#31
 744     Verdens navle     0

...Testen er ikke avsluttet, men viser så langt en besparelse på 85%....


85% besparelse? ??? Meget suspekt, som andre her er inne på.

Å varme opp X liter vann Y grader krever samme energimengde uansett hvordan oppvarmingen skjer. Varmelekkasje fra bereder og rør slipper man jo når man har momentanvarmer, men 85% besparelse tyder på et ekstremt lavt forbruk av varmtvann.
Signatur

   #32
 10 486     Akershus     0


...Testen er ikke avsluttet, men viser så langt en besparelse på 85%....


85% besparelse? ??? Meget suspekt, som andre her er inne på.


Det er jo ganske åpenbart at eemaxnorge ikke har vært helt heldig med prosentregningen.

Han/de bryr seg tydelig vis ikke med å besvare spørsmålene mine. Kanskje de ble litt ubehagelige?


Direktevarmer kan helt fint ha noe for seg, men da ser jeg for meg noe gassfyrt, eller på steder der det er for upraktisk med varmtvannstank. Til stort sett alle formål virker dette å innebære for store investeringer i sikringskurser til at det vil lønne seg.
Signatur
   #33
 21 317     Akershus     0
Vurderte dette til hytta, men fant at de (mindre) var antatt ubrukelige til oppvaskkummen pga manglende temperatturstyring.
Signatur
   #34
 744     Verdens navle     0...Testen er ikke avsluttet, men viser så langt en besparelse på 85%....


85% besparelse? ??? Meget suspekt, som andre her er inne på.


Det er jo ganske åpenbart at eemaxnorge ikke har vært helt heldig med prosentregningen.

Han/de bryr seg tydelig vis ikke med å besvare spørsmålene mine. Kanskje de ble litt ubehagelige?


Direktevarmer kan helt fint ha noe for seg, men da ser jeg for meg noe gassfyrt, eller på steder der det er for upraktisk med varmtvannstank. Til stort sett alle formål virker dette å innebære for store investeringer i sikringskurser til at det vil lønne seg.

Ja, 15% besparelse er kanskje oppnåelig under visse forutsetninger Grin.

Gassfyrte momentanvarmere virker mer realistiske, og sørover i Europa har man jo slike. Man slipper jo å installere el-opplegg a-la smelteverk, men med norsk gassdistribusjon og ditto priser er vel økonomien dårlig.

Signatur
   #35
 46     Slependen     0


Siden varmegjenvinneren for dusj forvarmer kaldvannet til gjennomstrømningsvarmeren så kan man velge en mindre modell som bruker mindre strøm, så da løser man noe av strøm-peak belastnings problematikken også. :)

Svein*


Så idet dusjen startes er det ingen forvarming. Siden varmvarmeren er dimensjonert som liten oppnår man ikke komfort temperatur før forvarmingen gradvis trer inn mens vannet står og renner...

Tror vinningen lett går opp i spinningen.

Det er rikitg at det med underdimensjonert gjennomstrømningsvarmer vil ta ekstra tid å komme igang. Alternativt kan man starte med å skru ned på vannmengden til å begynne med, og så øke på når forvarmingen gradvis slår inn de første minuttene. Hvis man har fokus på komfort, og nok strømkapasitet tilgjengelig, er det nok bedre å kjøpe en riktig dimensjonert varmer med elektonisk kontrollert temperatur. Så kan man evt heller bruke den overkapasiteten man da normalt har på å koble til flere tappepunkter, f.eks vask på badet.
Svein*
Signatur
   #36
 21 317     Akershus     0


Når det kommer til problemene med overføring av strøm her i landet er nok de fleste enige i at det er et trist kapittel.
Men dette problemet blir faktisk ikke større med momentan metode det er kommet frem til at det er heller motsatt.
Skal prøve å forklare hvorfor. Ta ett gitt antall boliger (x) med vv tank, vi vet at de hver morgen står på fra 1,5 til 5 timer etter bruk av varmtvann. Dvs. at ”alle” tanker står på samtidig i hele landet, du vil da få en meget høy samtidighetsfaktor og en saftig strømtopp.
Eemax bruker kun strøm når du tapper varmtvann som gjør at man får mye mer spredt bruk av strømmen og en meget lav samtidighetsfaktor.

http://eemaxnorge.no/Dimensjonerende for kraftnettet er effekttoppene. Her skriver eemaxnorge at en med vanlige vvb får glattet ut morgendusjen til "1,5 til 5 timer". Det er jo flott. Med eemax kommer hele effektbehovet den halve timen da alle skal ha varmt vann i dusjen (og kaffekjelen på). Samtidighetsfaktoren er m.a.o. større med gjennomstrømningsvarmer, ikke mindre.
Signatur
   #37
 678     Bergen     0Siden varmegjenvinneren for dusj forvarmer kaldvannet til gjennomstrømningsvarmeren så kan man velge en mindre modell som bruker mindre strøm, så da løser man noe av strøm-peak belastnings problematikken også. :)

Svein*


Så idet dusjen startes er det ingen forvarming. Siden varmvarmeren er dimensjonert som liten oppnår man ikke komfort temperatur før forvarmingen gradvis trer inn mens vannet står og renner...

Tror vinningen lett går opp i spinningen.

Det er rikitg at det med underdimensjonert gjennomstrømningsvarmer vil ta ekstra tid å komme igang. Alternativt kan man starte med å skru ned på vannmengden til å begynne med, og så øke på når forvarmingen gradvis slår inn de første minuttene. Hvis man har fokus på komfort, og nok strømkapasitet tilgjengelig, er det nok bedre å kjøpe en riktig dimensjonert varmer med elektonisk kontrollert temperatur. Så kan man evt heller bruke den overkapasiteten man da normalt har på å koble til flere tappepunkter, f.eks vask på badet.
Svein*


Den ekstra tiden/vannmengden det tar å få ønsket temperatur sammen med ønsket vannmengde er et tap på samme måte som tapping av kalde rørvolum. Dersom man er tilfreds med å dusje i kaldt vann mens rørene fylles opp fra vanlig bereder er jo heller ikke dette noe problem med tanke på energiforbruk.

For å snu på flisa så blir vel da fordelen med gjennvinner at gjennomsstrømningsvarmer kan brukes til komfortabel dusj selv der strømmen ellers kan være en begrensende faktor men med prisene jeg har sett på gjennvinnerne er vel da de fleste allikevel tjent med bereder som jo er rimeligere enn gjennvinneren.

For min egen del tror jeg hovedfordelen med gjennomstrømningsvarmerne er vannkvaliteten på varmtvannet ved sporadisk bruk samt enklere nedtapping for hyttebruk og redusert areal behov. Enøk siden virker litt søkt..

Signatur

   #38
 46     Slependen     0
Siden varmegjenvinneren for dusj forvarmer kaldvannet til gjennomstrømningsvarmeren så kan man velge en mindre modell som bruker mindre strøm, så da løser man noe av strøm-peak belastnings problematikken også. :)

Svein*


Så idet dusjen startes er det ingen forvarming. Siden varmvarmeren er dimensjonert som liten oppnår man ikke komfort temperatur før forvarmingen gradvis trer inn mens vannet står og renner...

Tror vinningen lett går opp i spinningen.

Det er rikitg at det med underdimensjonert gjennomstrømningsvarmer vil ta ekstra tid å komme igang. Alternativt kan man starte med å skru ned på vannmengden til å begynne med, og så øke på når forvarmingen gradvis slår inn de første minuttene. Hvis man har fokus på komfort, og nok strømkapasitet tilgjengelig, er det nok bedre å kjøpe en riktig dimensjonert varmer med elektonisk kontrollert temperatur. Så kan man evt heller bruke den overkapasiteten man da normalt har på å koble til flere tappepunkter, f.eks vask på badet.
Svein*


Den ekstra tiden/vannmengden det tar å få ønsket temperatur sammen med ønsket vannmengde er et tap på samme måte som tapping av kalde rørvolum. Dersom man er tilfreds med å dusje i kaldt vann mens rørene fylles opp fra vanlig bereder er jo heller ikke dette noe problem med tanke på energiforbruk.

For å snu på flisa så blir vel da fordelen med gjennvinner at gjennomsstrømningsvarmer kan brukes til komfortabel dusj selv der strømmen ellers kan være en begrensende faktor men med prisene jeg har sett på gjennvinnerne er vel da de fleste allikevel tjent med bereder som jo er rimeligere enn gjennvinneren.

For min egen del tror jeg hovedfordelen med gjennomstrømningsvarmerne er vannkvaliteten på varmtvannet ved sporadisk bruk samt enklere nedtapping for hyttebruk og redusert areal behov. Enøk siden virker litt søkt..
Er enig med det du sier, untatt at "enøk siden virker lit søkt". Gjennomstrømningsvarmere har i prinsipp ikke noe tap til omgivelsene, en varmtvannstank har 500-700kWh i året.

Varmegjenvinnere for dusj gjenvinner 20-50% av energien i avløpsvannet når du dusjer. For en familie på fire blir det typisk da bli 800-2000kWh pr år. Dette er ren fakta informasjon. Du kan selv legge inn ditt bruksmønster i regnearket vi har laget (se tidligere innlegg) for å finne mer eksakte tall basert på ditt bruksmønster og valg av produkter.
Svein*
Signatur
   #39
 10 486     Akershus     0
Det er ingen som tviler på tapet fra en varmtvannstank, samt tapet den tiden man venter på å få varmtvannet frem der man trenger det. At dette utgjør en del er er ikke så vanskelig å forstå.

Problemene er at det koster så mye i investeringer for å få en gjennomstrømmingsvarmer som fungerer, og at peak-effekten blir nærmest hinsides høy. Hvis "alle" skulle bruke slike, hvor mange monstermaster ville vi trenge da?

Deres varmegjenvinnere har jeg stor tro på. Egentlig er det rart det ikke har kommet krav om slikt i nye byggeforskrifter. Det skal isoleres og tettes over alt, men det er helt greit å varme opp vann med strøm, og skylle det rett ned i avløpet. Jeg skulle gjerne hatt en eller flere av dem i mitt hus, det er bare synd at de koster så mye.
Signatur
   #40
 46     Slependen     0


Deres varmegjenvinnere har jeg stor tro på. Egentlig er det rart det ikke har kommet krav om slikt i nye byggeforskrifter. Det skal isoleres og tettes over alt, men det er helt greit å varme opp vann med strøm, og skylle det rett ned i avløpet. Jeg skulle gjerne hatt en eller flere av dem i mitt hus, det er bare synd at de koster så mye.


Hvis du kan bruke VXpipe i din bolig, så er det vårt beste produkt, både i effektivitet og tilbakebetalingstid for en familie som dusjer. http://www.heatsnagger.com/shop/vxpipe-vertical-dwhr-unit/ Denne ble det solgt neste 2000 stk av i Nederland i 2011 hvor den kan inngå som en del av energisertifiseringen av din bolig. Konseptet med en vertikal varmegjenvinner har vært på markedet i 15 år. I Canada får du $400 i støtte når du installere en slik i din bolig. Vi vet om flere fagmiljøer i Norge som kommer til å fremme forslag om å få dette med i neste TEK standard her i Norge. Så vi får se... I mellomtiden gjør vi vårt beste for å spre saklig informasjon om hva varmegjenvinng for dusj er for noe.  :)
Svein*
Signatur