HSt
   #11
 30 143     Lillestrøm kommune     0
Med Easee ladebokser så kan dere lastfordele automatisk så det er bare å koble 3 bokser på 32A og så vil de fordele strømmen. Hvor intelligent de gjør det vet jeg ikke. Skrevet i paralell med han over, vil bil med mest behov få mest strøm ?

   #12
 21 857     Akershus     1
32*230=7,4 kW => *10h = 74kWh/natt => ca 50 mil/døgn samlet på 3 biler.

Kjører dere mer en det?
Signatur
   #13
 3 714     0
Med 80A inn bør det være enkelt å lade tre biler på en natt.

Typisk vil de fleste da ha minst 40-50A tilgjengelig for lading og med trefas er det 16-20kw. Det er nok til å fullade 3 normale biler hver natt, så lenge du har tilstrekkelig lastdeling for å få utnyttet all effekten.

Litt avhengig av hva slags biler det er så kan du få en utfordring med fasefordeling - mange biler greier bare å lade på enfas IT - dette kan evt fikses med trafo til 400V.
   #15
 3     0
Ja, vi har selvfølgelig lastbalansering, de fleste ladere kommer jo med dette uansett,

Men vi ikke trekke 3 * 32A på nettet vårt, dette pga. ( som oddbjoh nevner) faseforskyvning/ fasedeling. Ikke helt mitt område.

Problemet er at vi har ikke mer enn 60A inn i huset, så for oss blir det slik at vi må legge inn en ny hovedstrømkabel som tåler 80A.

Vi har utleie i kjelleren , vaskemaskiner aircondition på sommeren og varme som går på vinteren, så tre biler pluss vanlig drift drar faktisk tett oppunder grensen for hva anlegget tåler dersom vi ikke legger inn trafo på 400V.

Kona og jeg har en elbil hver og vi har 3 «voksne? barn, alle studerer, alle har en elbil hver, i sommer har de kommet hjem fra studiene og bor oss, så i sommer har den ene 32A laderen pluss 2 16A uttak blitt brukt jevnt.

Så er det ikke slik at vi hver natt har dette problemet, jeg ønsket bare å formidle at et vanlig hus med anlegg på 50\60 A kan oppleve problemer hvis det er flere som trenger lading og at det finnes løsninger.
HSt
   #16
 30 143     Lillestrøm kommune     0
Trafo på 400V vil jo ikke gi mer strøm inn på 230V kun mulighet til å putte mer energi inn på batteri (3 fase 400V lading)

At alle ladere kan lastbalansere tror jeg er feil, jeg hadde ikke vurdert noen andre enn Easee du trenger jo ladtbalansering mellom flere ladebokser. Men det kan hende at noen andre også får til dette, men noen må stilles inn av elektriker. Du kan også velge å installere bakstykket på en ekstra Easee når elektriker er der og ta kostnaden for innmaten hvis du ser du trenger enda en boks
TBL
   #17
 185     Lørenskog     0
Fordel med 400 V TN er bedre lastfordeling.

230 V IT 28 A = 11 kW
400 V TN 16 A = 11 kW

Ved tre samtidige biler som kan lade på en fase gir IT ca 9A pr bil, 2 kW.

Tre samtidige ved 400 V TN gir 16A pr bil, 3,7 kW.

Trafo vil gi en fordelt belastning på alle tre faser.

   #18
 21 857     Akershus     0
"
Noop
Om en ser bort fra anlegg med batterier, kun trafo. Trekker en skjevt på 400V siden, er det like skjevt på 230V siden. Dog, det kan være forskjell på laderløsninger i bilene slik at en på 230V kun trekker fra én linjespenning mens bilen kan være i stand til å trekke fra alle linjeledere på 400V.

Hvordan kommer en til dette resultatet:
«Ved tre samtidige biler som kan lade på en fase gir IT ca 9A pr bil, 2 kW."?
11 kW ideelt fordelt på 3 biler blir ca 3,6 kW uansett IT eller TN så langt jeg kan se.
Signatur
   #19
 21 857     Akershus     0
Trafo på 400V vil jo ikke gi mer strøm inn på 230V kun mulighet til å putte mer energi inn på batteri (3 fase 400V lading)

Det er vel helt avhengig av totalløsning? En gitt mengde battericeller gir omtrent samme kapasitet uansett arrangement. Strømtrekket fra 230V siden blir det samme.
Signatur
HSt
   #20
 30 143     Lillestrøm kommune     0
Det er mange biler som lader med 3 fase kun fra 400V derfor vil de lades opp fortere hvis 400V er tilgjengelig, men trafo er dyrt