#11
 1 092     0
Trådstarter. Dette er ingenting å tenke på!!! Tips til et tryggere hjem er kjøpe seriekoblet brannvarsling. Ta en periodisk verifikasjon av det elektriske anlegget. Kast alle skjøteledninger.

   #12
 22 346     Akershus     0

Hvis man synes det er et trist og kjedelig faktum at 50 Hz vekselstrøm (det vi har i strømnettet vårt) ikke fører til noe skadelig stråling,
Jeg mener det ble påvist at kraftige 50Hz felt kunne føre til barneleukemi.
   #14
 205     Kolbotn     0
Infrarøde sendere og mottakere bruker kun lys utenfor det synlige spektrumet.
Det avgir ingen form for skadelig stråling, det eneste måtte være om det er svært kraftig og du ser rett mot det, da kan det skade synet.

Angående basestasjoner for mobiltelefoner har post- og teletilsynet en veldig grei forklaring her:
https://www.facebook.com/frekvenskontrollen/posts/1488975121376505
Det er med andre ord ingen fare så lenge du ikke står rett foran antenna.
Signatur
   #15
 150     0
50hz strøm høyspenning og barneleukemi har en korrelasjon,  men det er ikke påvist noen sammenheng.  For å være på den sikre siden krever myndighetene en sikkerhetsavstand mellom høyspent og nye boliger.  Mer info her: http://www.statkart.no/Eiendom-og-areal/Arealplan-og-planregister/Verktoykasse/Sikringssone-under-kraftlinjer/

Dog kan ts leve trygt med at påvirkningen fra å stå foran sikringsskapet noen minutter hver dag gir en så uhyre liten eksponering for elektromagnetisme at det neppe kan måles eller beregnes.

Det samme gjelder høyttalerkablene. Det vil ikke være noe elektromagnetisk felt som er målbart annet enn i selve høyttalerene. Og det er jo magnetisme som får elementene til å vibrere og skape lyd.
   #16
 785     Vestfold     0


Hvis man synes det er et trist og kjedelig faktum at 50 Hz vekselstrøm (det vi har i strømnettet vårt) ikke fører til noe skadelig stråling,
Jeg mener det ble påvist at kraftige 50Hz felt kunne føre til barneleukemi.


Det er korrekt at det finnes en britisk studie som sier at det er indikasjoner for at risikoen for barenleukemi dobles dersom man er eksponert for magnetfelt er høyere enn 0,4 μT, men det ble slått fast at holdepunktene ikke var sterke nok til å trekke en sikker konklusjon.
For å komme over 0,4 μT må man bo veeeldig nærme en kraftlinje på 45 kV eller mer (eller ha huset fullt av enleder varmekabel). 0,4 μT brukes som grense for nærliggende bygning når man skal bygge om eller bygge ny kraftledning.
Men Norsk høyesterett har i dom av 28 mars 2007 sagt at "risikoen er meget begrenset" (et ekstra dødfall per 100 år dersom den økte risikoen i studien ble lagt til grunn). De sakkyndige i denne saken uttalte at uttrykket farlig først var relevant ved dosegrenser over 100 eller 500 μT.
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2007/Erstatning-til-grunneiere-ved-anlegg-av-hoyspentlinje/
Har også vært behandlet i regjering i stortingsproposisjon 65:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stprp/20042005/stprp-nr-65-2004-2005-/3/17/1.html?id=138902
   #17
 132     0
Ingen andre som reagerte på denne?

Tenker spesielt i forhold til at jeg er ved dette sikringsskapet og åpner det opp både morgen og kveld hver dag hele året for å skru av og på en sikring.


Hvorfor i all verden er du i sikringskapet ditt 2 ganger om dagen for å vippe på en sikring? Høres ut som automatikk eller en egnet bryter burde vært benyttet.


Til din bekymring, glem det. Det finnes mange arbeidsplasser i Norge der folk jobber tett på vesentlig høyere strømstyrker/magnetfel/stråling enn det du har i ditt hus fra sikringsskapet ditt. Kanskje du har radon, ville bekymret meg mer for det - og du kan utbedre det og få god samvittighet.

   #18
 22 346     Akershus     0Hvis man synes det er et trist og kjedelig faktum at 50 Hz vekselstrøm (det vi har i strømnettet vårt) ikke fører til noe skadelig stråling,
Jeg mener det ble påvist at kraftige 50Hz felt kunne føre til barneleukemi.


Det er korrekt at det finnes en britisk studie som sier at det er indikasjoner for at risikoen for barenleukemi dobles dersom man er eksponert for magnetfelt er høyere enn 0,4 μT, men det ble slått fast at holdepunktene ikke var sterke nok til å trekke en sikker konklusjon.
For å komme over 0,4 μT må man bo veeeldig nærme en kraftlinje på 45 kV eller mer (eller ha huset fullt av enleder varmekabel).
Problemet i dette tilfellet var barn som lekte/krøp på gulv med enleder varmekabel. Trodde dette var i Sverige, men jeg kan ha husket feil.
   #19
 21 061     Akershus     0
Er det mye stråling fra en skjermet enleder? (Varmekabel)
Signatur