(trådstarter)
   #31
 2 978     Vestlandet     0
Og NO kom eg på at det vert vanskeleg å montera beslaga når eg har montert vindauge flukr med lektene. Beslaga skal vel litt utanfor vindauge, og der står det stender. Kan eg fresa ut 1cm i denne til beslaga?

Vart i ein ana tråd råda om å montera vindauge flukt med vindsperra. Men det kan no sjå ut som eg har bæsja på leggen.

Er det så gale at eg må ta ut vindauga att?
Signatur

  (trådstarter)
   #32
 2 978     Vestlandet     0
Eg burde vel hatt den kanten/leppa 4mm ut, så beslag kom bak? Vannbord utanpå kledning over vindauge?  - DSC_0130.JPG - Komlo

Kva gjer eg no?

Prøver eg å fresa ut spor i stender til beslag, eller berre skjær eg ut skum og prøver å justera vindauge lenger ut?
Signatur
  (trådstarter)
   #33
 2 978     Vestlandet     0
No har eg flutta begge vindauga 8mm ut. Det er akkurat nok til å smyga tommestokken bak kanten/leppa på vindauga.

Då skal vel beslaget gå fint bak kanten?

Berre å skumma på ny?
Signatur
  (trådstarter)
   #34
 2 978     Vestlandet     0
Jaja, no er vindaugene flytta 8mm ut og skumma på ny. Det er no plass til beslag opp bak den vesle plastkanten på biletet over. No håpar eg verkeleg det ikkje dukkar opp nye tabbar. Vart rimeleg motlaus av dette.

I morgon er planen isolasjon, vindsperreduk og lekter.

Beslag må eg tinga av blikkenslagar på måndag. Skal beslag vera akkurat lika langt som vassbrett, litt kortare, lit lenger (på dei andre vindaugene er beslaga (utan oppkant) kortare enn vassbrett)?
Signatur
   #35
 1 332     Bergen     0
Vi monterte vinduene ganske likt dette - PVC fra VentaWindows. Forskjell fra deg er at vi hadde dobbel vindsperre i form av 9 mm GU-gips og Tyvek-duk utenpå dette. Vinduene var i flukt med utvendig gips, altså 9 mm utenfor stender.

Ved montering av kledning lot vi denne gå med overmål inn i vindusfakk og kappet etterpå med skinne og Festo slik at sider ble lik ytterkant vindu og under/over tilsvarende med tillegg/fratrekk for tykkelse på vannbord. Vannbord skar vi til på mål selv - det fungerte kun som en understøttelse for beslag.

Vedlegger noen bilder og skisser som viser beslag og vinduer både underveis og ferdige. Legg merke til beslag under vindu, dette er kappet slik at vann kan renne forbi på de ytterste 4 cm og vannbord i tre tilsvarende. Vi malte et stykke inn på endene på sistnevnte før montering, for beskyttelse mot vanninntrekk. Ellers er der mange detaljer her som ikke synes og har du mer interesse så er det bare til å spørre...Smile
Vannbord utanpå kledning over vindauge? - fasade_N1.jpg - kolvorok
Vannbord utanpå kledning over vindauge? - fasade_N2.jpg - kolvorok
Vannbord utanpå kledning over vindauge? - fasade_N3.jpg - kolvorok
Vannbord utanpå kledning over vindauge? - fasade_N4.jpg - kolvorok
Vannbord utanpå kledning over vindauge? - fasade_S3.jpg - kolvorok
Vannbord utanpå kledning over vindauge? - fasade_V.jpg - kolvorok
Vannbord utanpå kledning over vindauge? - fasade_V2.jpg - kolvorok
Signatur
  (trådstarter)
   #36
 2 978     Vestlandet     0
Er det beslag du har på sida av vindauge og?

No står som sagt vindaugene om lag 8mm ut frå stender. Det skal då gå greit å smetta beslag inn under vindauge.

Vindsperreduk tenker eg å trekkja over karm på vindauge, og reinskjæra rundt karm etterpå.

36mm lekter + 19mm kledning - 8mm uttrekt vindaige gjer at eg må ha 47mm foring rundt vindauge, for å få det flukt med kledning.

Fruen ønskjer 148mm omramming rundt vindauga.

Vert denne framgangsmåten grei?.

1 Montera dindsperreduk inn over vindauge og 36mm lekter (i dag).
2 Montera beslag og vassord (28x120mm impregnert terassebord kappa 15 krader i endane) under vindauge. Kutta litt i vindsperreduk slik at oppbrett på beslag kjem bak duk på sida av vindauge (neste helg).
3 Kle vegg (neste helg).
4 Fora ut 47mm rundt vindauge med lekt som klemmer vindsperreduk mot karm vindauge.
5 Montera 148mm omramming rundt vindauge samt vassbord over vindauge (kun estetisk, på kledning)

Vassbord bør gå nokre cm utanfor omramming på kvar side. Skal beslag gå kant i kant med kant vassbord? 5mm innanfor/utanfor?

Beslag bør vel ha oppbrett i endane?
Signatur
  (trådstarter)
   #37
 2 978     Vestlandet     0
Eg skal tinga beslag no.


Eg tenkjer å nytta slikt beslag med 15 grader helling og oppbrett i endane:
Vannbord utanpå kledning over vindauge?  -  - Komlo
32cm lenger enn karm på vindauge, slik at det stikk 2cm lenger ut enn omramming med 148mm omramming trekt 1cm inn på karm av vindaige. Altså akkurat like langt som vassbord.

Høyres dette riktig ut?

Kor viktig er oppbretten i endane?
Signatur

   #38
 1 332     Bergen     0
Er det beslag du har på sida av vindauge og?

No står som sagt vindaugene om lag 8mm ut frå stender. Det skal då gå greit å smetta beslag inn under vindauge.

Vindsperreduk tenker eg å trekkja over karm på vindauge, og reinskjæra rundt karm etterpå.

36mm lekter + 19mm kledning - 8mm uttrekt vindaige gjer at eg må ha 47mm foring rundt vindauge, for å få det flukt med kledning.

Fruen ønskjer 148mm omramming rundt vindauga.

Vert denne framgangsmåten grei?.

1 Montera dindsperreduk inn over vindauge og 36mm lekter (i dag).
2 Montera beslag og vassord (28x120mm impregnert terassebord kappa 15 krader i endane) under vindauge. Kutta litt i vindsperreduk slik at oppbrett på beslag kjem bak duk på sida av vindauge (neste helg).
3 Kle vegg (neste helg).
4 Fora ut 47mm rundt vindauge med lekt som klemmer vindsperreduk mot karm vindauge.
5 Montera 148mm omramming rundt vindauge samt vassbord over vindauge (kun estetisk, på kledning)

Vassbord bør gå nokre cm utanfor omramming på kvar side. Skal beslag gå kant i kant med kant vassbord? 5mm innanfor/utanfor?

Beslag bør vel ha oppbrett i endane?

Der er beslag på sidene, ja. Vi har både stående og liggende kledning på huset, hva har du? Ved liggende kledning har vi brukt 23 mm luftelekter og 19 mm kledning. Lektene har da blitt plassert inntil ytterkant side av vindu og 19 mm foring på 42 mm klemt mot vindu/vindsperre og spikret/skrudd på sider av lekter. Mellom vindu og vindsperre er der brukt sikaflex fugemasse og det samme mellom utforing og vindsperre.

Som du ser av bilder og skisser er det er mange detaljer her og det viktigste er egentlig beslag under vinduet. Ser at du er tilhørende på Vestlandet så er du nær Bergen kan du ev ta en befaring her. Har også en del beslag til overs som du kan få teste med eller overta. Blikkensklageren som lagde disse har jeg fremdeles god kontakt med, han leverer på 1-2 dager. Send meg en melding om dette er interessant...Smile
Signatur
  (trådstarter)
   #39
 2 978     Vestlandet     0
Det er på vestlandet ja. Og me har liggande kledning på 19mm på heile huset.

Beslag under vindauge er bestilt, og kjem i dag. Planen er då å laga til lekter på 47mm som omramminga ligg mot. Litt usikker på om eg skal nytta 22x98mm impregnert som eg skjærer til, eller om eg skal kjøpa inn 36x48 impregnert eller liknande for å laga utforinga.

Fekk forøvrig beskjed av blikkenslagar at beslag bør gå om lag 1cm lenger ut enn vassbord.
Siste redigering: 8. mars 2018 14:36:52 av Komlo
Signatur
   #40
 1 332     Bergen     0
På sidene kan du bruke 22x98 mm eller slisse opp 19 mm kledningsbord for samme. Det kommer litt an på hvor disse kommer i forhold til den liggende kledningen. Våre utfóringer ble lagt inntil rettkappet kledning så da var det nok med 19 mm. På bildene du har postet er det ikke med noe kledning, men vil anbefale deg å kappe denne lik med ytterkant vindu, da blir hele anlegget på utfóringen mot selve vinduet - og 19-22 mm er da nok.

Men beslag under vindu må plasseres først. Vi skar til vannbord av 36-48 mm virke slik at det var skrått på overside og rett på underside. Da kunne vi skru det rett inn i luftelekter under vindu og monterte med avstandsmal på underside av vindu - akkurat nok til å kunne vippe beslaget på plass. Ha godt med silikon/fugemasse i sporet på vinduet før du monterer vannbord og beslag.

Hvor lang beslaget skal gå utenfor vindu på begge sider er avhengig av listverk/løsning, men vi klippet det til slik at vi kunne lage en oppbrett på 10-20 mm på hver side. Ferdig med oppbrett hadde da beslaget samme bredde innerst som selve vinduet. For å få til dette brukte vi en falsetang. Vannbord ble malt i ender før montering og beslaget lagt i fugemasse på ender og punktvis i lengderetning. I tillegg ble det sikret med noen hvite rillestift i forkant, som det ble forboret for. Du får studere bildene nærmere så får du tak i det etterhvert...Smile
Signatur