kledninger tilfredsstilte klasse D.