HSt
   #151
 33 591     Lillestrøm kommune     0
En bør jo ha tappevannspiralen i akkumulatortanken, har du ekstern varmeveksler så må jo returvannet mates inn i riktig høyde i tanken for ikke å røre rundt og miste skiktingen av vannet.

  (trådstarter)
   #152
 82     0
Eg er ingen ekspert på området, men eg fekk informasjon frå fleire kjelder om at tappevatnmodul skulle vere det beste valet med tanke på skikting. No har eg leita og leita, men finn sjølvsagt ikkje att noko av dette akkurat no... Laughing

Det som er med den tappevatnmodulen eg har er at den er styrt av vedkjelen, så systemet skal kunne sørgje for at alle komponentar fungerer så optimalt som mogeleg saman.
HSt
   #153
 33 591     Lillestrøm kommune     0
Hvis varmt vann sirkuleres ut av tanken og varmen ikke brukes opp før den returneres så vil en blande det varme returvannet med det kalde i tanken hvis en returnerer det lavt i tanken, dette vil røre om hele tanken og bryte alt som er av skikting av vannet. Så er det en slik ekstern varmeveksler så tror jeg egentlig det er det dårligste løsningen som finnes ikke den beste.

Det kan kanskje løses ved å endre på matepunkt for retur så returvann returneres inn i tanken der temperaturen er lik. (Tilsvarende kan en hente ut vann til gulvvarme så lavt som mulig)
  (trådstarter)
   #154
 82     0
Her er ei av dei kjeldene eg bruka, eg fann det att akkurat no: http://byggebolig.no/imageoriginals/2dc7019cdbfa9e96f7cbcc32ea5309ac2c65897b.pdf

I fylgje det som står der så skal tappevatnmodul vere det beste i høve til skikting (samt andre fordelar/ulemper samanlikna med andre system for varmt tappevatn). ETAs eige brosjyremateriell indikerer òg betre utnytting av varmen i akkumulatortanken ved bruk av denne modulen.

Meir enn dette veit eg ikkje, eg har ikkje gått inn på noko inngåande studie av desse ulike systema. Smile
HSt
   #155
 33 591     Lillestrøm kommune     0
Jeg kjente ikke produktet, men du ser at tappevannsmodulen mates med kaldt vann dvs de sørger for at returvannet til akumulator er blitt kjølt tilstrekkelig  ned til at returvannet ikke lengre er så varmt. Da oppnår du nettop det jeg sa at retur til skumulator må ikke være varmt.

Nå er jeg ikke helt sikker på hvordan en håndterer legionella o.l.  
  (trådstarter)
   #156
 82     0
I fylgje ETA så skal returvatnet frå den modulen eg har liggje på 25-35°C.

Legionella skal vel ikkje verte eit problem så lenge der ikkje vert stilleståande varmt vatn? Modulen berre varmar opp vatn når eg opnar krana, og så stoppar han produksjonen.
HSt
   #157
 33 591     Lillestrøm kommune     0
Det står jo lunkent vann i denne mellom hver gang

  (trådstarter)
   #158
 82     0
Jau då, det gjer det, men det vil vel gjelde samtlege varmtvassrøyrar rundt i heile huset (uavhengig av kva slags system ein har for å varme opp vatnet)? Eg trudde problemet oppstod fyrst når det var ein stor tank med stilleståande, varmt (men ikkje for varmt) vatn?

Det er i alle fall dette alle som har slike modular (som eg har lese om) reklamerer med. Viss "alle" leverandørane lyg om dette så er det vel å rekne for ei temmeleg grov lygn?
   #159
 68     1
Hei

Veldig fint anlegg du har fått deg.

Har noe liknende oppsett selv , 60kw fyrkjele fra Effecta (LambdaII) , 5000 ltr tank fra Husqvarna tanksvets med 2 x 15m kamflensrør for forbruksvann, 20 gulvarme kretser. Dette står i ett TEK10 hus , 415 kvm og 3 boenheter.

På tanken tegnet jeg inn noen 2" rør nippler som jeg har 2 x 6kw varmekolber i , en ca 2/3 opp fra bunnen (brukes kun om vedfyren bryter sammen), den andre 10 cm under øverste utak for gulvvarme.

Har også en 80 liter varmtvannstank i teknisk rom som jeg kan shunte over til på sommeren, slik at den blir stående mellom tank og forbruksvann fordeler.
På sommeren setter jeg den øverste varmekolben til ca 35-40 grader , den varmer da opp de øverste 200-300ltr til 40C, resten av tanken holder samme temp som retur, på sommer ca 25-30C.

Dette er nok til å holde god varme på våtrom , pluss den forvarmer forbruksvann opp til ca 40 grader , da det blir tappet forbruksvann går dette 40 grader vannet opp i varmtvannstanken , som der blandes med 70 grader (legionella dør ved ca 65) for så gå ut i forbruksvann fordeleren.

Dette oppsettet hos meg gjør att det blir brukt minimum med strøm til å holde varme i gulvene + forbruksvann , og null bruk av ved på sommeren.
Fyrer opp systemet en gang i blant , tror dette gjør godt for div shunter og andre ventiler på høytemp siden.

Exstern tappenvannsmodul er den mest effektive , spessielt når det kommer til omrøring i varmtvanns skikting i tanken, fare for legionella ved dagligbruk medfører dette ikke , som nevnt er det lik stor sjangse for dette i vannet som står i rørene.
Derfor annbefales det å tappe varmtvann 3-4 min etter en lang ferie.
Valgte selv kamflensrør pga av husqvarna tanksvets leverte dette til en hyggelig pris.

Annen ting som er ved legionella er att det ikke er farlig å drikke vann med legionella smitte , det er "forstøvet" vann som er farlig , da dra du legionellaen ned i lungene , dette forekommer fra f.eks dusj med høyttrykk , luftkondisjonsanlegg , kjøleanlegg , boblebad osv....


Eneste jeg angere på , er att jeg skulle gått for enda større tank. Større tank = færre fyringer.
  (trådstarter)
   #160
 82     0
Takk for det, volvo850! Smile

Interessant å høyre om den løysinga du har gått for, med ein kombinasjon av ved og elektrisk oppvarming. Det høyrast ut som om det fungerer fint for deg! Eg valde å gå for ei rein ved- og solløysing, med elektrisk berre som reserveløysing. Eg ser absolutt fordelane med din modell i høve til mindre vedforbruk og mindre fyring i den varme delen av året. Smile

Eg gjekk for den største enkelttanken som ETA hadde (blant standardmodellane). Eg vurderte i starten 2 x 3000 liter, men eg gjekk heller for ein stor med noko mindre kapasitet. Stor nok tank får ein vel aldri, slik sett. Wink Så langt tykkjer eg det klarar seg med 5000 liter til vårt bruk, men me får sjå kva eg seier etter å ha hatt systemet gjennom vinteren (så sant me får ein nokolunde normalt kald vinter, då).