#101
 21,481     Enebolig     0
Jeg tror nok han mente yrkesgrupper innen håndverkerfaget siden det var nettopp dette man diskuterte.

Ja, hva er forslaget ditt? Skal ett firma dra lasset ved å skru opp timeprisen med 500 kr?

   #102
 3,412     Akershus     0

Ja, mange advokater har en timepris som ikke likner grisen, men det er i det minste en timepris som er tydelig oppgitt på forhånd, og man får ikke 3-4-gangen i påslag på advokatens utgifter til feks reise, diett eller kjøring og andre utgifter som faktureres oppdragsgiver.


Nettopp, dette er kjernen av det jeg reagerte mest på.  Eksemplet med advokat er godt.  Det er ikke uvanlig at det legges på 2 eller 5 prosent på slike utgifter, og det er forståelig, for det krever litt papirarbeid å flytte rundt på regninger og få alt av merverdiavgift og slikt riktig.  Men det ville være urimelig om noen skulle legge på 200 %; da ville dette være en skjult, snuskete måte for  advokatfirmaet til å ta masse fortjeneste uten at det blir tydelig i det kunden tenker på som den virkelige prisen. 

TS har betalt mer i påslag på materialer enn i timepris for elektrikeren.  Mesteparten av "arbeidspengene" er altså noe som kunden ikke hadde mulighet for å forutse hvis bare timeprisen var oppgitt.  Det er snuskete.  Det er kanskje ikke ulovlig, men det er etter mitt syn uetisk, og en slik elektriker vil ikke jeg bruke.
Signatur
   #103
 3,216     0

Jeg tror nok han mente yrkesgrupper innen håndverkerfaget siden det var nettopp dette man diskuterte.

Ja, hva er forslaget ditt? Skal ett firma dra lasset ved å skru opp timeprisen med 500 kr?


Nå tror jeg ikke timesprisen hadde gått opp så mye som 500, tror ikke elektrikerene har en "reell timepris" på 1000+ per time. Men ja, det er essensen av forslaget, de bør skru opp timeprisen så de tjener penger på timer, ikke deler. Kanskje de får gleden av å bruke litt bedre deler også, siden forskjellen mellom dyrt og billig utstyr blir mye mindre når prisen ikke tredobles.
   #104
 1,151     Akershus     0
Er det ikke ideelt med lav timespris ved feks feilsøking av anlegg. Er fort mange timer i året man holder på med det også ;)

   #105
 21,481     Enebolig     0


Jeg tror nok han mente yrkesgrupper innen håndverkerfaget siden det var nettopp dette man diskuterte.

Ja, hva er forslaget ditt? Skal ett firma dra lasset ved å skru opp timeprisen med 500 kr?


Nå tror jeg ikke timesprisen hadde gått opp så mye som 500, tror ikke elektrikerene har en "reell timepris" på 1000+ per time. Men ja, det er essensen av forslaget, de bør skru opp timeprisen så de tjener penger på timer, ikke deler. Kanskje de får gleden av å bruke litt bedre deler også, siden forskjellen mellom dyrt og billig utstyr blir mye mindre når prisen ikke tredobles.Jeg tror du misforstår. Totalprisen blir den samme uansett hva man fakturerer for timer og materiell. Man lever av den totale avansen.

Det er ingen reelle bevis som tyder på at installatører velter seg i pengebingen slik enkelte påstår. Etter endel år kan man tjene gode penger, men ingenting tilsier at dette ikke også gjelder bedriftseiere innen andre fag.

Dagens timepris varierer selvsagt, men om man tar utgangspunkt i 550 kr + mva, så gjenspeiler det omtrentlig de reelle kostnadene for en ansatt når lønn, arbeidsgiveravgift og samtlige sosiale utgifter er betalt. Jeg er fullt klar over at folk ønsker å krangle om dette, men da kan man heller søke opp gamle tråder.


Homecast har forøvrig et godt poeng, svært mange timer går med til feilsøking. Man måtte hatt en meny for prising av timer.
   #106
 3,216     0Jeg tror nok han mente yrkesgrupper innen håndverkerfaget siden det var nettopp dette man diskuterte.

Ja, hva er forslaget ditt? Skal ett firma dra lasset ved å skru opp timeprisen med 500 kr?


Nå tror jeg ikke timesprisen hadde gått opp så mye som 500, tror ikke elektrikerene har en "reell timepris" på 1000+ per time. Men ja, det er essensen av forslaget, de bør skru opp timeprisen så de tjener penger på timer, ikke deler. Kanskje de får gleden av å bruke litt bedre deler også, siden forskjellen mellom dyrt og billig utstyr blir mye mindre når prisen ikke tredobles.Jeg tror du misforstår. Totalprisen blir den samme uansett hva man fakturerer for timer og materiell. Man lever av den totale avansen.

Det er ingen reelle bevis som tyder på at installatører velter seg i pengebingen slik enkelte påstår. Etter endel år kan man tjene gode penger, men ingenting tilsier at dette ikke også gjelder bedriftseiere innen andre fag.

Dagens timepris varierer selvsagt, men om man tar utgangspunkt i 550 kr + mva, så gjenspeiler det omtrentlig de reelle kostnadene for en ansatt når lønn, arbeidsgiveravgift og samtlige sosiale utgifter er betalt. Jeg er fullt klar over at folk ønsker å krangle om dette, men da kan man heller søke opp gamle tråder.


Homecast har forøvrig et godt poeng, svært mange timer går med til feilsøking. Man måtte hatt en meny for prising av timer.


Jeg skjønner ikke helt hvorfor du tror jeg misforstår? Selvfølgelig vil bedriften totalt sett ta inn det samme om de driver med samme typer jobber som før, det har jeg jo også påpekt, men for hver enkelt person blir det ikke det samme. FOr de som betaler 5000 for arbeid og 10 000 for deler i dag blir det billigere, for de som betaler 10 000 for arbied og 5000 for deler i dag blir det dyrere. Videre blir det relativt sett mindre dyrt med godt utstyr, så det er mindre fristene å gå for det billigste av det billige, dette er du vel enig i?

Ellers ser jeg ikke hva resten av innlegget ditt har med mine påstander å gjøre? Jeg har ikke sagt elektrikere velter seg i pengebingen. Det eneste jeg har sagt er at de antakelig ikke har en avanse som tilsier godt over 1000 i timelønn.
   #107
 7,685     Bærum     0

Dersom man fullfører utdanningen før 31 desember 2016, så gjelder regelen om 4 år praksis som elektriker. Med andre ord, FEK (2013) gjelder ikke for denne gruppen.
For det første. Den nye loven gjelder fra 1.juli 2013. Det du snakker om er en overgangsordning som gir folk anledning til å fullføre etter gammel lov. For det andre kan jeg ikke se at det er krav til 4 års praksis som elektriker etter den gamle loven heller. Det gjelder kun for de med teknisk fagskole, ikke for ingeniører og sivilingeniører.

Gammelt lovverk:
For sivilingeniør kreves to års allsidig praksis ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For    elektroinstallatør som også skal forestå utførelse og reparasjon av høyspenningsanlegg (elektroinstallatør gruppe H), kreves for sivilingeniør minst tre års relevant praksis ved installasjonsvirksomhet omfattende både høy- og lavspenningsanlegg.

For ingeniør (ingeniørhøgskole) kreves fire års allsidig praksis som ingeniør eller fire års praksis som elektromontør gruppe L ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse av høyspenningsanlegg (elektroinstallatør gruppe H), kreves for ingeniør ytterligere minst ett års allsidig høyspenningspraksis som ingeniør ved installasjonsvirksomhet.

For tekniker (teknisk fagskole) kreves at vedkommende må være elektromontør gr. L. Videre kreves to års allsidig praksis som tekniker, eller fire års praksis som elektromontør gruppe L ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse av høyspenningsanlegg (elektroinstallatør gruppe H),
kreves for tekniker ytterligere minst ett års allsidig høyspenningspraksis som tekniker ved installatørvirksomhet.

   #108
 21,481     Enebolig     0
Punkt 1. Helt riktig. Påbegynner man utdannelse (tekniker eller ingeniør) umiddelbart, gjelder kravet i FKE og ikke FEK.

Punkt 2. Helt riktig. Jeg har spesifikt uttalt meg om raskeste vei til å bli installatør. Som tidligere nevnt, så kan de 4 årene som elektriker erstattes av to års allsidig praksis som tekniker, men meg bekjent er det vanskelig å få godkjent dette.

Det er du som har blandet inn ingeniør, som forøvrig tar ett år ekstra grunnet utdannelsen (fagskole 2 år, ingeniør 3 år) Fire års praksis er et krav også for ingeniører, forskjellen er at man som ingeniør kan ta denne praksisen etter utdannelsen. Man trenger ikke være formelt utdannet elektriker.Og for ordens skyld: Svaret jeg tidligere har fått fra kontoret til installatørprøven (angående ny forskrift) synes å være feil, evt at spørsmålet er misforstått. Der gjelder tre år praksis etter endt utdanning. Tekniker må i tillegg ha fagbrev.
   #109
 21,481     Enebolig     0

Jeg skjønner ikke helt hvorfor du tror jeg misforstår? Selvfølgelig vil bedriften totalt sett ta inn det samme om de driver med samme typer jobber som før, det har jeg jo også påpekt, men for hver enkelt person blir det ikke det samme. FOr de som betaler 5000 for arbeid og 10 000 for deler i dag blir det billigere, for de som betaler 10 000 for arbied og 5000 for deler i dag blir det dyrere. Videre blir det relativt sett mindre dyrt med godt utstyr, så det er mindre fristene å gå for det billigste av det billige, dette er du vel enig i?

Ellers ser jeg ikke hva resten av innlegget ditt har med mine påstander å gjøre? Jeg har ikke sagt elektrikere velter seg i pengebingen. Det eneste jeg har sagt er at de antakelig ikke har en avanse som tilsier godt over 1000 i timelønn.


Du sier du ikke tror at elektrikerene har en "reell timepris" på 1000+ per time. Da høres det ut som om du mener at timepris bør gjenspeile faktiske kostnader ved å ha en ansatt.

Nei, jeg skjønner virkelig ikke hvordan 10 000 + 5 000 og 5 000 + 10 000 kan gi forskjellig resultat. Men dersom du mener at det blir dyrere for kunden med jordfeil, så har du helt rett i det. Der betales det for timer og ikke materiell.

Materiell av dårlig kvalitet må prises tilsvarende lavere, det vil ikke ha noen praktisk innvirkning. De som står ovenfor et slikt valg har allerede forhørt seg om totalpris på produktet. Så lenge det finnes et alternativ til halv pris, så vil en gjennomsnittlig kunde velge dette. Som sagt, det vil eksistere et hylekor så lenge totalprisen er det samme. Men man flytter fokus fra materiell til timer. Men det kan justeres noe, det er jeg enig i.
   #110
 94     0Han sa ikke "håndverkeryrke" han sa "faggrupper"


Det er veldig sjelden jeg bruker advokater til å bygge hus. Trodde det var gitt at vi snakker om håndverksfag her.

Om en elektriker velger å selge sine varer med 200% påslag så har han naturligvis lov til det, noe jeg synes er helt ok. Det er jo ikke verre enn å ta en telefon og be om spesifisering av kosten pluss et anslag på antall timer. Jeg synes fremdeles at yrkesgrupper som f.eks elektrikere som er de eneste som får koble elanlegg (jada det er sikkert noen andre som kan og som har 2årspåbygg og tolv minutt på framhaldsskulen) kan ta seg betalt som de ønsker, både for timer og materiell uavhengig av hva de betaler grossisten sin.Ja, mange advokater har en timepris som ikke likner grisen, men det er i det minste en timepris som er tydelig oppgitt på forhånd, og man får ikke 3-4-gangen i påslag på advokatens utgifter til feks reise, diett eller kjøring og andre utgifter som faktureres oppdragsgiver.

TS har betalt mer i påslag på materialer enn i timepris for elektrikeren.  Mesteparten av "arbeidspengene" er altså noe som kunden ikke hadde mulighet for å forutse hvis bare timeprisen var oppgitt.  Det er snuskete.  Det er kanskje ikke ulovlig, men det er etter mitt syn uetisk, og en slik elektriker vil ikke jeg bruke.

Hvordan vet du at påslaget er høyere?? Basert på www.kjempebilligeelektrovarer.dk? Det er ikke gitt at en elektriker kan kjøpe inn varer til samme pris eller lavere som på clas eller internett selvom det er sannsynligvis i mestepartene i tilfellene . Ofte har elektro firmaer avtaler med f.eks grossister som gir en gitt bonus basert på volum og derfor kjøper man varene der og sørger for å opprettholde volumet. Naturligvis er dette "skumming av fløten" fra elektrofirmaet sin side, men det er urimelig å si at jeg som privat engangskunde skal ha deler av bonusen (evt rabatten) de oppnår hos grossist når jeg handler en stikkkontakt.. Et vilkårlig elektrofirma kan jo ha jobbet seg opp et kundeforhold hos grossist over flere tiår verdt hundrevis av millioner i innkjøp..

Handler du kontakten på clas så har du en stikkkontakt du ikke kan montere, hadde det vært meg som elektriker da så hadde jeg tatt mye mer i timen for å montere det stikket. Jeg hadde faktisk tatt så mye i timen at det hadde lønnet seg for deg å handle stikket av meg..

Dette er gjerne uetisk, men slik ville min forretningsmodell ha vært.. Elektro bransjen er businsess og drives naturligvis som det og med økende faste utgifter til lønn, forsikring, biler, husleie, arbeidsgiveravgift, sykepenger etc så er det nødvendig å ta mer betalt for varene slik at hver stikk dekker en kjempeliten andel av alle disse kostnadene.