17,839    179    51  

Spørsmål angåande vassboren varme med vedkjele

 82     0
Hei, folkens!

Me skal etter kvart til med ei omfattande ombygging/restaurering av huset me bur i, og ein av dei tinga eg har vurdert i den samanhengen er vassboren varme og vedkjele, sidan eg har tilgang på billeg/gratis ved (avhengig av kor mykje arbeid eg ynskje å leggje i det Wink).

Det fyrste eg lurar på i så måte er kva slags type vedkjele eg bør gå for med tanke på kvalitet, driftssikkerheit og funksjonalitet (eg legg gjerne i nokon kroner ekstra for å få noko som er bra og kan vare i mange år)? Dei merka eg har kikka på så langt er Baxi, Nibe, Atmos, Orlan og CTC.

Det er uansett veldig viktig for meg at det merket eg går for er solid representert her i Noreg så ein kan få god hjelp og support når/viss det trengst.

Bustaden det er snakk om å varme opp er på cirka 163 kvadratmeter BRA over to etasjar (pluss eit loft på 30 kvadratmeter og ein kjellar på 35 kvadratmeter som òg kan vere aktuelle å varme opp i alle fall delar av). Eg bur i ein del av landet der vintertemperaturar på -20 C til -30 C ikkje er uvanleg. Kor stor akkumulatortank bør eg i så fall basere meg på viss eg ynskjer å ha litt overkapasitet?

Korleis er det med slike system som dette viss ein er borte ei veke eller to, lyt ein basere seg på elektrisk oppvarming då? Og kor mykje ved kan eg rekne med at det går i løpet av eit år?

Vidare så ser eg føre meg å ha vassboren golvvarme i dei fleste golv i dei to hovudetasjane, og eventuelt konvektorar i kjellar og loft der det er naudsynt. Når det er sagt så kjenner eg at eg er noko skeptisk til å ha så mykje vatn rennande rundt i golv og veggar i heile huset... Korleis er sikkerheita med tanke på lekkasjar og det som verre er for slike system?

Vidare så ser eg at slike røyrsystem ofte står med ei levetid på 15-20 år. Vil det seie at om 20 år så risikerer eg å måtte rive opp alt av veggar og tak for å skifte røyr?

Eg vonar det er nokon her som har nokon gode innspel, råd og tips om dette her. På førehand takk for alle svar! Smile

  (trådstarter)
   #1
 82     0
Ingen som har nokon innspel? Er dette ein såpass uvanleg måte for å oppvarming her i Noreg enno?
   #2
 350     Viken     1
Interessert i lignende løsning etterhvert.

En stund siden jeg har googla rundt emnet,
inntrykk av att ikke veldig mange driver med dette i Norge. Større utbredelse i Sverige.

Er noen sær-norske bestemmelser som begrenser utvalget av kjeler/ovner. Mulig det har skjedd noe med dette i det siste..?

Tror det er anbefalt med 10 liter per m2 på akumulatortanken.

Tar det egentlig forgitt att kvalitets rør holder lenger en 20 år om de er tette/ uten skader ved oppstart. 
Om ikke er det mange som får problemer etterhvert..

Arne bergli var hvertfall en aktør på markedet.

John L

Signatur
   #3
 1,355     1
Ingen som har nokon innspel? Er dette ein såpass uvanleg måte for å oppvarming her i Noreg enno?


Prøv evt. varmepumpsforum.com eller byggahus.se da dette er MYE vanligere i Sverige.

Du skal dog få et par innspill av meg:

Lekkasjer trenger du ikke å bekymre deg mye for. Det er ytterst få liter som kan lekke ut før trykket forsvinner. Da begynner det å bråke i alle rør, og sirkulasjonen stopper etterhvert.

Solfanger er et supert komplement til vedfyring. Da slipper du å fyre i sommerhalvåret for å få varmtvann samt at det bidrar mye til oppvarming vår og høst. Vi skal ha denne løsningen på hytta:

30kW vannmantlet peisinnsats
750 liters akkumulatortank
60 vacuumrør på taket

Kombinert med gulvvarme i alle rom tror jeg det blir en god løsning. Alle gulv skal uansett rehabiliteres og gulvvarme koster fint lite å legge. Har regnet meg fram til noe under 250,- pr. m2 i tregulv og en god del mindre i betonggulv.

Hvor mye tankvolum du trenger avhenger av husets effektbehov og hvor ofte du vil fyre. Du kan vel regne ca. rundt 70kWh lagret energi pr. kubikkmeter med akkumulatortank, fra 90 til 30 grader. Vår planlagte 750L tank vil altså lagre i overkant av 50kWh, noe som fint bør holde for vår del da hytta bare skal holdes varm over natta. I et hus vil du nok helst ha litt varmtvann (fortrinnsvis over 30 grader) igjen på morgenen også, på hytta vår trengs ikke det da vi ikke dusjer eller vasker opp på den tiden. De fleste med vedfyring i Sverige har tankvolumer på 2-5 kubikk virker det som.

Ang. type vedkjele vet jeg lite om det, men om du vurderer Atmos kan du jo høre med meg, jeg kan antageligvis ordne en god pris på de.
   #4
 764     0
I huset jeg holder på å pusse opp er det en vedkjel som produserer varmtvann og er koblet til radiator anlegg.

Det går ca 5 mål ved i året og må fyres konstant. Mindre på sommeren, men regner med du skal ha varmtvannsbereder i tillegg så da trenger du ikke fyre så mye på sommeren.

Ved sentralfyr på ved må du ha feier på besøk en gang i året.

Har du tid og ork er det ett "billig" alternativ, men det går mye tid på vedbæring/saging/stabling osvJ

Jeg monterer luft / vann varmepumpe og beholder muligens fyrkjelen for å kunne forsyne anlegget med varme hvis strømmen skulle forsvinne selv om jeg har tilgang på uendelig med ved selv er det ikke av interesse i moderne tid å drive å fyre opp hele tiden. Har bedre ting å bruke tiden min på.
   #5
 2,779     1
Mye nyttig her: http://www.flisvarme.no/Tips/gardsvarme.pdf

og her: http://www.innovasjonnorge.no/contentassets/6d7046b165d340fa91f2a67e7714133d/nobio_byggeveilieder-1.pdf

Skal du reise bort mer enn et par dager (som kan dekkes av en god og varm akkumulatortank), så må du nok basere deg på strøm som back-up, ja. Flis og pellets kan automatiseres mer med mating fra silo uten behov for manuell fyring.

De "sær-norske" bestemmelsene som nevnes gjelder stort sett vedovner med vannkappe, som installeres i oppholdsrom og varmer både rom/luft og vann. Sentralfyrkjeler for vedfyring er så vidt jeg vet ikke berørt.

   #6
 1,355     1
Fyres konstant? Da er tanken for liten. De som diskuterer dette på de svenske forumene ser ut til å fyre alt fra en gang pr. dag til annenhver dag til en gang i uka. Å slenge inn noen vedkubber annenhver dag er neppe så mye jobb? Selvsagt skal det stables og bæres noe, men har man en smart plassering av vedfyr og vedlagring bør ikke det ta mye tid heller. En god vedmaskin gjør kapping og klyving til en lek.

Ekstra varmtvannstank blir vel mye unødvendig ekstra, bedre å bruke varmekolben i akkumulatortanken om man ikke får fyrt.
   #7
 764     0
Nå er den vedfyre jeg snakker om 25år gammel så dagens er nok bedre. Jeg ser dog at jeg slipper å forholde meg til vedfyring. Litt av bakgrunnen for å ha vannbåren varme forsvinner når det blir tiltak å bruke.

HSt
   #8
 36,574     Lillestrøm kommune     1
Med vedkjel så må den stå i fyrrom. Med vannmantel så må ovn nå etter den riv ruskende gale forskriftene være godkjent etter denne norsk standarden for partikkelutslipp (loven sier noe annet).

Med vedkjel må akkumulatorvolumet være stort nok i forhold til kjelen, fort vekk trenger du 4000L.

Har en bekjent tror han har Atmos og han er veldig godt fornøyd. Du må være glad i å skaffe deg ved.
  (trådstarter)
   #9
 82     0
Sjå der, ja, no vart det meir liv her! Laughing

Eg ser nok føre meg at eg kjem til å gå for ei eller anna løysing av denne typen. Å måtte skaffe ved skremmer meg ikkje bort, eg har tilgang på å kunne hogge eigen ved, eller eventuelt å kunne kjøpe billeg ved til å kappe og kløyve sjølv. Så det går nok av seg! Smile

Eg hadde ikkje tenkt på ein slik vedomn med vasskappe som vart nemnt over her, kanskje ein slik kunne vore eit greitt supplement til ein større vedkjele i kjellaren? Eg vil uansett ha ein "vanleg" vedomn i stova, eg er av dei som likar lukta av ved og likar å sjå på levande flammer i ein omn... Wink Då kunne kanskje ein omn med vasskappe vere litt "vinn-vinn" med at eg både kunne fyre opp litt ekstra i stova når det trengst, og samstundes bruke litt av varmen til å halde oppe temperaturen i akkumulatortankane? Er det noko som skulle tilseie at ein ikkje kan kople på ei ekstra varmekjelde mot akkumulatortankane i tillegg til vedkjelen? Det går å kople til solfangar i tillegg, så dette skulle vel ikkje vere noko annleis?

(Solfangar er nok uansett ikkje interessant for min del, eg er ikkje noko begeistra for den estetiske sida av å ha ein slik på husveggen/-taket - det vert nok vedkjele/-omn pluss elektriske kolbar som backup eg kjem til å gå for.)

Eg har rekna litt på kor stor akkumulatortank eg bør ha, og fann ut av litt over fire kubikk skulle vere greitt, men får eg plass til opp mot fem kubikk så skulle eg tru at det skulle gje meg litt å gå på.

Når det gjeld vedkjele så lyt eg innrømme at eg siklar litt på den modellen til Baxi som har lambdasonde og kan styrast over Internett: http://www.baxi.se/produkter/pannor/vedpannor/excellent/

Eg har funne ut at Brødrene Dahl og Ahlsell er importørar av Baxi-produkt her i Noreg, så det skulle gå greitt å få tak i. Sidan dei kan koplast til nettet så vert det saktens litt enklare med support òg når ein bur noko avsides... Smile
   #10
 1,355     2
En annen fordel med vannmantlet peisinnsats/vedovn i stua er at du kan fyre mye mer/oftere uten at det blir for varmt i stua siden mye av varmen (typisk 40-80% avhengig av modell) går til vann.

Du kan koble så mange varmekilder du vil til en akkumulatortank.