869    17    0  

Flytte hovedsikring utenfor huset?

 51     0
Vi har et nybygg med TN-nett, en utvendig "strømboks" som blant annet inneholder automatiskk strømmåler,
og et innvendig sikringsskap.

Hvis vi ønsker å ha en elbil-lader i carporten, så har en nabo sagt at normalt må man legge kabel fra sikringsskapet inne, og ut i carporten for dette. Men at en elektriker kan omgå dette(som visstnok var ganske dyrt?), ved å flytte husets hovedsikring fra sikringsskapet inne, til den utvendige strømboksen med strømmåleren i, og strekke kabel herfra istedenfor innenfra huset.

Er dette lovlig og en grei løsning? Ulemper med dette?

zyp
   #2
 460     0
Ja, det er riktig. Man kan ikke ha avgreninger før hovedsikringa siden den skal hindre inntakskabelen i å bli overbelastet, men om den flyttes ut så kan man ha en avgrening rett etter den. Ulempen med å ha hovedsikringa ute er vel at ytelsen til den er temperaturavhengig, siden det er en termisk sikring, så elektriker må dimensjonere for at den fortsatt får jobben gjort i minusgrader. Hva dette vil si i praksis er jeg ikke sikker på, kanskje ingenting. Om inntakskabelen er godt overdimensjonert i utgangspunktet trenger det ikke ha noe å si om hovedsikringa tillater litt mer overbelastning før den løser ut.

Dette er mao. lovlig og greit så lenge elektrikeren går god for det, og en eventuell ulempe må jo være pris, spesielt om inntaksskapet må byttes/bygges om fordi det ikke er plass til flere sikringer i det du har i dag. Det blir jo i så fall en avveiing mot kostnaden for å trekke kabel fra carport og inn til sikringsskapet inne.
   #3
 21 714     Akershus     0
Men hvordan skal elektrikker bedømme dette? Her et OV fra Hager http://www.hager.no/files/download/0/90744_1/0/Hager_Produktdatablad_NAN263.pdf

Temperatur er oppgitt fra +20 grader og oppover. Hva slipper den gjennom ved -20?
Så kan en spørre seg, hva er kabelens strømføringsevne ved -20 grader? Den vil imidlertid gjerne gå inn i temperert hus, så deler av den er på +20 nominelt.

En må forvente at det står hundretusen termiske sikringer i båthus, pumpehus, trafikklys, låver... Hvor mye blir dette hensyntatt?
Signatur
zyp
   #4
 460     0
Nøyaktig hvordan vet jeg ikke, men jeg regner med at man kanskje i FEBDOK enten kan oppgi at vernet står utendørs eller et forventet temperaturområde for fordelingen og at det da blir medregnet.
   #5
 21 714     Akershus     0
Muligens kan en splitte i uteskapet og sette et OV i hver bygning. Størrelsen på KV, sum OV og kabel må vurderes. En får fortsatt vurderingen av størrelsen på OV i kald garasje.
Ulempen er at det kan bli lite på OV i huset.
Signatur
   #6
 667     0
DSB hadde en avklaring omkring dette for en stund siden. Skal se om jeg kan dra den fram.

HSt
   #8
 29 978     Lillestrøm kommune     0
På hytta har vi det slik, elektriker var fra nettselskapets installasjonsfirma.

De setter en ekstra hovedsikring i sikringstavlen, mht temperatur så blir det lav temp også sikringstavlen i en sommerhytte.

Jeg tolker det dit at de har risikovurdere dette og sagt ok, hva er argumentet for å si nei ?

Det kan bli et selektivitet problem på de 2 vernene i serie, men er det i prinsippet farlig ?

Edit: Svaret er vel nei, det er tilgjengelighet og krav til tversnitt på kabler som er grunn til at de ønsker det slik. Er kabel tversnitt ok så kan en jo diskutere om det er lettere å finne en hovedsikring inne i tussmørke enn ute langs veggen. Men ekstra merking er sikkert lurt.
TDJ
   #9
 1 616     Asker      0
Vi har et nybygg med TN-nett, en utvendig "strømboks" som blant annet inneholder automatiskk strømmåler,
og et innvendig sikringsskap.

Hvis vi ønsker å ha en elbil-lader i carporten, så har en nabo sagt at normalt må man legge kabel fra sikringsskapet inne, og ut i carporten for dette. Men at en elektriker kan omgå dette(som visstnok var ganske dyrt?), ved å flytte husets hovedsikring fra sikringsskapet inne, til den utvendige strømboksen med strømmåleren i, og strekke kabel herfra istedenfor innenfra huset.

Er dette lovlig og en grei løsning? Ulemper med dette?

Hadde samme problemstilling på hytta i fjor, iht nettselskapet var det ikke aktuelt å installere noe "ekstra" i det ytre skapet. Men det fantes plass i trekkerøret mellom ute-skapet og sikrings-skapet inne. Løsningen ble altså å trekke en PFSP 3G16 fra sikringskapet, via det ytre skapet og videre til ladestasjon (egentlig en underfordeler siden PFSP'en også leverer til uthuset hvor laderen er montert).
El-entreprenøren for hytta fortalte at de ved nybygg alltid la inn ekstra trekkekapasitet mellom det ytre skapet og hovedskapet inne. Kanskje det samme hos deg ?!
Signatur
   #10
 21 714     Akershus     0
Vi har ca 60m fra gatefordelingsskap med parkering til målerskap på hytteveggen. Undersøkte med nettselskapet om det var mulig å flytte målerskapet til parkeringsplass.
Deres motargument var at målerskapet ikke sto på egen grunn og for langt fra jordelektrode ved hytta.
Blir nok en 60 m skjøteledning, dessverre.
Signatur