36 367    86    5  

Stråling fra sikringsskap ol.?

 68     1
Hei!

Jeg er veldig takknemlig hvis noen har mulighet til å svare/komme med innspill på disse 4 punktene.

Har dette sikringsskapet fra 2008 som jeg har lagt ved bilder av. Selve sikringsskapet, sikringene og den nye måleren er fra 2008, mens den gamle måleren er fra 1992 og ledningene som går inn til den og sikringene er fra både 1992, 80 og 70 tallet. Alle ledningene skal alikavel være av toleder typen/topolet eller hva det nå heter.
Det er 7 stk. 16 A sikringer, 3 stk. 25 A sikringer, 4 stk. 10 A sikringer, 1 stk. 20 A sikring og 2 stk. 100 A hovedsikringer fordelt på den nye og gamle måleren.
Hvis det er avgjørende hvilke sikringer og hvor mange som hører til den gamle og nye måleren for å svare på dette? - så kan jeg finne ut av det.

1: Det jeg lurer på er om det kan være noen som helst skadelig eller kreftfremkallende stråling fra dette sikringsskapet hvis en er helt nære det og åpner det?
Tenker spesielt i forhold til at jeg er ved dette sikringsskapet og åpner det opp både morgen og kveld hver dag hele året for å skru av og på en sikring.
Vil da dette kunne være skadelig eller kreftfremkallende på noe som helst vis på kort eller lang sikt?
Vil jeg mens jeg åpner sikrinsskapet bli utsatt for verdier av magnetiske felt eller elektriske felt som overskrider grenseverdiene på 0,4 mikrotesla eller andre grenseverdier?

Kan denne eksponeringen kunne føre til kreft/leukemi eller annen sykdom på kort eller lang sikt?

2: Har det vært forandringer i reglene siden 1978  på hvor mye forskjellige elektriske produkter/anlegg kan stråle enten magnetisk eller elektrisk?

I så fall når trådte det i kraft, og hvilke elektriske produkter og grenseverdier gjelder det i hovedsak?

Kan en da risikere at for eksempel en induksjonstopp, matlagningsovn, kjøleskap, støvsuger osv. fra 2008 stråler mer enn dagens, og til og med utover dagens grenseverdier?

3: Kan enkelte høyttalerkabler avgi noen form for stråling eller signaler som enten kan være helseskadelig eller kreftfremkallende  på kort eller lang sikt?

Tenker spesielt hvis en ligger nærme dem over lengre tid når det spilles musikk? Hvor langt må en i så fall bort fra dem for å unngå strålingen eller signalene fra dem?

4. Hva med en infrarød sender og mottaker i et kjøleskap/fryseskap(Whirlpool side by side skap med ismaskin), fra 2008 som måler vannstanden i en ismaskin, kan den avgi skadelig stråling eller signaler på noe som helst vis - som enten kan være skadelig eller kreftfremkallende på kort eller lang sikt?

Vil den på noe som helst vis kunne stråle eller sende signaler ut av et lukket fryseskap?

Hva er rekkevidden til strålingen eller signalene fra en slik infrared sender og mottaker, både når døren er åpen og lukket? Hvor langt må en i så fall bort fra den for å unngå strålingen eller signalene fra den, både når døren er åpen og lukket?

Takk på forhånd.

Mvh. RS1250
Stråling fra sikringsskap ol.? - Sikringskap 002.JPG - RS1250
Stråling fra sikringsskap ol.? - Sikringskap 003.JPG - RS1250
Stråling fra sikringsskap ol.? - Sikringskap 005.JPG - RS1250
Stråling fra sikringsskap ol.? - Sikringskap 006.JPG - RS1250

  (trådstarter)
   #1
 68     0
Hvis noen skulle trenge noe mer info for å svare på dette, så er det bare å si ifra!

Legger ved noen bilder til hvis det kan være til nytte.
Stråling fra sikringsskap ol.? - Sikringskap 004.JPG - RS1250
Stråling fra sikringsskap ol.? - Sikringskap 007.JPG - RS1250
Stråling fra sikringsskap ol.? - Sikringskap 012.JPG - RS1250
   #2
 21 566     Akershus     0
En forstår at du er bekymret for stråling. Ingen vet med usvikelig sikkerhet, men myndighetene mener at stråling fra vanlig husholdningsnett og apparater er ufarlig. Inkludert moobiltelefoner og wi-finett.

En i familien jobbet 35 år på en kortbølgesender. Feltene var så sterke at en kunne holde et lysstoffrør i handa - og det lyste! Av dem på stasjonen, ca 40 mann, har jeg ikke hørt om at noen ble syke.

Jeg vil ikke anbefale slik tjeneste og tallgrunnlaget er lite. At stråling kan være skadelig synes historien med KNM Kvikk å vise.

Imidlertd, vanlig husstrøm har vært med oss i snart hundre år og en mener fortsatt etter hundre år, at en ikke kan påvise skader.

Ut fra en slik, antatt liten påvirkning, ser jeg ingen problemer med å betjene en sikring eller skapet som sådan.

Det er fra tid til annen folk som mener seg påvirket av stråling, bl.a. Gro Brundtland "som blir syk av mobiltelefoner". Slike personer ble invitert til en avklarende dobbel blindtest. Ingen kunne stille! Det er litt påfallende: en føler seg syk, men vil ikke bevise det. Meg bekjent har ingen ved blindtester kunnet påvise at de merker vanlige el-felt.
Signatur
   #3
 21 487     Enebolig     0
Kort fortalt, så finnes det ingenting som tyder på at strøm i en vanlig bolig skaper skadelig stråling. Verdiene som måles er også hinsides lave iht angitte grenseverdier. Av vanlige apparater er det vel klokkeradio som ofte trekkes frem som et eksempel på utstyr som gir endel stråling.

Her er litt informasjon fra Statens Strålevern. Man bør forholde seg til seriøse og pålitelige kilder når det gjelder et slikt tema.

http://www.nrpa.no/stroem-og-hoeyspent
   #4
 785     Vestfold     0
Hvis man synes det er et trist og kjedelig faktum at 50 Hz vekselstrøm (det vi har i strømnettet vårt) ikke fører til noe skadelig stråling, så kan man jo assosiere seg med noen paranoide konspirasjonsteori grupperinger som; Foreningen for el-overfølsomme og Folkets Strålevern.
Da får man sikkert deltatt på mange interessante møter, og hvis man går hele linja ender man opp i ei hytte i skogen med solcellepanel, gasskomfyr og vedovn milevis unna nærmeste nabo, mobilsender og kraftlinje.

Jeg ville lagt denne ballen død, innfinni meg med det faktum at vanlig strømnett ikke fører til skadelig stråling.
Hvis man frykter stråling generelt så ville jeg heller fått målt radonnivå i boligen.
   #5
 7 688     Bærum     0
3: Kan enkelte høyttalerkabler avgi noen form for stråling eller signaler som enten kan være helseskadelig eller kreftfremkallende  på kort eller lang sikt?

Tenker spesielt hvis en ligger nærme dem over lengre tid når det spilles musikk? Hvor langt må en i så fall bort fra dem for å unngå strålingen eller signalene fra dem?
Spiller du mye hip-Hop og Techno er det nok en viss fare for varig svekkede sjelsevner. Ellers går det greit hvis du er litt moderat med Sputnik.
   #6
 21 566     Akershus     0

3: Kan enkelte høyttalerkabler avgi noen form for stråling eller signaler som enten kan være helseskadelig eller kreftfremkallende  på kort eller lang sikt?

Tenker spesielt hvis en ligger nærme dem over lengre tid når det spilles musikk? Hvor langt må en i så fall bort fra dem for å unngå strålingen eller signalene fra dem?
Spiller du mye hip-Hop og Techno er det nok en viss fare for varig svekkede sjelsevner. Ellers går det greit hvis du er litt moderat med Sputnik.


Største faren her tror jeg er at en spiller for høyt og får varig hørselsskade.
Signatur
   #7
 762     Asker     0
Ta også beskymre deg om virkelige problemer i verden enn dette tullet her!
Det er vel ingen elektrikker som har blitt ødelagt av "stråling" fra elanlegg de siste 100 årene, så farene for en forbruker er nok minimale!

Ta deg en bolle og vipp opp og ned sikringen din i god tro!

   #8
 348     0
en bitte liten avsporing, men det har med "stråling" å gjøre.

jobber endel med fiberlinjene til mobilsiter, et sted ble jeg kasta vekk fra tomta til et boretslag, av ei gammel dame, hu mente seriøst at mobilsenderen utafor hadde drept naboen hennes  :o

eneste måten jeg kan se at en mobilsender kan skade deg er om den faller i huet ditt :p
   #9
 3 412     Akershus     1
Det er lett å spørre seg "Er det farlig - ja eller nei".  Ingen har noengang greid å legge fram noe bevis for at "stråling" fra vanlig el-nett er fullstendig ufarlig, og derfor er det lett for konspirasjonsteoretikere, paranoide og hypokondere å hevde at det er farlig.

Jeg synes det er mer fruktbart å spørre "Hvis det er farlig, HVOR farlig er det i så fall?".  "Stråling" fra el-nett er helt sikkert mye mindre farlig enn å spise stekt mat, siden stekt mat beviselig inneholder dioksiner og dioksiner kan føre til kreft og død.  "Stråling" fra el-nett er helt sikkert mye mindre farlig enn å gå en tur, siden man kan bli angrepet av en hund i skogen (hunder dreper beviselig mange mennesker) og langs veien kan man beviselig bli drept i trafikken.  "Stråling" fra el-nett er helt sikkert mye mindre farlig enn å dra på badestranda, siden man der både kan drukne og få hudkreft av solen.  Det er umulig å bevise at ingen noengang har strøket med av "stråling" fra el-nett, men om det er noen, så er det temmelig sikkert langt under en tusendel av de som er blitt drept i trafikken, har druknet og så videre.  Et alternativ, å fyre med ved, har opp igjennom tidene ført til store antall dødsfall, både ved brann, røykforgiftning og annet.  Vedfyring er svært sikkert mye farligere enn "stråling" fra el-nett.  Så de som er seriøst så redde for livene sine at de bekymrer seg om "stråling" fra el-nett bør først kaste stekepannen sin, slutte å gå ut, og forberede seg på en svært kald tilværelse. 

Signatur
   #10
 544     Nedre Romerike     2

...siden stekt mat beviselig inneholder dioksiner og dioksiner kan føre til kreft og død.

OT: Dioksin dannes fra 300 °C og oppover - du må ikke steke kjøttet når ovnen er satt på pyrolysetrinnet ;)
(Tror du snakker om nitrosamine...)