#31
 1 338     klippdalen     0
joa, men (jeg er ikke trikker, bare lurer her selv), om man henter ut XX amp ut av 2 faser, vil ikke N bære dobbelt?

nå blir jo selvsagt dette sikkert ikke noe av. og skulle det bli det, så dimensjoneres det jo deretter


med er jo rimelig heftige effektuttak det snakkes om her Smile

HSt
   #32
 30 143     Lillestrøm kommune     0
Det er vektor sum av strøm på faseleder og N leder så det er ikke så enkelt som å summere Ampere
   #33
 21 857     Akershus     0
3-fase er og blir en rebus for nybegynnere. Bl.a kan «fase" i IT bety en leder (som heller bør omtales som linjeleder), en spenning og en vinkel

Les post #24.

En bør først se hva for nett en har inn, ta foto av hovedsikring, kursoversikt og måler.

Om en har gammelt IT, kan en med 99% sikkerhet si at du ikke får 400V fra strømselskapet om du legger ny kabel. En slik kabel må strekke seg fra deg og hele veien tilbake til en passende trafo. Ev må trafo byttes… Vi snakker trolig om 100.000 kr++++.

Om en setter en trafo i eget hus, så kan ikke den trylle. Setter du opp en trafo for 3*80A uttak, vil trafoen på gatesiden trekke 80*1,73=138A!  og huset får tilført 138*230*1,73=55kW. På brukersiden trekker du ev ut 230*80*3=55kW eller 400*80*sqr(3)=55kW.

Som angitt i #24 så vil en eGolf koblet til IT i åpen trekant trekke 16, 16 og 28A.
Samme bil koblet til trafo fil fra trafo trekke 16, 16 og 16A. Legg her merke til at samme bil trekke 28A i L3 men bare 16A i N-leder. Etter trafo, mot gata vil en på IT siden finne 16, 16 og 28A. Trafoen har mao ikke gitt noen som helst utbedring på IT siden, men trafo kan gjøre det enklere å koble til enkelte biler. ZOE er her et stjerneeksempel. Denne bilen kan ikke lades fra et IT net uten frittstående trafo.

Hovedforskellen på IT og TN er at i IT så står all last mellom to og to linjeledere. En utnytter linjespenningen på 230V. To laster som «møtes", si de to laderne i eGolf, hver med et trekk på 16A, vil gi et samlet trekk i L3 på vektorsummen av 16+16A = 28A, ikke 32A!

I TN er det 3 linjeledere og en N-leder i midten. Vanligst er at lastene kobles i stjerne mellom en tilfeldig linjeleder og N-leder og mottar 230V mens spenningen mellom to linjeledere er 400V. Bruker har mao tilgjengelig både 230 og 400V avhengig av hvordan en kobler.

Kobler du til en eGolf med to ladere, vil strømmen i N-leder bli 16A.
Kobler du til en Tesla M3, vil hver av de tre laderne i bilen trekke 16A i linjelederne, og null, ingenting i N-leder. Dette fordi de tre strømmene er forskjøvet i tid og vektorsummen er til enhver tid = null.

Dette er forvirrende for dem som ikke har holdt på en stund og det er fort gjort for alle å gjøre feil.

PS, hvem er egentlig trådstarter her, er tråden kuppet eller har TS endret nick?

Signatur
   #34
 21 857     Akershus     0
joa, men (jeg er ikke trikker, bare lurer her selv), om man henter ut XX amp ut av 2 faser, vil ikke N bære dobbelt?

Her en video som viser hvordan en kan regne ut strømmen i N-leder når en har 3 ulike, rent ohmske laster. En ser at strømmen i N-leder adderes som vektorer og at resultanten er en strøm som er på ca 10,5A og ute av fase med hver av fasestrømmene. Lang video, men instruktiv.
https://youtu.be/JxmSMhVwyU0
For enklere overslag kan en tegne strømmene som vektorer og addere to og to.
Signatur