#21
 96     0
ER selv elektrikker

Og det er veldig få installatører som vil stå ansvarlig for noe di selv ikke har gjordt. Alt Som har med tilkobling til "nettet" må gå gjennom installatør. Noen useriøse insallatører tar seg godt... betalt for å stå ansvarlig..

Får forsikrings selskapet dit rede på at du ikke har brukt godkjent installatør som gir  pappirer på anlegget. Kan di i værstefall ikke ærstatte noe som helst.....

Bruk for gudsskyld et firma. Alle tjener penger på varene di leverer.. Butikken, rørlegger,snekker, frisør og alle som selger og leverer varer..

Finner du noen som vil installere utstyr som du finner selv om det er samme vare. Nå du selv ta deg av evnt feil og reklamasjoner på utstyr.......

   #22
 435     0
Når det er sagt er det veldig mye som ikke krever erklæring, så som legging av ny stikkontakt etc. Dette går under forenklet tiltak og krever ikke samsvarserklæring. Så det er fort mange 10.000 man kan spare der ja.
   #23
 5,112     Troms     0
Hva mener du her? Kan jeg legge opp stikkontakt selv? I så fall er jo dette ca 6-700 spart pr punkt da så lenge det går en ledning bak veggen. Hvis det må strekkes ny kabel så kan jeg vel ikke gjøre det selv kanskje, men hvis det allerede ligger en ledning der så....Må bare passe på at kursen er dimensjonert for antall watt. Men i vårt hus har jeg ikke tenkt å ha 10A kurser, kun 16A og større. Er det teit og sløseri?
Signatur
   #24
 223     0

Hva mener du her? Kan jeg legge opp stikkontakt selv?


Nei, om jeg tolker forskriften som er linket til litt lengre opp her så kan du ikke gjøre noe, ikke engang bytte lyspærer om en skal være fullstendig firkanta.

Jeg er usikker på hvor grensen går i praksis, men forskriften er (desverre) veldig klar. 

Jeg har vondt for å se argumentene for at det er slik, bortsett fra at det effektivt skjermer elektrikeryrket som fagfelt på en helt annen måte enn andre fagområder.
Signatur
   #25
 96     0

Når det er sagt er det veldig mye som ikke krever erklæring, så som legging av ny stikkontakt etc. Dette går under forenklet tiltak og krever ikke samsvarserklæring. Så det er fort mange 10.000 man kan spare der ja.


allt som er opplagt i et hus må det være samsvarsærklæring på selv en stikk kontakt som er lagt opp...... VIs det kommer kontroll som ser at den er ny installert så kan han kreve ærklæring på den.

Alle nye anlegg må ha samsvarsærklæring på alt som gjøres...REF

http://www.nelfo.no/ViewPage.aspx?mid=432

Så alle di som har tenkt å leke hobby elektriker bør la det være!!!!
Bet blir ennå dyrere når det må komme en elektrikker å rette opp og legge nytt etterpå........
   #26
 223     0

VIs det kommer kontroll som ser at den er ny installert så kan han kreve ærklæring på den.


Men hva kan jeg som forbruker da gjøre?  Ringe en elektriker, som kommer og sjekker anlegget og godkjenner det, evt etter å ha rettet det som måtte være feil.  Stemmer ikke det?

Da får jeg vel samsvarserklæringen på anlegget, gjør jeg ikke?

Smile
Signatur
   #27
 96     0
Du har ikke lov til å gjøre noe som helst på det faste anlegget. dvs ledninger som ligger på eller inni veggen!! Tolker man forskriftene så sier di at du ikke har lov å henge opp lamper engang(vis ikke lampa er plugget med støpsel i en kontakt).

Du kan jo prøve å få elektriker til å ta sluttkontroll på det du har lagt opp selv, men jeg tipper på at di vil rynke på nesen og evnt nekte det vis du har gjordt alt selv.

Det beste for deg er å sette seg ned medtegninger å tegne opp alle punktene du vil ha og høre med forskjellige firmaer om pris.. Og eventuellt prate med dem som får jobben om du kan gjøre noe selv. eller sette opp eksta punkter selv.. 

Er ikke mye du kan gjøre selv. Og i værste fall vis du gjør alt selv kan E-Verket nekte å koble til strøm. Brenner det i det elektriske anlegget får du ikke igjen på forsikringa,vis di finner ut at du har gjordt det selv

   #28
 51     0
Tror jeg kan svare på dette.

Jeg har selv gjort en større endring av det elektriske anlegget hjemme hos en av mine søsken for tre år siden. Jeg gjorde dette gratis i fritiden. Jobben ble gjort skikkelig med full verifikasjon og sluttest.

Men jeg er ikke autorisert installatør, og han som var autorisert installatør i min bedrift (300 ansatte) kunne selvfølgelig ikke skrive under på en samsvarserklæring han heller, det skulle bare mangle.

Teknisk sett var da deler av anlegget uten samsvarserklæring og stiller på linje med "gjør-det-selv" arbeid.

Huset ble solgt ett år senere, og på prospektet ble det opplyst at det elektriske anlegget var endret av ikke autorisert person.

Et godkjent elektrikerfirma ble ringt opp for å utstede en el-sjekk som så ble vedlagt salgsoppgaven. (De fant masse feil på eksisterende anlegg, men ingenting på "min" del, men det er en annen historie  ;D)

Jeg kjente godt en person i el-tilsynet der jeg bodde, og spurte sånn off-the-record om hvordan de stiller seg til slikt. Han sa jeg ikke hadde lov til å gjøre denne jobben, og egentlig må jeg jo være enig i det. Men, det som var bra var, at jeg ikke hadde løyet om tingene, sånn som å skrive ut falsk samsvarserklæring ol. Det ble slått hardt ned på!

Ja, nå var jeg vel på kanten ærlig. Jeg har svart på spørsmålet fra første poster. Videre diskusjon om lovlighet osv. interesserer meg ikke. Jeg er elektroingeniør med fagbrev og har 10 års erfaring, og vet hvor grensa går.
   #30
 51     0
Sorry jeg var litt uklar her.

Nei, en el-sjekk er ingen godkjenning i den forstand. El-sjekken er et konsept bransjen har laget for at en bruker skal være rimelig trygg på at anlegget er sikkert. En elektriker kommer hjem og foretar en grundig kontroll av huset, setter opp forbedringsforslag og går igjen. Så er det opp til en selv om man ønsker at han/hun kommer tilbake og fikser ting.

Tilbake til huset, som var et eldre hus bygget før krav om samsvarserklæring var innført . På salgsoppgaven ble det krysset av på noe sånt som: "Kjenner du til at det har vært gjort endringer i det elektriske anlegget av ikke autorisert person?" Siden anlegget helt klart var modernisert i senere tid var det jo ingen vits i å lyge om det. Siden ingen samsvarserklæring forelå for "mine" modifikasjoner, var el-sjekken det beste man kunne tilby den nye kjøper, og megler satte pris på at vi tok initiativ til dette.

Elektrikeren som utførte El-sjekken fant en god del feil og fikset dette. Han skrev ut en samsvarserklæring på de endringer han utførte, og kun på disse.

Konklusjonen er nok at fikser man noe på det elektriske anlegget selv, så blir det for evig og alltid stående uten formell godkjenning. Men, jeg har aldri jobbet med boliginstallasjon utover et lite minimum rundt fagprøven (kun industri), så kanskje andre lesere har løsninger eller andre synspunkter på dette dilemmaet?