5 673    48    14  

Tidsstyring på varmtvannsbereder

 1     0
Jeg ser at dette temaet har vært diskutert tidligere, men starter nå en ny tråd. Jeg er sikkert ikke den eneste som har fått økt interesse for å spare strøm om dagen. Smile

Varmtvannsforbruket mitt er i utgangspunktet ganske lavt, på en typisk hverdag består forbruket mitt kun av en dusj om morgenen før jobb. (Kommer først hjem igjen sent på kvelden)
Forstår jeg det rett vil varmtvannsberederen begynne å varme opp vann igjen umiddelbart etter at jeg har dusjet, for å erstatte det jeg nettopp brukte. Men om det skjer rett etter at jeg har dusjet betyr det at jeg da bruker strøm når den typisk er på det dyreste. I det siste har jeg lagt merke til flere høye 'spikes' i prisen mellom klokken 8 og 9.  

Det beste for min del ville være at varmtvannsberederen skrudde seg av ca. klokken 7:00 og deretter ikke starter igjen før etter midnatt, og at den bare går akkurat lenge nok til at jeg kan ta en dusj neste morgen. Jeg har en godt isolert OSO bereder som står i en leilighet som aldri blir kaldere enn ca 16 grader, så jeg kan ikke tenke meg at varmetapet mens den ville være skrudd av kan være noe særlig. 

Forstår jeg det rett må en slik tidsstyring gjøres rett fra sikringsskapet. Hva isåfall er det jeg trenger her? Vil bare gjøre litt research før jeg evt. tar runden med elektrikere og sjekker priser. 

   #1
 23 783     Akershus     0
Det enkleste er et tidsur som kobler inn vvb om natten. Dette forutsetter at det er begrenset med varmetap fra berederen, noe du bekrefter. I løpet av natten, si etter 24:00, vil kolben gå inn med full effekt og varme opp igjen for din ene dusj og dagens varmetap. Si at den er inne i 1 time. Deretter av. Dersom det er varmetap i løpet av natta, vil den koble seg inn igjen i noen korte perioder.. Det kan hende at du må stille på blandeventilen på tanken. Da får du skikkelig varmt vann ved førstedusj, nå med skoldefare, men du oppnår også mulighet for flere duser etter at vannet i tanken er kommet ned mot ok dusjtemperatur. Med høy innblanding av kv vil dusvanner ellers bli for kaldt. Med kun en dusj om morgenen er ikke dette noe problem, men ved en ny dusj ved 23:00 og noe varmetap så kanskje.

Styringen kan plasseres i skapet eller ved tanken. En kan rigge dette slik at en kan nå tanken fra nettet, men det koster litt mer.
Trekker tanken din 1500 eller 2000W?
Signatur
   #2
 71     0
Jeg styrer min vvb til å kun gå på ila natten mellom 3 og 5. Bruker Z wave.

Vi kjører kaldtvannet gjennom coils i buffertanken til VP før det går inn i vvb. Da er vannet mellom 20 og 30 grader.

Vi har 2 barn og dusjer og bader hver dag.

Bruker under 2 kw på varmt vann om dagen.
   #3
 321     Oslo     0
OSO har (eller får) en smart kontroller som skal kunne benyttes på eksisterende OSO beredere for å gjøre de smarte.

Produkter – OSO Energy

Artikkel om det her:

Varmtvannsberederen OSO Charge gir billigere varmtvann og fleksibilitet i strømnettet - VVSForum

Du må sjekke om berederen støtter det. Mulighetene er i teorien mange med å gjøre berederen online fremfor bare klassisk tidsstyring. Planlegging av oppvarming ift. dagens strømpriser (nordpool), feriemodus, app-styring, lære seg forbruksmønsteret, integrasjon mot smarthus...

Hva det koster og hvordan besparelsen blir gjenstår å se. Men varmtvann utgjør jo en del på strømregningen, og strømprisene varierer tidvis mye gjennom døgnet, så tanken er spennende (no pun intended).

Signatur
   #4
 23 783     Akershus     0
Men de sier lite om hvordan denne skal tilpasse seg den nye nettariffen målt mot timeseffekt.
Det blir en stor utfordring. Trolig vil retrofitsken kunne tilkobles andre fabrikat enn oso.

Foreløpig tror jeg et koblingsur gjør samme nytten, så får en sjekke prisene.
Signatur
TSt
   #5
 13 212     1
To timer tilkoblet kan nok bli for lite tid til oppvarming. Kan hende at det er lurere med rett etter midnatt men har ikke studert natt profil på strømpris.  Har en annen stor last som el bil bør logikken være bedre slik at varmtvannsbreder og el bil sammarbeider om natten. 
   #6
 3 505     0
Vi har 2 barn og dusjer og bader hver dag.

Bruker under 2 kw på varmt vann om dagen.

Jeg mistenker at du litt lurer deg selv her. Selv når du får inn vann til berederen med temperatur 20-30°C står det enda 10-20° oppvarming igjen. 2 kWt (antar at du mener 2 kWt, ikke 2 kW) kan varme 100 liter vann fra 20 til 40°C; dusjvann holder gjerne noen få grader over kroppstemperatur. 25 liter pr person er en ganske kjapp dusj! Du sier også "bader": Å fylle et badekar én gang tar gjerne 60-100 liter, avhengig av kar-størrelse.

En annen side: Om dere reelt har et VV-forbruk på 100 liter/døgn, og berederen er på 200 liter, så blir halvparten av vannet stående igjen - antagelig mer, fordi vannet trolig er varmere enn dusjvann, og iblandes kaldtvann ved bruk, så det tappes vesentlig mindre enn 100 liter fra berederen. Det blir stående mye varme igjen i berederen. At den etterfylles med forhåndvarmet vann bidrar også til at temperaturen holdes oppe. De fleste 200-liters beredere som holder temperaturen 80-85°C har et konstant varmetap på 100-125 Watt, dvs. 2-2,5 kWt/døgn. Selv om dere holder temperaturen en del lavere, har du nok et ikke uvesentlig varmetap. En annen side er at du kan ha nytte av denne varmen, f.eks. hvis tanken står i et ellers uoppvarmed grovkjøkken. Men skal du sammenligne med f.eks. direktevarmende systemer (som riktignok er ganske uvanlige i Norge) må du ta hensyn til det.

Det er kanksje mulig at fire mennesker kan dusje/bade på 2 kWt/døgn, men da er dere ekstremt sparsomme!
Skal du finregne på det, så ikke glem at selv om det er energimessig billig å forhåndsvarme vannet med VPen, er det ikke helt gratis. I et totalregnskap må også det tas med.

Når alt dette er sagt: Å koble inn berederen kun mellom 03:00 og 05:00 er i utgangspunktet svært fornuftig!
   #7
 3 505     0
To timer tilkoblet kan nok bli for lite tid til oppvarming. Kan hende at det er lurere med rett etter midnatt men har ikke studert natt profil på strømpris. Har en annen stor last som el bil bør logikken være bedre slik at varmtvannsbreder og el bil sammarbeider om natten.

Jeg tenkte også å kommentere det - men legg merke til at TheHammer tar inn forhånds-varmet vann fra VPen, der halve oppvarmingen allerede er gjort. Hvis inntaket var på 6-8°C, ikke 20-30°C, vil også jeg tro at to timer ville være ganske snaut, ja. (Men hvis TheHammer er dødsens ærlig når han sier at de bruker mindre enn 2 kWt/døgn på VV, hører de til de som er ekstremt sparsomme på varmtvannet!)

Ang. nattepris på strøm: Jeg har fulgt døgnvariasjonene i flere år, og det er ganske vanlig at prisene holder seg lave fram til 06:00 eller 07:00, og ofte faller ikke prisen skikkelig før 01:00, iblant 02:00. Så hvis jeg skulle spare penger ville det heller være å forlenge innkoblings-tiden i andre enden. Hvis da ikke familien er så ekstreme A-mennesker at de faktisk starter morgen-dusjingen klokka 05:00 og må ha alt varmtvannet klart til bruk da Smile

   #8
 3 505     0
Varmtvannsforbruket mitt er i utgangspunktet ganske lavt, på en typisk hverdag består forbruket mitt kun av en dusj om morgenen før jobb. (Kommer først hjem igjen sent på kvelden)
Forstår jeg det rett vil varmtvannsberederen begynne å varme opp vann igjen umiddelbart etter at jeg har dusjet, for å erstatte det jeg nettopp brukte. Men om det skjer rett etter at jeg har dusjet betyr det at jeg da bruker strøm når den typisk er på det dyreste. I det siste har jeg lagt merke til flere høye 'spikes' i prisen mellom klokken 8 og 9.

Riktige observasjoner hele veien Smile

Så skal du spare penger, slå av berederen rett etter morgendusjen.

Men: Det er ikke sikkert at du sparer så mange kilowatt-timer - gevinsten er først og fremst på strømprisen, at du kjøper billigere kWt. Hvis morgendusjen din er kjapp, og berederen din av "normal" størrelse (typisk: 200 liter), faller ikke temperaturen i beredervannet mer enn et par grader. Da har den så å si samme varmetap til omgivelsene som før, selv om kolben er slått av. En typisk bereder har et varmetap på 2-3 kWt/døgn, og det vil du fortsette å ha, bare ubetydelig redusert om du slår at berederen fra morgen til ettermiddag, og det må tas igjen når du skrur på igjen.

For å redusere varmetapet: Sjekk om termostaten i berederen kan reguleres ned. Er den nå satt til 85°C, og den kan settes ned til 70°C, gjør det. Nå kommer det garantert noen og roper 'legionella!'. Legionella dør selv ved 60°C; det bare skjer ikke momentant. Jo varmere vann, jo fortere kreperer de. Når berederen din kommer opp på 70°C, holder den denne temperaturen lenge nok til at all legionella tar kvelden. Varmetapet er merkbart redusert, med mindre kWt-forbruk til følge, ikke bare lavere pris.

Om du skrur ned termostaten har du ikke like mye dusjvann å ta av. Så om du venter åtte-ti overnattings-gjester en helg, som alle ønsker seg en morgendusj, bør du kanskje skru opp termostaten igjen for den anledningen. Men selv en tobarns-familie bør i hverdagen klare seg med 200 liter 70°C vann til morgendusjen, om de har et rimelig "nøkternt" VV-forbruk!
TSt
   #9
 13 212     0
Jeg hadde ikke fått med meg all info her men det er en viss fare for at det etterhvert blir kaldere også i beholderen hvis temp gradvis går nedover så det kan bli en spennende overreskelse for siste man i dusjen en dag hvis dette ikke er tilfelle. Men det hjelper jo godt med å skaffe 1/2 temp annet sted fra.
   #10
 321     Oslo     1
Men de sier lite om hvordan denne skal tilpasse seg den nye nettariffen målt mot timeseffekt.
Det blir en stor utfordring. Trolig vil retrofitsken kunne tilkobles andre fabrikat enn oso.

Foreløpig tror jeg et koblingsur gjør samme nytten, så får en sjekke prisene.


AMS måler og smarthus sentral (eksempelvis Home Assistant) kan sikkert se helheten, og således være gode hjelpemidler for å styre forbruket til riktige tider på døgnet.

Noen forutsetninger her mtp. VVB, jeg vet ikke hvordan denne fungerer i detalj. Men den har mer funksjonalitet enn et koblingsur i det minste.

Nettariffen er vel også bare en del av regningen.
Signatur