KE
   #41
 3,673     Hordaland     1

Kravet gjelder for alt arbeid som medfører inngripen i kuldekretsene. I praksis betyr det at all montering og demontering, samt det meste av mer omfattendevedlikehold/service må utføres av sertifisert personell fra sertifiserte bedrifter. Ved bruk av sertifiserte montører sikrer du riktig håndtering av varmepumpen, og unngår unødvendige utslipp av kuldemedium. I tillegg får du en varmepumpesom fungerer mer stabilt og gir optimal oppvarmingseffekt.
Egenmontering av varmepumpe er forbudt og vil i tillegg kunne utgjøre en helse- og sikkerhetsrisiko.


Enova skriver først at kravet gjelder der arbeidet medfører inngripen i kuldekrets, deretter tolker de som at all montering må utføres av sertifisert personell fra sertifiserte bedrifter.
Når selv kuldemontører på messer hevder det motsatte samt at leverandører mener enkelte pumper kan installeres uten sertifisering blir dette rart for menigmann å forstå.

Siste sitatet skriver de at egenmontering av varmepumpe er forbudt, her har de ikke skilt de forskjellige varmepumpene fra hverandre og da mener jeg Enova tolker reglene feil.
Jeg har forsøkt nå flere ganger både her på forumet og på epost, men Enova klarer fortsatt ikke å svare på det enkle spørsmålet: "Stilles det krav til kvittering på utført arbeid for å få støtte til bergvarmepumpe?", som kjent gjør man ikke noe inngripen i kjølekretsen på en slik pumpe, akkurat som når man bytter ut kjøleskapet sitt hjemme.

   #42
 681     Bergen     0
Det samme gjelder hvis man monterer en monoblokk l/v varmepumpe. All tilkobling her er kaldtvann inn, varmtvann ut samt strøm. Strømmen må selvsagt kobles av elektriker, men det er ingen krav til hvem som skal koble vannrørene. Ingen kuldemedier som blir tuklet med...
Signatur
   #43
 285     1
Ordlyden er litt selvmotsigende.
At kravet gjelder arbeid som medfører inngripen i kuldekretsene er jo tydelig og greit.
Men, at egenmontering av varmepumpe er forbudt (dersom det ikke er inngripen i kuldekrets) kan jeg ikke finne noen regler som sier.

Montering av monoblokk pumper og bergvarmepumper gir jo udiskutabelt ingen inngripen i kuldekrets, og således er det ikke forskjell fra å "montere" et kjøleskap med vanntilkobling.

Om man har kvittering på varmepumpen, og gjerne også slenger med en kopi av faktura for et par timer for at rørlegger har vært innom kobla den til varmesystemet og tappevann, så burde det jo være tilstrekkelig?
KE
   #44
 3,673     Hordaland     0
Jeg synes Enova kunne skrevet hva de krever av dokumentasjon, helt konkret. Dette har jeg spurt de om via epost og på forumet her. De nekter å svare konkret og bare tilføyer at det vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Hvorfor det er så vanskelig å vurdere dette på forhånd forstår jeg ikke. Hvis det må gå frem på kvitteringene at den som installerer pumpen er sertifisert kan de skrive det i sitt svar, hvis det kun kreves kvittering på varmepumpen i seg selv kan de skrive det. Det er nesten sånn at man må inngå en avtale med leverandøren at de skal lage en kvittering som Enova godkjenner, også får man vente med å betale leverandør til Enova har godkjent tilskuddet. Utrolig at man ikke skal kunne få svar på noe så enkelt og konkret.