#41
 8     Jørpeland     0


...Testen er ikke avsluttet, men viser så langt en besparelse på 85%....


85% besparelse? ??? Meget suspekt, som andre her er inne på.

Å varme opp X liter vann Y grader krever samme energimengde uansett hvordan oppvarmingen skjer. Varmelekkasje fra bereder og rør slipper man jo når man har momentanvarmer, men 85% besparelse tyder på et ekstremt lavt forbruk av varmtvann.

   #42
 8     Jørpeland     0
Uansett!!!! Varmer man opp x antall liter vann til Y grader temp. så kreves det z antall effekt!!! Her er det snakk om virkningsgrad, og å begrense tapet i størst mulig grad. Har stor tro på Eemax løsningen, men det finnes alternativer som kan være på lik linje og om mulig bedre, om man har andre utfordringer i forhold til bruk og ikke minst begrensninger.
   #43
 21 312     Akershus     0
Om en skal varme opp vann trengs det nok heller "z antall energimengde", ikke effekt.

Virkningsgraden er god, litt bedre enn en isolert vvb som har noe varmtap over tid, et varmetap som en i vinterhalvåret kan nyttiggjøre seg.

Effektuttaket og manglende regulering vil ofte sette begrensninger på bruk av elektriske gjennomstrømningsvarmere.
Signatur