#91
 7,686     Bærum     0
§ 7. Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

      Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

      Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger. Dersom vedkommende ikke har hatt det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg sammenhengende i minst ett av de siste ti årene eller kan dokumentere annen relevant praksis, må vedkommende bestå ny prøve.


Videregående skole + ingeniørutdannelse + 3 års praksis. Det blir vel 9 år.


Det er de obligatoriske 4 år med praksis som elektriker som blir spørsmålet. Pr dags dato må man ha denne perioden for å kunne søke om opptak til installatørprøven.

Raskeste vei blir da 2 år vgs, 2,5 år læretid, 4 år elektriker, 2 år fagskole og deretter installatørprøven. Man ender da på 10,5 år, og installatørprøven avholdes to ganger i året. Går man ingeniør istedenfor fagskole må man legge til ett år.

De 4 årene som elektriker kan byttes ut med 2 års allsidig praksis som tekniker.
Meg bekjent er det vanskelig å få godkjent dette, jeg kjenner få prosjektledere (relevant praksis) som er i begynnelsen av 20-årene.

Spørsmålet er om den nye forskriften tar utgangspunkt i tre år som tekniker, og utelater de 4 årene som elektriker.
Det står da ingenting i loven at man må ha 4 år læretid som elektriker. Fagbrev er ikke krav hvis man har  master- eller bachelorgrad slik jeg leser loven. Det virker som du refererer til gammelt lovverk.Inntil videre er det dette som gjelder, grunnet paragraf 25. Men som sagt, jeg undersøker om ikke de 4 årene som elektriker utgår mot 3 år som fagtekniker i den nye forskriften.§ 25 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.
Fra samme tid oppheves «forskrift 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk» og
«forskrift 22. november 2002 nr. 1323 om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder
elektriske anlegg».
For person som omfattes av § 7 første eller andre ledd anses kravet til praksis som oppfylt selv om praksisen
ikke er opparbeidet etter endt utdanning, så lenge utdanningen fullføres senest 31. desember 2016.
Personer som ved forskriftens ikrafttredelse oppfyller kravene til utdanning etter «forskrift 14. desember 1993
nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk», anses å oppfylle kravene til utdanning for samme type arbeid etter
ny forskrift
Tror du misforstår. Det står at den nye loven gjelder fra 1.juli 2013, men at du har en overgangsordning.

   #92
 21,481     Enebolig     0
Jeg uttalte meg om spesifikke kvalifikasjonkrav, ikke FEK som helhet. Praksisperioden følger "gamle regler" inntil videre, dvs de som fullfører utdannelsen innen utgangen av 2016.
   #93
 21,481     Enebolig     0
Ett raskt søk på ssb.no viser at resultatgraden til elektrobransjen er rund 5,5% noe jeg ikke synes er grådig i det hele tatt.

Synes og det er pussig at en tømmermann skal få lov å  "stjele" 20% påslag, mens en autorisert elektriker med reklamasjons,dokumentasjons og kvalitetskrav ikke skal få nyte av sine gode avtaler med sine grossister.. El bransjen løper en større risiko og påtar seg større ansvar og tar dermed betalt for denne risikoen. Det er helt fint spør du meg.


Hva slags dekning har du for at risikoen er større? Og hvorfor skal kvalitetskrav spille inn på avansen? Og hvorfor har krav til dokumentasjon noe med material-prisen å gjøre?


Vi er vel da nok en gang inne på diskusjonen om hvor mange som årlig stryker med grunnet henholdsvis strøm, vann og konstruksjoner i boliger.

Det kunne vært interessant med en oversikt over hva som kreves av dokumentasjon innen de forskjellige fagene. Prosjektering og utarbeidelse av dokumentasjon koster, og må hentes inn et sted. Mange mener at det burde bakes inn i timepris, og det er greit nok. Summen blir uansett den samme.


Nei, vi er inne i en diskusjon om hvor mye penger de forskjellige bedriftene taper på feil på utstyret eller deler, her var det snakk om økonomisk risiko.

Ja, i totalsum for bedriften, men for den enkelte kjøper er det forskjeller:

1. prisene er mer forutsigbare og saklige. Man betaler for det man får, og sponser ikke noe med noe annet.
2. Ønsker man kvalitetsutstyr, så blir det billigere, de som ønsker drittutstyr får det tilsvarende dyrere, fordi prisen på utstyret blir en mindre del av totalsummen, derfor vil utstyrtunge, men ikke arbeidstunge jobber bli billigere, men arbeidstunge men ikke utstyrstunge jobber bli dyrere.


Ikke lett å forstå hva du mener, men gjengs forbruker velger uansett det som er billigst på papiret der og da. Prisene kunne vært mer forutsigbare, så får man se hvem som tør å justere timeprisen opp først.

Jeg mener fremdeles at man i dagens marked må utvise en viss skepsis, derav forhøre seg om pris på produktet man kjøper.
   #94
 94     0
Når jeg snakker om risiko og dokumentasjon som jeg synes en elektriker kan bruke som argument for høyere priser - og påslag på materiell så er det både en økonomisk risiko, men og risikoen for skader og uønskede hendelser som feks brann o.l Jeg tror at regelverket er slik det er i dag, nettopp for å forhindre at folk uten peil skal installere elanlegg som tar fyr og ting som verre er. Spesialister kan ta seg bedre betalt både for tjenester og varer i min bok.
(CA 50meter off topic)..

Det er vel ingen andre faggrupper som må dokumentere arbeidet sitt slik elektriker gjør ref samsvarserklæring, erklæring om skjult arbeid eller hva det heter (varmekabel). Jeg har brukt de fleste faggrupper og det er kun elektriker som uten oppfordring har dokumentert arbeidet de har utført.

Men i sum så ser naturligvis regningen høy ut, men det blir litt som å gå inn på elkjøp og peke på en ilkårlig 60" TV og reagere på at prisen er høyere enn man hadde tenk når man kommer i kassen (enda lenger off topic)


   #95
 7,686     Bærum     0

Jeg uttalte meg om spesifikke kvalifikasjonkrav, ikke FEK som helhet. Praksisperioden følger "gamle regler" inntil videre, dvs de som fullfører utdannelsen innen utgangen av 2016.
Dette skjønner jeg ikke noe av. Mener du at kravet i loven ikke er dekkende?
   #96
 21,481     Enebolig     0
Dersom man fullfører utdanningen før 31 desember 2016, så gjelder regelen om 4 år praksis som elektriker. Med andre ord, FEK (2013) gjelder ikke for denne gruppen.
hro
   #97
 1,574     Trondheim     0
Tja - du kan jo dra saken inn til nemndsbehandling. Usikkert på hvorvidt du vil vinne frem, men det vil koste både deg og elektrikeren svært så mange timer med forberedelser. For å unngå maset, velger enkelte å kutte litt på fakturaen, da det ofte er enklere.

Hvilken håndverker du har engasjert tør jeg ikke svare på, men om han som deg, lar det gå sport i prinsippene, risikerer du en langdryg affære og til slutt bli ilagt morarenter på hele beløpset.

I det du kommer med påstander om at du ikke ba om at de skulle legge inn jordfeilbryter på ny kurs, er dette noe de i dag SKAL gjøre etter gjeldene bestemmelser. Ellers ville du ikke fått samsvarserklæring. Selvsagt er det god kundeservice å veilede deg om dette, slik at du ikke får hakaslepp - men det gir ikke grunnlag for rabatt eller å bryte forskriftene. Jordfeilbryteren er der for din sikkerhet, ikke for elektrikerens lommebok Smile
Signatur

   #98
 3,216     0

Når jeg snakker om risiko og dokumentasjon som jeg synes en elektriker kan bruke som argument for høyere priser - og påslag på materiell så er det både en økonomisk risiko, men og risikoen for skader og uønskede hendelser som feks brann o.l Jeg tror at regelverket er slik det er i dag, nettopp for å forhindre at folk uten peil skal installere elanlegg som tar fyr og ting som verre er. Spesialister kan ta seg bedre betalt både for tjenester og varer i min bok.
(CA 50meter off topic)..

Det er vel ingen andre faggrupper som må dokumentere arbeidet sitt slik elektriker gjør ref samsvarserklæring, erklæring om skjult arbeid eller hva det heter (varmekabel). Jeg har brukt de fleste faggrupper og det er kun elektriker som uten oppfordring har dokumentert arbeidet de har utført.

Men i sum så ser naturligvis regningen høy ut, men det blir litt som å gå inn på elkjøp og peke på en ilkårlig 60" TV og reagere på at prisen er høyere enn man hadde tenk når man kommer i kassen (enda lenger off topic)


Det gir jo ingen mening, elektrikere skal ta høyere priser, fordi huset ditt kan brenne ned? Man priser økonomisk risiko som leverandør. Man tar ikke høyere priser for risiko som ikke affiserer deg økonomisk. Og hvorfor skal spesialister ta seg bedre betalt for varer? Skal advokater ha påslag på 5-gangen da eller?

For det første vitner dine uttalelser om dokumentasjon om liten innsikt i andre yrkesgrupper, men det er uansett knakende irrelevant for materialprisene, det koster tid å dokumentere, tid man kan føre.

Og nei, det er faktisk ikke det, timeprisen blir oppgitt, at man tar 3 og 4-gangen for deler oppgis vanligvis ikke.

   #99
 21,481     Enebolig     0
Derfor er det jo spennende om du kan lage en oversikt over hva slags dokumentasjon som kreves i de forskjellige håndverkeryrkene. Siden daneldar ikke har peiling mener jeg  ;)

Meg bekjent stiller elektrobransjen i særklasse når det gjelder lovpålagt dokumentasjon. Det er også et rigid regelverk man skal forholde seg til.

Men dette er faktorer som spiller inn, alene kan de ikke dokumentere hva slags kostnader et elektroforetak medfører.

Advokater har forresten en timepris det lukter svidd av, men så har ofte de også et rigid regelverk å forholde seg til  ;D

Dog synes jeg det er en merkelig, og sådan dårlig dokumentert påstand, at elektrobransjen er så fryktelig gunstig i forhold til andre yrker innenfor håndverkerbransjen. Tall fra SSB tyder ikke på det. Det er nok betydelig mer viktig hvem som driver butikken, samt de andre ansatte.
   #100
 3,216     0

Derfor er det jo spennende om du kan lage en oversikt over hva slags dokumentasjon som kreves i de forskjellige håndverkeryrkene. Siden daneldar ikke har peiling mener jeg  ;)

Meg bekjent stiller elektrobransjen i særklasse når det gjelder lovpålagt dokumentasjon. Det er også et rigid regelverk man skal forholde seg til.

Men dette er faktorer som spiller inn, alene kan de ikke dokumentere hva slags kostnader et elektroforetak medfører.

Advokater har forresten en timepris det lukter svidd av, men så har ofte de også et rigid regelverk å forholde seg til  ;D

Dog synes jeg det er en merkelig, og sådan dårlig dokumentert påstand, at elektrobransjen er så fryktelig gunstig i forhold til andre yrker innenfor håndverkerbransjen. Tall fra SSB tyder ikke på det. Det er nok betydelig mer viktig hvem som driver butikken, samt de andre ansatte.

Han sa ikke "håndverkeryrke" han sa "faggrupper"

Ja, mange advokater har en timepris som ikke likner grisen, men det er i det minste en timepris som er tydelig oppgitt på forhånd, og man får ikke 3-4-gangen i påslag på advokatens utgifter til feks reise, diett eller kjøring og andre utgifter som faktureres oppdragsgiver.