#121
 1,519     Oslo     0
Firmaer som nesten utelukkende selger timer, eksempelvis rådgivende ingeniører, arktitekter o.l. ligger velg gjerne på 800 + mva eller deromkring, i alle fall i Oslo.

   #122
 21,481     Enebolig     0


Punkt 1. Helt riktig. Påbegynner man utdannelse (tekniker eller ingeniør) umiddelbart, gjelder kravet i FKE og ikke FEK.

Punkt 2. Helt riktig. Jeg har spesifikt uttalt meg om raskeste vei til å bli installatør. Som tidligere nevnt, så kan de 4 årene som elektriker erstattes av to års allsidig praksis som tekniker, men meg bekjent er det vanskelig å få godkjent dette.

Det er du som har blandet inn ingeniør, som forøvrig tar ett år ekstra grunnet utdannelsen (fagskole 2 år, ingeniør 3 år) Fire års praksis er et krav også for ingeniører, forskjellen er at man som ingeniør kan ta denne praksisen etter utdannelsen. Man trenger ikke være formelt utdannet elektriker.Og for ordens skyld: Svaret jeg tidligere har fått fra kontoret til installatørprøven (angående ny forskrift) synes å være feil, evt at spørsmålet er misforstått. Der gjelder tre år praksis etter endt utdanning. Tekniker må i tillegg ha fagbrev.
Det er jo ikke jeg som blander inn ingeniør. Det er du som blander inn elektriker. Jeg opplyste hva som var minimustid for å bli installatør. Det er så vidt jeg kan se 9 år.  Hvis du mener hva som er minimumstid for en elektriker å bli installatør er det en annen sak.


Jo, det er du som blander inn ingeniør, det hadde ikke noe med det opprinnelige eksempelet mitt å gjøre. Jeg har allerede uttalt hva jeg vet om "allsidig praksis" i forbindelse med opptak til installatørprøven. Det skal godt gjøres å opparbeide dette uten å i det minste ha tatt læretid som elektriker. Du uttaler deg om ny forskrift, da vil det være teoretisk mulig etter 9 år + installatørprøve slik jeg ser det.
   #123
 94     0

Dandelar, du lever i en slags fantasiverden om du tror at man må ha avanse på deler for å overleve "vest på kloden" det er svært mange bransjer som tjener på timepriser alene, tror du elektrikerbransjen lever i en slags boble der dette er umulig?


Nei, det er ikke umulig. Men siden de leverer en vare de har full kontroll på og har enerett som bransje å installere så ville det være idiotisk å selge denne videre uten avanse. Men ja jeg bor i Stavanger og lever forsåvidt i en fantasiverden :P

Jeg tviler på det er mange bransjer som kun videresender den innprisen de får og lever kun på timeprisen de klarer å klore ti lseg. Jeg har iallefall ingen klare eksempler innen håndverksbransjen som er den sektoren som i størst grad videreformidler varer i tillegg til en tjeneste. Men det har gjerne du?
   #124
 3,216     0


Dandelar, du lever i en slags fantasiverden om du tror at man må ha avanse på deler for å overleve "vest på kloden" det er svært mange bransjer som tjener på timepriser alene, tror du elektrikerbransjen lever i en slags boble der dette er umulig?


Nei, det er ikke umulig. Men siden de leverer en vare de har full kontroll på og har enerett som bransje å installere så ville det være idiotisk å selge denne videre uten avanse. Men ja jeg bor i Stavanger og lever forsåvidt i en fantasiverden :P

Jeg tviler på det er mange bransjer som kun videresender den innprisen de får og lever kun på timeprisen de klarer å klore ti lseg. Jeg har iallefall ingen klare eksempler innen håndverksbransjen som er den sektoren som i størst grad videreformidler varer i tillegg til en tjeneste. Men det har gjerne du?


Er det idiotisk å ha en ærlig prismodell? Er det idiotisk å ha faglig stolthet (noe jeg vil si du mangler om du ville nektet kundene dine egenkjøpt utstyr), jeg synes ikke det. Jeg tror det hadde forbedret forholdet til kundene.

I min bransje har vi enkelte utgifter (reise, instrumentleie osv), det faktureres videre uten at vi tjener noe på det. Skal ikke si jeg er billig, men det er ihvertfall ærlig prising.
   #125
 21,481     Enebolig     0

Bedriftens kostnader totalt sett snakker jeg om, altså det som skal dekke overskudd, skatt, lønn utbytte osv. Om du vil, at alt bedriften tjener skal komme av arbeidstimer som faktureres, ikke av å ta overpris for deler. Har forsåvidt ikke sagt man skal beholde dagens timepris, jeg tror bare ikke den vil gå opp så mye som 500 kr om man ikke har avanse på delene.

Resonnementet ditt baserer seg på at det kun finne sto typer kunder:

1. De som vil ha det billigste uansett kvalitet.
2. Se som vil ha det beste uansett kostnad

Det er åpenbart feil, ellers hadde ikke masse mellomprodukter eksistert, og det er ikke riktig i noen andre produktgrupper heller. Noen vil selvfølgelig alltid velge det billigste, men andre vil gjøre en vurdering av pris vs kvalitet, når kvalitetsutstyr blir billigere, så vil de velge utstyr av bedre kvalitet.


Jeg uttaler meg på generelt grunnlag, som også er tydelig påpekt tidligere.
En gjennomsnittlig kunde vil ha det billigste, og med det mener jeg selvsagt majoriteten. At du tillegger meg meninger basert på ingenting får være din sak. Det ville være rart om jeg tok feil etter endel år med daglig kontakt med kunder.

Elektriske anlegg er ikke kjøkkenbenk, tv eller bil. Det skal ikke brukes penger på noe så dumt som en stikkontakt. En benkplate til 100 000 er ikke uvanlig, men en stikkontakt over benk til 1 500 er for dyrt. Heldigvis ordnet NEK 2010 denne problemstillingen.
   #126
 3,216     0


Bedriftens kostnader totalt sett snakker jeg om, altså det som skal dekke overskudd, skatt, lønn utbytte osv. Om du vil, at alt bedriften tjener skal komme av arbeidstimer som faktureres, ikke av å ta overpris for deler. Har forsåvidt ikke sagt man skal beholde dagens timepris, jeg tror bare ikke den vil gå opp så mye som 500 kr om man ikke har avanse på delene.

Resonnementet ditt baserer seg på at det kun finne sto typer kunder:

1. De som vil ha det billigste uansett kvalitet.
2. Se som vil ha det beste uansett kostnad

Det er åpenbart feil, ellers hadde ikke masse mellomprodukter eksistert, og det er ikke riktig i noen andre produktgrupper heller. Noen vil selvfølgelig alltid velge det billigste, men andre vil gjøre en vurdering av pris vs kvalitet, når kvalitetsutstyr blir billigere, så vil de velge utstyr av bedre kvalitet.


Jeg uttaler meg på generelt grunnlag, som også er tydelig påpekt tidligere.
En gjennomsnittlig kunde vil ha det billigste, og med det mener jeg selvsagt majoriteten. At du tillegger meg meninger basert på ingenting får være din sak. Det ville være rart om jeg tok feil etter endel år med daglig kontakt med kunder.

Elektriske anlegg er ikke kjøkkenbenk, tv eller bil. Det skal ikke brukes penger på noe så dumt som en stikkontakt. En benkplate til 100 000 er ikke uvanlig, men en stikkontakt over benk til 1 500 er for dyrt. Heldigvis ordnet NEK 2010 denne problemstillingen.


Men du sa også i samme slengen at det ikke vil ha noen praktisk innvirkning med lavere delpriser. Det vil det.

Kan det ha noe å gjøer med at elektrisk utstyr er veldig dyrt i forhold til hva man får? Folk har vel en intuitiv forståelse av produksjonskostnad. At feks en dimmer koster mye mere enn en avansert strømforskyning til en PC er jo ganske underlig. Det er også en annen vesentlig forskjell. Man kan faktisk velge en benkeplate som er billig.  De fleste installerer ting i enkel visuell utførelse (hvit plast), da forventer man andre ting mtp pris. Personlig synes jeg mye utstyr er for low-tech, de som leverer deler har tydeligvis litt for lite insentiv til innovasjon, både sikringer og dimmere feks er veldig primitive.
   #127
 94     0

Er det idiotisk å ha en ærlig prismodell? Er det idiotisk å ha faglig stolthet (noe jeg vil si du mangler om du ville nektet kundene dine egenkjøpt utstyr), jeg synes ikke det. Jeg tror det hadde forbedret forholdet til kundene.


Hva er en ærlig prismodell? Hvis elektro firma A tilbyr grossist + 20% og elektro firma B tilbyr: Grossist +50% mens den absolutte prisen er for A =15 og  B =12 kroner? Er det da ærlig og etisk at Elektrofirma A tar mer betalt selvom de slår på mindre på grossist prisen? Problemet er at det finnes ikke en listepris som er transparent og jeg syns fremdeles at man har rett til å ta avanse på de varene man selger.

Hvis lavere avanse er det samme som faglig stolthet så trenger jeg ikke den stoltheten (det skal forøvrig sies at jeg ikke er håndverker/fagarbeider..)

Og hvor er kundenes sin stolthet oppi dette? DE skal naturligvis ha det beste billigst alltid  uten eget ansvar.Det skal og være mulig å etterprøve prisen på alskens forum for så å kunne reklamere overfor tjenesteleverandør på pris da noen i indre sogn kjøpte en kontakt for 37kroner på sparkjøpen på hjørnet.. Det skal og leveres før avtalt tid og skal endres via telepatiske samtaler med oppdragsgiver.

Men det fine med verden er, vi trenger ikke være enige om noen ting som helst Grin

   #128
 3,216     0


Er det idiotisk å ha en ærlig prismodell? Er det idiotisk å ha faglig stolthet (noe jeg vil si du mangler om du ville nektet kundene dine egenkjøpt utstyr), jeg synes ikke det. Jeg tror det hadde forbedret forholdet til kundene.


Hva er en ærlig prismodell? Hvis elektro firma A tilbyr grossist + 20% og elektro firma B tilbyr: Grossist +50% mens den absolutte prisen er for A =15 og  B =12 kroner? Er det da ærlig og etisk at Elektrofirma A tar mer betalt selvom de slår på mindre på grossist prisen? Problemet er at det finnes ikke en listepris som er transparent og jeg syns fremdeles at man har rett til å ta avanse på de varene man selger.

Hvis lavere avanse er det samme som faglig stolthet så trenger jeg ikke den stoltheten (det skal forøvrig sies at jeg ikke er håndverker/fagarbeider..)

Og hvor er kundenes sin stolthet oppi dette? DE skal naturligvis ha det beste billigst alltid  uten eget ansvar.Det skal og være mulig å etterprøve prisen på alskens forum for så å kunne reklamere overfor tjenesteleverandør på pris da noen i indre sogn kjøpte en kontakt for 37kroner på sparkjøpen på hjørnet.. Det skal og leveres før avtalt tid og skal endres via telepatiske samtaler med oppdragsgiver.

Men det fine med verden er, vi trenger ikke være enige om noen ting som helst :D


Det er gjerne ikke sånn firmaer oppgir priser, de kommer med en timepris, de oppgir sjeldent påslag, og de har ingen prisliste som de leverer ut om de oppgir påslaget (i det store og det hele, finnes unntak), men selv da er det mer ærlig å ta betalt for timene, det er timene folk vil ha, folk ønsker ikke å kjøpe varer fra elektrikeren sin, de ønsker å benytte hans kompetanse.

Du kan ha avanse, å nekte å bruke annet utstyr enn din grossist leverer for å ha en utydelig prismodell er mangel på faglig stolthet, man ofrer arbeidets kvalitet.

   #129
 3,412     Akershus     0

Hva er en ærlig prismodell?


En ærlig prismodell er for meg en prismodell hvor prisen jeg betaler har sammenheng med de forventingene jeg har når jeg bestiller noe. 

Hvis en elektriker sier at han kommer til å bruke tre dager på en jobb med en eller annen timepris, pluss kostnader til materiell, og jobben faktisk viser seg å ta omtrent så mye tid som forventet, da forventer jeg at regningen skal lyde på timepris på arbeidet ganger antall timer, pluss prisen på materiellet, eventuelt med et fornuftig påslag for kostnadene elektrikeren og/eller organisasjonen har hatt med å få riktig materiell fram til riktig sted på riktig tid.

Etter en slik forståelse  av hva som er en ærlig prismodell, så er regningen som TS har fått helt klart u-ærlig.  Påslaget på materiell indikerer at det er klasket på hundrevis av prosenter i forhold til hva eksakt samme materiell med eksakt samme spesifikasjoner fra eksakt samme produsent koster de fleste andre steder.  Det TS ender opp med å betale, utover den virkelige kostnaden på materiell, er godt over det dobbelte av det som ble avtalt.  Det er i mine øyne svindel.  Det handler kanskje litt om prisen er høy eller lav, men det handler mye mer om at prismodellen er uærlig.  Forventninger stemmer overhodet ikke sammen med resultatet. 

Jeg vil gjøre det jeg kan for å unngå å havne i en slik situasjon.  Når jeg bygger hus trenger jeg en viss grad av forutsigbarhet. 

Etter å ha sett regningene som TS har fått, og etter å ha sett denne diskusjonen, kommer jeg til å være mer forsiktig neste gang jeg går til en elektriker. 
Signatur
   #130
 21,481     Enebolig     0Bedriftens kostnader totalt sett snakker jeg om, altså det som skal dekke overskudd, skatt, lønn utbytte osv. Om du vil, at alt bedriften tjener skal komme av arbeidstimer som faktureres, ikke av å ta overpris for deler. Har forsåvidt ikke sagt man skal beholde dagens timepris, jeg tror bare ikke den vil gå opp så mye som 500 kr om man ikke har avanse på delene.

Resonnementet ditt baserer seg på at det kun finne sto typer kunder:

1. De som vil ha det billigste uansett kvalitet.
2. Se som vil ha det beste uansett kostnad

Det er åpenbart feil, ellers hadde ikke masse mellomprodukter eksistert, og det er ikke riktig i noen andre produktgrupper heller. Noen vil selvfølgelig alltid velge det billigste, men andre vil gjøre en vurdering av pris vs kvalitet, når kvalitetsutstyr blir billigere, så vil de velge utstyr av bedre kvalitet.


Jeg uttaler meg på generelt grunnlag, som også er tydelig påpekt tidligere.
En gjennomsnittlig kunde vil ha det billigste, og med det mener jeg selvsagt majoriteten. At du tillegger meg meninger basert på ingenting får være din sak. Det ville være rart om jeg tok feil etter endel år med daglig kontakt med kunder.

Elektriske anlegg er ikke kjøkkenbenk, tv eller bil. Det skal ikke brukes penger på noe så dumt som en stikkontakt. En benkplate til 100 000 er ikke uvanlig, men en stikkontakt over benk til 1 500 er for dyrt. Heldigvis ordnet NEK 2010 denne problemstillingen.


Men du sa også i samme slengen at det ikke vil ha noen praktisk innvirkning med lavere delpriser. Det vil det.

Kan det ha noe å gjøer med at elektrisk utstyr er veldig dyrt i forhold til hva man får? Folk har vel en intuitiv forståelse av produksjonskostnad. At feks en dimmer koster mye mere enn en avansert strømforskyning til en PC er jo ganske underlig. Det er også en annen vesentlig forskjell. Man kan faktisk velge en benkeplate som er billig.  De fleste installerer ting i enkel visuell utførelse (hvit plast), da forventer man andre ting mtp pris. Personlig synes jeg mye utstyr er for low-tech, de som leverer deler har tydeligvis litt for lite insentiv til innovasjon, både sikringer og dimmere feks er veldig primitive.


Tror jeg avslutter her. Jeg har hatt denne diskusjonen med deg før, og føler ikke behov for å bruke mer tid på dette. Men jeg kan opplyse deg om at mange kunder faktisk får valget mellom billig og mer kostbart materiell.