(trådstarter)
   #41
 2 978     Vestlandet     0
Vassbord vert 28x120mm som eg skråkappar 15 grader.

Beslag under vindauge dekker heile vassbordet + om lag 1cm ut på kvar side.

Når kledning er montert, vil den stikka om lag 47mm utanfor karm vindauge. Vurderer å kutta til 22x47mm foring. Men eg ønskjer å festa denne foringa mot karm på vindauge og, og dermed klemma vindsperreduk mot vindauge. Det kan verta vanskeleg med foring som er kun 22mm brei. Eg ser for meg at eg ikkje får skrudd foring i karm på vindauge utan at denne sprekk opp.

Bør kanskje laga foring av 36x48mm lekt eller 48x48mm.
Signatur

   #42
 1 330     Bergen     0
Ang klem av vindsperre så har jeg liten tro på at det tetter nok, etter min erfaring må det fuges i tillegg. Har selv gjort dette trippel - først vindsperre på vindu så foring på vindsperre og i tillegg har jeg lagt en fugestripe mellom vindu og foring etter montering av sistnevnte. Har i tillegg kledd dette inn med alu-beslag som på bilder.

Noen steder har jeg ikke vært nøye nok med vindsperre under vindu og har tenkt at fugeskum ville klemme og lime denne godt nok til underkarm. Det har vist seg å ikke holde tett. Kombinert med at det ble vanskelig å få silikon opp i spalten på underkarm så har det ved stort vindpress klart å drive vann som ligger på beslag inn under vindu og gjennom. Heldigvis stod vinduene uten innvendig belisting en periode slik at jeg oppdaget det. Har siden fuget mer fra innside samt brukt tilhørende tape innvendig. På vinduer jeg har montert i senere tid har jeg vært nøye med å tape vindsperre til underkarm, rett bak spor for beslag. Kombinert med innvendig tape så har en da gjort det en kan for å få det tett.

Kombinasjonen regn og vindpress er undervurdert av mange. Jeg har vært på befaringer i høyblokker der jeg har sett vannet piple inn over fals i vindu. Det var riktignok vinduer med spikrede glasslister, som det stort sett er slutt på i dag. Vinduene jeg så på den gang var nettopp montert.
Signatur
  (trådstarter)
   #43
 2 978     Vestlandet     0
Planen er karm - silikon- vindsperreduk - silikon - utforing. Og då tenker eg at eg må få skrudd denne utforinga mot vindauge på eit vis, slik at silikon vert klemt ut og limer. Då jåpar eg å få forsegla over og på sidene av vindaige.

Under vindauge tenker eg beslag opp i spor på vindauge med silikon. Håpar på å få lurt oppkant å beslag inn under vindsperreduk der beslag går utanfor på sida av vindauge. Tape/silikon for å tetta overgang mellom vindsperre og beslag ved enden av beslag.

Under beslag veit eg ikkje, men kanskje tape vindsperre mot beslag?
Signatur
   #44
 1 330     Bergen     0
Du klarer nok å få tapen opp i sporet under vindu om du vil og klem den så ned på vindsperren. Plassering av vannbord under vindu finner du ut av ved å prøveoppsette med fx terrasseskruer - de blir jo dekket inn av beslag etterpå. Vannbord under vindu må selvsagt på før beslag.

Å skru utforingene inn i karm burde gå greit om du forborer dem med 4,5-5 mm bor for 4,8x75 mm terrasseskruer. Da er det nok med 22 mm utforing etter mitt skjønn. Problemet er å få skruene til å feste i PVC-vinduene - de bør treffe tynnprofilstålet i karmene. Har opplevd at det kan ha ulik plasseringer etter type og størrelse. Det beste er å feste utforing med en enkel kortere skrue (4,2x55) og merke videre gjennom borehull. Fjern så utforing og forbor med en 3,5 mm bor i karmen. Treffer du stål så merker du det, men ikke plasser skruene for langt ut mot ender på karm, der treffer en ikke alltid stål til å skru i.
Signatur