11 538    19    0  

Jordfeilstrøm i TT-nett

Tom
 1 545     Sørlandet     0
Med god jording:
Hvor stor jordfeilstrøm kan man regne med å få i et TT-nett der en fase ligger til jord og det ikke er jordfeilbryter? Spredt bebyggelse med forsyning fra samme lokale trafo.

Snakker vi da fortsatt om milliampere?
Signatur

Tom
  (trådstarter)
   #2
 1 545     Sørlandet     0
Ja, den er grei, men hva blir jordstrømmen? Hvilken impedans kan man regne med å ha tilbake til nullpunktet?
Signatur
   #4
 21 908     Akershus     0
Hva om det er jordkabel med jordet mantel tibake til fordelingstrafo?
Signatur
   #6
 21 908     Akershus     0
Jeg tenkte vel ikke langt nok.
Her er alt i det lokale fordelingsnettet jordkabel og alt er sammenkoblet. Nettet er IT. Mao, fordelingen synes jordet tilbake til kabinettet til trafo mens trafoen selv ikke er jordet. Dermed blir det liten eller ingen retur gjennom jord, men selvfølgelig, sperre i trafoens midtpunkts-vern.
Signatur
   #7
 342     Norge     0

Jeg tenkte vel ikke langt nok.
Her er alt i det lokale fordelingsnettet jordkabel og alt er sammenkoblet. Nettet er IT. Mao, fordelingen synes jordet tilbake til kabinettet til trafo mens trafoen selv ikke er jordet. Dermed blir det liten eller ingen retur gjennom jord, men selvfølgelig, sperre i trafoens midtpunkts-vern.


Retur til jord gjennom kabelkapasitansen er ikke ubetydelig. Å beregne det er derimot håpløst, og er avhengig av nettets utbredelse, kabeltype, dimmensjon og jordsmonn.

Anyways, hadde det ikke vært for denne kapasitansen ville IT-nett vært sikre mot jordfeil, noe vi vet de ikke er.

   #8
 22 346     Akershus     0
De er for så vidt sikre for 1. jordfeil, men for 2. jordfeil er det verre.
   #9
 342     Norge     0

De er for så vidt sikre for 1. jordfeil, men for 2. jordfeil er det verre.


Det er jo første jordfeil som går tilbake via kabelkapasitansen (du har sikkert hørt om den noe håpløse 2mA pr kVA-huskeregelen?).
Andre jordfeil tar "snarveien" via lokal jord, og blir som en jordslutning å regne siden forbindelsen er ugalvanisk i motsetning til den fordømte kapasitansen som man ikke klarer å kvitte oss med.
   #10
 21 908     Akershus     0

.... i motsetning til den fordømte kapasitansen som man ikke klarer å kvitte oss med.


Edison startet vel med likestrømsfordeling, for 100 år siden.  Wink
Signatur