#11
 5 979     Finnmark     0
Må vel registrere firma, og sende en faktura til seg selv??
Signatur

   #12
 2 710     Vestlandet     0
Enova svarer... Enova svarer ikkje.
Signatur
  (trådstarter)
   #14
 81     0
Hva legges i:

"Krav til utførelse

Arbeidet skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon."
?

Så vidt jeg vet så krever det ikke noen autorisasjon for å bygge VBV system i privatbolig, samt at det ikke er definert noen minimums utdannelse/kurs krav for å prosjektere/bygge anlegg i egen privat bolig.

Jeg har en stor gammel enebolig fra 1925 som tidligere var oppvarmet av en kombinasjon av parafin, strøm og vann. Jeg driver å sluttfører bygging av lavtemperatur VBV anlegg med gulvvarme og viftekonvektorer. Varmekilde blir VV VP. hele anlegget blir bygd på 100% egeninsats bortsett fra oppkobling av elektrikker og borring av energibrønnene. VP er ferdig fylt med gass slik man ikke trenger å vakumere og fylle gass, slik at man ikke trenger F-gass sertifikat for å koble til VP.

Jeg er siv. ing. av utdannelse. Prosjektering og bygging av VBV anlegg er ikke spesielt komplisert.

Kvalifiserer noen del av anlegget mitt til å få støtte fra Enova?
Hei Arneha113 og KE

Generelt skal arbeidet utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Enova stiller krav til utdanning og autorisasjon i tråd med fastsatte lover og forskrifter. Spørsmål om konkrete saker er nok best å ta med Enova Svarer på telefon, chat eller e-post. Der kan du forhøre deg om egen kompetanse er tilstrekkelig og forklare hvilke arbeider du planlegger å gjøre selv.

Dokumentasjon vil si faktura og kvitteringer som viser at tiltaket er gjennomført. Du kan legge ved alle fakturaer som er relatert til tiltaket i beregningsgrunnlaget, som for eksempel installasjon og utstyr. Tiltaket skal dokumenteres med faktura fra registrert foretak innenfor den aktuelle bransjen. Organisasjonsnummeret til foretaket må være med på fakturaen. Dette gjelder både for arbeid som utføres og varer som kjøpes i forbindelse med tiltaket.

Taket for støtte til væske/vann-VP med energimåler for strøm og varme, samt omlegging til vannbåren varme og installasjon av varmestyringssystem vil bli 44.000,-, helt korrekt Smile


   #15
 2 710     Vestlandet     2
Det var eit imponerande lite oppklarande svar.

Eg dristar meg til å prøva igjen:
Ein installerer varmepumpa som kjem ferdig fylt med. Då er det ikkje krav til kvalifikasjon for å kopla den til - alle er har kvalifikasjonen/kompetansen/autorisasjon som krevst for å utføra jobben.

Ein koplar dette opp mot eit vatnbåre anlegg i huset sjølv fordi, det krev heller ingen spesialkompetanse/autorisasjon - alle kan gjera det sjølv.

Ein har altså då brukt fagfolk/firma til dei delane som krev autorisasjon - ingen av delane.

Får ein då støtta frå Enova?
Signatur
   #16
 5 979     Finnmark     1
Det var eit imponerande lite oppklarande svar.

Eg dristar meg til å prøva igjen:
Ein installerer varmepumpa som kjem ferdig fylt med. Då er det ikkje krav til kvalifikasjon for å kopla den til - alle er har kvalifikasjonen/kompetansen/autorisasjon som krevst for å utføra jobben.

Ein koplar dette opp mot eit vatnbåre anlegg i huset sjølv fordi, det krev heller ingen spesialkompetanse/autorisasjon - alle kan gjera det sjølv.

Ein har altså då brukt fagfolk/firma til dei delane som krev autorisasjon - ingen av delane.

Får ein då støtta frå Enova?

.......Med faktura / kvitteringer / orgnr mm får du sikkert det:(
Signatur
KE
   #17
 2 967     Hordaland     4
Jeg takker for svaret til Enova, la meg ta ett konkret eksempel:
Jeg sender inn faktura på følgende:
-kvittering på kjøp av v/v varmepumpe med energimåler fra en varmepumpeleverandør, kanskje en lokal forhandler, en lokal rørlegger eller en svensk nettbutikk.
-kvittering på kjøp av xps plater fra Coop bygg
-kvittering på kjøp av gulvvarmerør og varmefordelingsplater fra dansk nettbutikk
-kvittering på kjøp av fordelerskap fra norsk vvs nettbutikk
-kvittering på boring av energibrønn av lokal brønnborer
-kvittering på romtermostatstyring fra tysk nettbutikk
-kvittering på elektrikkerarbeid fra lokal elektriker på tilkobling av varmepumpe

Så kommer det store spørmålet, jeg registrerer disse fakturaene og har dermed oppfyllt kritteriene som skal til for å få støtte på 44.000,- Er dette tilstrekkelig eller må jeg også ha kvittering på utført arbeid? Hvis svaret er at jeg må ha kvittering på utført arbeid så ønsker jeg spesifisert hva som er minimumskravet. Det er som andre har skrevet tidligere ingen krav til autorisering på noen av disse tekniske løsningene, alle kan med god samvittighet installere dette med unntak av 220V delen, arbeidet med selve brønnen sier seg selv at man ikke utfører selv men resten av arbeidet skal gå bra. Vil jeg få 44000,- i støtte i dette konkrete eksempelet?

  (trådstarter)
   #18
 81     0
Så kommer det store spørmålet, jeg registrerer disse fakturaene og har dermed oppfyllt kritteriene som skal til for å få støtte på 44.000,- Er dette tilstrekkelig eller må jeg også ha kvittering på utført arbeid? Hvis svaret er at jeg må ha kvittering på utført arbeid så ønsker jeg spesifisert hva som er minimumskravet. Det er som andre har skrevet tidligere ingen krav til autorisering på noen av disse tekniske løsningene, alle kan med god samvittighet installere dette med unntak av 220V delen, arbeidet med selve brønnen sier seg selv at man ikke utfører selv men resten av arbeidet skal gå bra. Vil jeg få 44000,- i støtte i dette konkrete eksempelet?

Hei KE

Om alt av dokumentasjon er tilstrekkelig for å få støtte må du nesten spørre saksbehandlerne på Enova Svarer om. Jeg kan dessverre ikke svar på enkeltsaker her inne på forumet, da det fort kan oppstå misforståelser for andre som er innom og ikke kjenner hele historien.

Ta gjerne kontakt med oss på grønnt nummer 800 49 003, e-post svarer@enova.no eller på chatt.
   #19
 2 710     Vestlandet     1
Del gjerne svaret du får med oss andre her, KE. Ettersom "Enova Svarer" ikkje svarer særleg mykje...
Signatur