(trådstarter)
   #172
 80     1
Her er biletet som ETA sendte meg av ei høveleg hyllevare-pipeløysing:

Spørsmål angåande vassboren varme med vedkjele -  - Garegaupa

Legg merke til "oppsamlingsstussen" i bakkant som skal fange opp kondensvatn frå pipa før det hamnar i kjelen. Dette var i fylgje ETA ein veldig viktig detalj for å sørgje for lengst mogeleg levetid på kjelen.
  (trådstarter)
   #173
 80     1
Då tenkte eg det var på tide med ei oppdatering her att, sidan det no er så godt som nøyaktig eitt år sidan me begynte å bruke anlegget (fyrste fyring vart logga 23. mai i fjor). Her kjem erfaringane mine frå eitt års drift, punktvis:

  • Til og med dags dato så har me bruka 20 pallar med ved (1000 liter per pall), og har så vidt begynt på nummer 21. For dei som heller likar å tenkje i mål så er vel dette cirka 8 mål ved (viss ein reknar 2,5 pallar per mål). Det er snakk om godt stabla pallar, så med rausa pallar hadde det gjerne gått noko fleire. Reknestykket mitt i førekant landa på mellom 20 og 25 pallar, så det var ikkje så gale berekna. Grin Hadde solfangarane fungera optimalt (sjå under) så hadde nok talet vore noko lågare.

  • På den kaldaste tida på vinteren så måtte me fyre cirka annankvar dag. På den varmaste tida om sumaren var det nok med kvar femte-sjette dag. No skal det seiast at det var ein særs mild vinter i år (middeltemperaturen var faktisk berre rundt null grader på den kaldaste tida, noko som absolutt ikkje er vanleg her i traktene). Viss det hadde vore kaldare måtte eg kanskje fyra kvar dag.

  • For kvar fyring aukar ladenivået i akkumulatortanken (på 5000 l) med 44 % i snitt. Altså er der plass til to heile fyringar i tanken.

  • Solfangarane fungerer betre, men ikkje optimalt. Både ETA Norge og røyrleggjar har klødd seg i hovudet over lengre tid, men det ser no etter kvart ut som om årsaka er ein kombinasjon av luft i anlegget og ein temperatursensor som ikkje fungerer. Vonleg får eg meir ut av anlegget når dette er fiksa, men det vart ein god del betre etter siste gong dei lufta det. Eg har på det meste sett ein energiproduksjon på rundt cirka 12 kWh på ein dag med sol frå skyfri himmel heile dagen no i vår. Der skal likevel vere meir å hente her.


Elles er anlegget særs lettvint og behageleg i dagleg bruk. Eg har av ulike årsakar vore nøydd til å bruke ved av høgst varierande kvalitet, men anlegget tilpassar seg etter det ein puttar inni. Modulen for varmt forbruksvatn fungerer glimrande, me tenkjer aldri over at det ikkje er ein vanleg varmtvasstank i huset. Sjølve fyringa i vedkjelen er enkel. Berre å fylle opp med ved og tenne på ei halv samankrølla avisside i botnen, så er det ikkje lenge før det brenn som berre det. Smile

Der kjem nok ei ny oppdatering når solfangarane (endeleg) fungerer som dei skal.
   #174
 10 475     Akershus     1
Kjekt med oppdatering, og godt å se at det fungerer greit.
Det ser ut som ovn og tank har størrelser som passer godt med hverandre. Med såpass romslig tank kan du fyre når det passer deg, og må ikke nødvendigvis vente til det er nesten tomt, eller fyre halve ilegg. Jeg maser jo stadig om å velge stor nok tank, og gjerne enda en del.

Ble det tappevannmodul eller spiral?
Signatur
  (trådstarter)
   #175
 80     0
Ble det tappevannmodul eller spiral?

Det vart modul. Smile Den fungerer særs godt så langt, eg har i grunnen aldri tenkt på at der ikkje er ein alminneleg varmtvasstank i huset.