#21
 21 857     Akershus     0
Jeg var vel litt uklar, jeg er i en verden der det var snakk om stasjonære batterier i garasjen for å kunne hurtiglade ut over mulig strømtrekk på 230v siden.

Trolig blir den billigste ladebatteriløsningen:
3 ladere som lader 3 stk batterier i en 3*230V konfigurasjon. Fra disse, 3 stk DC/AC-konvertere med trafoutgang. Disse koblet i stjerne i 230/400V TN-konfigurasjon. Kanskje kan en også se på DC-lading av bilene.

Høres dyrt ut. Jeg stusser over at en skal ha et så stort daglig kjørebehov. Er det 3 stk drosjer som skal lades?
Signatur

HSt
   #22
 30 143     Lillestrøm kommune     1
Jeg tror vel at har han 3xEasee ladebokser så har han nok hvis de bare sørger å få koblet til bilene i litt system
   #23
 2 491     0
Hvordan kommer en til dette resultatet:
«Ved tre samtidige biler som kan lade på en fase gir IT ca 9A pr bil, 2 kW."?

Sannsynligvis har han gått i tankefella å ta 28A/3 og komme til 9,333A. Noe som jo er feil, ettersom kvadratrota av 3 kommer inn her som så mange andre steder når det er snakk om trefase-regnestykker.

Tre enfase-laster på 16A i trekant gir en total last på 16x1,73=28A i hver faseleder.
   #24
 21 857     Akershus     0
3-fase kan være en rebus ja, særlig med IT-nett. Der kan «fase" bety en leder, en spenning og en vinkel. I omtale sauses dette sammen slik at utenforstående ikke henger med og det er fort gjort å kløne det til også for dem som mener de kan det.

Lite eksempel: Du lader en eGolf i V-kobling på IT-nett og får 16, 16, og 28A i de tre linjelederne.
Du lader samme bil fra et 230/400V TN-nett og trekker 16, 16 og 16A fra L1, L2 og N.
Signatur
HSt
   #25
 30 143     Lillestrøm kommune     0
3 fase på IT er litt bingo, flere importører som nå trekker godkjenning eller beskriver at det ikke aksepteres.
   #26
 21 857     Akershus     0
Det er synd. Nå har Tesla vist i flere år at dette funksjonerer. Også VW.

Åpen trekant på IT er en stor fordel for dem med snaue hovedsikringer. Åpen trekant koster trolig nær null å implementere i bilen.
Signatur
HSt
   #27
 30 143     Lillestrøm kommune     0
Ja jeg planlegger 3 fase inn på
Easee men å ikke aktivere der på Kontakten til bilen (trodde det var ok men er tydeligvis ikke det)

   #28
 3     0
Så, når de forslår ( de sa det kunne bli dyrt, men de hadde gjort det) å legge inn en ny inntakskabel på 400v 3fas og 80A, så er det fordi den kan gi 400v * 80A faseforsyvet via en «digitalboks , slik at det i prinsippet finnes tilnærmet 400v*80A til hver lader, hvis vi setter opp 3 ladere?

Så da regner jeg med at siden vi idag har 230v *60A inn i huset, og det blir problemer med bare 1 32A og 2 x 16A uttak så er dette fordi huset er enfas?

Jeg spør, fordi jeg ikke helt henger med?

   #29
 1 338     klippdalen     0
nei. det går ikke helt opp dette Smile

kan du uten videre få konvertert til 400v?

skal du kun lade elbil? ikke bruke varme? lage mat? lys eller noe annet? Smile
HSt
   #30
 30 143     Lillestrøm kommune     0
På 400V system får en 230V via hver faseleder og nøytral, men jeg tviler på at de gjør det for et enkelt hus. I Oslo la de om nye jordkabler i en hel gate og selv der valgte de å beholde 230V IT selv om gatelys fiKk 400V system.

TS sitt problem er mer å få bilene på laderne og at laderne er så intelligente at de mater bilene når det er ledig kapasitet tror jeg. Evt LL varmepumpe i huset for å refusere last